Feedback Form
McAfee SECURE-sites bieden bescherming tegen identiteitsdiefstal, creditcardfraude, spyware, spam, virussen en online oplichting
  phone number België
FR | NL
Mijn account | Mijn winkelwagentje | Mijn selectie | Contact | Help
GRATIS levering in afhaalpunt vanaf 39 € of bij u vanaf 49 €
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Misselijkheid - Braken > Primperan 6 Zetpillen Volwassene 20mg

Primperan 6 Zetpillen Volwassene 20mg

Primperan 6 Zetpillen Volwassene 20mg
Newpharma prijs: 6,19 €
Beschikbaarheid:
Voor België (levering in afhaalpunt OF levering aan huis, op kantoor, etc.):

"besteld voor 12u, morgen bij u geleverd (OF in afhaalpunt 24u via DPD of 48u via Mondial Relay)":
Dit product of geneesmiddel is voorradig. Newpharma garandeert dat meer dan 90% van de bestellingen (doorgegeven voor 12u op werkdagen) de volgende dag geleverd worden (werkdag).

"besteld voor 12u, bij u in 48u (OF in afhaalpunt 48u via DPD of 72u via Mondial Relay)":
Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus wat langer.

"besteld voor 12u, bij u in 3 dagen (OF in afhaalpunt 3 dagen via DPD of 4 dagen via Mondial Relay)":
Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus langer.

"besteld voor 12u, bij u in 7 dagen (OF in afhaalpunt 7 dagen via DPD of 8 dagen via Mondial Relay)":
Dit product moet bij de fabrikant besteld worden. De normale leveringstermijn wordt dus verlengd met maximum 1 week.

"Tijdelijk niet beschikbaar":
Niet voorradig bij de groothandelaar noch bij de fabrikant. Momenteel niet te koop.
tijdelijk niet
beschikbaar
Hoeveelheid:
Toevoegen aan winkelwagentje
Met deze functie kunt u bepaalde producten opslaan zodat u ze gemakkelijker terugvindt (voor een eventuele latere aankoop). Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u geregistreerd en geïdentificeerd (verbonden) zijn.
U vindt de opgeslagen producten gemakkelijk terug via de link "Mijn selectie" rechts bovenaan uw scherm of via "Mijn account".

Bijsluiter

Beschrijving Contra-indicaties -
Bijwerkingen
Overdosering -
Interacties

Indicaties:
Symptomatische behandeling van stoornissen van de gastroduodenale motiliteit, vertraagde maaglediging en gastro-oesofageaal reflux.
Symptomatische behandeling van nausea en braken van diverse oorsprong.
Adjuvant in injectie, in de gastro-enterologie, bij radiologische onderzoekingen of voor het vergemakkelijken van het plaatsen van sonden.

Samenstelling:
Tabletten.
Metocl. hydrochloridum 10 mg — Lactosum atomis. — Cellulos. microcristallinum — Amylum maydis — Silic. pyrog. — Magnesii stearas. pro tablet. compres. una.
Drinkbare oplossing.
Metocl. hydrochloridum 5 mg — Hydroxyethylcellulos. — Natr. cyclam. — Natr. sacchar. — Methyl. parahydroxybenzoas — Propyl. parahydroxybenzoas — Acid. citric. — Aurantii essent. — Extract. abricot compos. der 42/598 — Aqua purificata q.s. ad 5 ml.
Injecteerbare ampullen.
Metocl. hydrochloridum 10 mg — Natr. chlorid. — Aqua ad iniectabilia q.s. ad 2 ml.
Suppositoria volwassenen.
Metocl. bas. 20 mg — Glycerid. pro suppo. uno.
Suppositoria kinderen.
Metocl. bas. 10 mg — Glycerid. pro suppo. uno.

Posologie en wijze van gebruik:
-Volwassenen.
De aanbevolen dosis is 15 à 30 mg/dag.
Niet meer geven dan 0,5 mg / kg / dag.
Bij de jonge volwassene (18 à 20 jaar) moet de laagste dosis aanbevolen worden.
Als adjuverende behandeling bij radiologische onderzoeken of bij de plaatsing van sondes, en bij chemotherapie, kan de gemiddelde dosis opgedreven worden van 20 tot 50 mg / dag.
In geval van uiterst ernstige nausea en braken, zoals na bepaalde cytostatica, mogen dosissen tot 10 mg/kg/24 uur (in 5 toedieningen) worden gebruikt, zo nodig op discontinue wijze: deze dosissen hebben enkel betrekking op de injecteerbare vorm.
Orale toediening.
½ à 1 tablet 3 maal per dag vóór de maaltijd.
De deelbare tablet Primperan laat toe om de dosis op te splitsen.
1 à 2 koffielepels van de drinkbare oplossing 3 maal per dag, vóór de maaltijd.
Parenterale toediening.
Bij acute syndromen 1 IM of IV injectie, eventueel te herhalen.
Rectale toediening.
1 à 2 suppositoria van 20 mg per dag.
-Kinderen.
Tot 0,5 mg/kg/dag.
Orale toediening.
Enkel de drinkbare oplossing mag via orale weg gebruikt worden bij het kind van meer dan 10 kg.
Kinderen van meer dan 10 kg: ¼ à ½ koffielepel 2 maal per dag.
Kinderen van meer dan 20 kg: ½ koffielepel 3 maal per dag.
Kinderen van meer dan 30 kg: 1 koffielepel 3 maal per dag.
Elke dosis toedienen voor de maaltijd.
Parenterale toediening.
I.M. of I.V.
Kinderen beneden de 6 jaar: 0,1 mg/kg en per toediening.
Kinderen boven de 6 jaar: 2,5 à 5 mg per toediening.
1 injecteerbare ampul (2 ml) Primperan bevat 5 mg/ml.
Rectale toediening.
Kinderen van meer dan 10 kg: ½ zetpil van 10 mg per dag.
Kinderen van meer dan 20 kg: ½ zetpil van 10 mg 2 maal per dag.
Kinderen van meer dan 30 kg: ½ zetpil van 10 mg 3 maal per dag.
De deelbare suppositoria Primperan Kinderen 10 mg laten toe om de dosis op te splitsen.
Deze vorm niet toedienen aan kinderen jonger dan 1 jaar.Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Contra-indicaties:
Tabletten en suppositoria à 20 mg zijn tegenaangewezen bij kinderen tot en met 18 jaar.
Overgevoeligheid voor metocl. of een andere bestanddeel van het geneesmiddel.
Elke klinische situatie waar een stimulering van de gastro-intestinale motoriek ongewenst is: gastro-intestinale perforatie, digestieve bloeding, occlusie of subocclusie.
Feochromocytoom (metocl. kan een afgifte van catecholaminen in de tumor veroorzaken, wat tot een hypertensieve crisis kan leiden; deze kan behandeld worden met fentolamine).
Antecedenten van tardieve dyskinesie geïnduceerd door de neuroleptica of metocl.
Epilepsie.
Ziekte van Parkinson.

Bijzondere voorzorgen:
In geval van braken waarbij de dosis wordt uitgebraakt, is het noodzakelijk om het interval van inname te respecteren vooraleer men metocl. opnieuw toedient.
Aangezien metocl. catecholamines vrijstelt, moet het product met voorzorg gebruikt worden bij patiënten met essentiële hypertensie, althans indien ze MAO-I krijgen.
Omwille van zijn eigenschappen, kan metocl. sommige farmacodynamische eigenschappen van dopamine en de dopaminerge agonisten verminderen.
Bij patiënten met leverinsufficiëntie of ernstige nierinsufficiëntie wordt aanbevolen de dosis te verminderen.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met respiratoire insufficiëntie.
De toediening van metocl. is niet aanbevolen bij parkinsonpatiënten, noch bij patiënten met epilepsie omdat de benzamides de epileptogene drempel verlagen.
Het is niet aanbevolen om Primperan toe te dienen in associatie met sympathiccomimetica, noch minder dan 15 dagen na het beëindigen van een behandeling met MAOI of tricyclische antidepressiva.
Hyperprolactinemie geïnduceerd door de toediening van Primperan kan de prognose van een bestaande kanker van de borstklier verergeren, zonder dat er een duidelijk verband bekend is.
Toediening van Primperan moet dus met de nodige omzichtigheid gebeuren in dergelijke situaties.
Omwille van het eventueel optreden van extrapyramidale symptomen, is het raadzaam de aanbevolen dosissen niet te overschrijden, vooral bij kinderen en jonge volwassenen (het is belangrijk de toegediende dosis aan te passen aan het gewicht van het kind; er werden een aantal extrapyramidale symptomen gerapporteerd bij het gebruik van supratherapeutische dosissen) of bij personen die reeds dyskinesieën vertoonden bij het vroeger gebruik van metocl. of een neurolepticum; een individuele gevoeligheid is mogelijk.

Zwangerschap:
Zwangerschap.
Hoewel metocl. bij dieren niet teratogeen is gebleken en het klinisch gebruik tot dusver het tegendeel niet heeft aangetoond, moet het middel tijdens de zwangerschap met de nodige voorzichtigheid worden toegediend.
Borstvoeding.
Metocl. gaat over in de moedermelk; bijgevolg is de toediening tijdens de lactatieperiode afgeraden.

Bijwerkingen:
Men kan volgende nevenwerkingen waarnemen:
Neurologische effecten:
Tijdelijke slaperigheid.
Extrapyramidale symptomen kunnen optreden zelfs na inname van één enkel dosis, vooral bij kinderen, vrouwen en jonge volwassenen of indien de aanbevolen dosissen overschreden worden: acute dystonieën en dyskinesieën, parkinsonsyndroom, acathisie.
Deze ongewenste reacties verdwijnen volledig na het stopzetten van de behandeling.
Een symptomatische behandeling kan noodzakelijk zijn: benzodiazepinen en/of anticholinerge antiparkinsonmiddelen zowel bij het kind als bij de volwassene, zoals dexetimide of biperideen (dit laatste vooral bij kinderen).
Digestieve effecten:
Diarree, abdominale krampen.
Andere: asthenie.
Eerder zelden of uitzonderlijk:
Endocrinologische effecten.
Toename van de secretie van prolactine, mogelijk leidend tot amenorroe en/of galactorroe, gynecomastie.
Cardiovasculaire nevenwerkingen:
Hypotensie (in het bijzonder met de injecteerbare vorm).
Tachycardie.
Neurologische effecten:
Vertigo of vertigineuze gevoelens: dit effect werd gerapporteerd bij de toediening van metocl. in hoge dosissen, zoals gebruikt wordt in het kader van anti-kanker chemotherapie.
Depressieve neigingen.
Maligne neuroleptisch syndroom (zie rubiek "BIJZONDERE VOORZORGEN").
Andre:
Allergische reacties (huideruptie), inclusief anafylaxie (angio-oedeem).
Tardieve dyskinesie bij langdurige behandelingen vooral bij bejaarden.
Methemoglobinemie.

Besturen van voertuigen en gebruik van machines:
Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines moet de aandacht gevestigd worden op het risico van somnolentie.

Overdosering:
Geen enkel fataal effect werd waargenomen na massale inname.
Matige bewustzijnsstoornissen of een extrapiramidaal syndroom kunnen worden waargenomen.
De behandeling is uitsluitend symptomatisch: myorelaxantia, benzodiazepines en/of anticholinergische middelen tegen Parkinson zoals dexetimide of biperideen (dit laatste vooral bij kinderen).

Interacties:
De associatie levodopa-metocl. is tegenaangewezen (reciprook antagonisme).
Depressoren van het centraal zenuwstelsel (morfinederivaten, hypnotica, anxiolytica, sommige sedatieve H1-antihistaminica, sommige antidepressiva: MAOI, tricyclische antidepressiva vooral, clonidine en aanverwante moleculen): de sedatieve effecten van de depressoren van het centraal zenuwstelsel en van metocl. worden versterkt.
Primperan kan de resorptie van digoxine in de maag verminderen. De plasmaspiegels van digoxine moeten nauwgezet opgevolgd worden.
De absorptie van bepaalde geneesmiddelen in de dunne darm kan verhoogd worden (b.v. paracetamol).
Het effect van metocl. op de gastro-intestinale motiliteit wordt geantagoniseerd door de anticholinergica en demorfinederivaten.
Metocl. verhoogt de biodisponibiliteit van cilosporine. De controle van de plasmaspiegels van ciclosporine is vereist.
De combinatie van metocl. en een neurolepticum moet worden vermeden.
Enkele geïsoleerde gevallen van een interactie van metocl. met carbamazepine of hydroxyzine werden gerapporteerd.
Gelijktijdige inname van alcohol moet worden vermeden omdat alcohol het sedatief effect van metocl. kan versterken.

 
Uw winkelwagentje is momenteel leeg.

Als u een account hebt bij Newpharma, identificeer u dan hier om de inhoud van uw winkelwagentje te zien.
Stem dan voor
ons op Google
Uw e-mailadres:
Uw wachtwoord:
Opslaan voor de toekomst
Tip:
wij raden u aan het vakje "Opslaan voor de toekomst" aangevinkt te laten. Dankzij deze functie moet u deze identificatiepagina de volgende keer niet meer doorlopen en kunt u meteen naar het gedeelte voor abonnees gaan. Wees gerust: deze onschuldige functie zorgt er alleen voor dat u zich de volgende keer niet moet identificeren en verzamelt geen andere indiscrete gegevens zonder dat u hiervan weet.
Wachtwoord vergeten?
Nog geen klant?

Voor België:

  • ofwel in afhaalpunt:
    • in 24u* met DPD: 1,90 € of GRATIS vanaf 39 € aankoop.
    • in 48u* met Mondial Relay: 1,90 € of GRATIS vanaf 39 € aankoop.
  • ofwel 24u* aan huis, op kantoor, etc.: 3,90 € of GRATIS vanaf 49 € aankoop.
DPD

* In meer dan 90% van de bestellingen doorgegeven voor 12u, weekends en feestdagen niet meegerekend.

Details voor België (of andere landen)

Schrijf u in om onze nieuwigheden en promoties per e-mail te ontvangen.
(max. 1 of 2 keer/maand)
Uw e-mailadres:
Wij respecteren uw privacy