Accu-Chek Instant Draadloze Bloedglucosemeter 1 Kit

van Accu-Chek
Accu-Chek Instant Draadloze Bloedglucosemeter 1 Kit
Klantenbonus
0,08  €
28,01 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Bestel nu, betaal later met Klarna. (vanaf € 69 aankoop)


Beschrijving

Om bloedglucosemeting uit te voeren

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Het Accu-Chek Instant-systeem:
De Accu-Chek Instant-teststrips met de Accu-Chek Instant-meter zijn bedoeld voor de kwantitatieve bepaling van glucose in vers capillair volbloed van de vinger, handpalm, onderarm en bovenarm als hulpmiddel bij het vervolgen van de doeltreffendheid van het reguleren van de glucosespiegel.
De Accu-Chek Instant-teststrips met de Accu-Chek Instant-meter zijn bedoeld voor in-vitrodiagnostische zelfcontrole door mensen met diabetes.
De Accu-Chek Instant-teststrips met de Accu-Chek Instant-meter zijn bedoeld voor in-vitrodiagnostisch gebruik door zorgverleners in een klinische omgeving. Het uitvoeren van de meting met veneus-, arterieel- en neonataal bloed is voorbehouden aan zorgverleners.
Geschikt voor zelfcontrole

Het systeem omvat: Accu-Chek Instant-meter met batterijen, Accu-Chek Instant-teststrips* en Accu-Chek Instantcontroleoplossingen*.
*Het is mogelijk, dat sommige onderdelen niet in de kit zijn inbegrepen. Deze kunnen separaat worden gekocht.1. Toets van de meter - druk hierop om de meter aan- en uit te zetten, naar het volgende scherm te gaan of een selectie te maken.
2. Display - voor de weergave van resultaten, meldingen en de in het geheugen opgeslagen meetresultaten
3. Streefwaardenbereikindicator - geeft aan of uw bloedglucoseresultaat boven, binnen of beneden een vooraf ingesteld bereik van waarden ligt.
4. Micro-USB-poort - voor gegevensoverdracht van de meter naar een computer (PC)
5. Deksel van het batterijencompartiment - open de deksel om de batterijen te vervangen.
6. Uitsparing voor een teststrip - voor het invoeren van de teststrip in de meter
7. Flacon teststrips*
8. Metaalachtig uiteinde - voer dit uiteinde in de meter in.
9. Gele rand - hiermee wordt de druppel bloed of controleoplossing in contact gebracht.
10. Flesje controleoplossing*
11. Batterijen
12. USB-kabel* - verbindt de meter met een PC.
*Het is mogelijk, dat sommige onderdelen niet in de kit zijn inbegrepen. Deze kunnen separaat worden gekocht.

Indicaties:
Om bloedglucosemeting uit te voeren

Contra-indicaties:
Dit systeem is niet bedoeld voor gebruik bij de diagnose van diabetes mellitus en ook niet voor het testen van monsters neonataal navelstrengbloed.

Gebruiksaanwijzing:
Een bloedglucosemeting uitvoeren met bloed van uw vingertop:
Voor het uitvoeren van een meting zijn de meter, een teststrip en een prikpen met een geplaatst lancet nodig.
Er kan geen bloedglucosemeting worden uitgevoerd terwijl de meter d.m.v een USB-kabel met een PC is verbonden.

1. Was uw handen met warm water en zeep en droog ze goed af.
Maak de prikpen gereed.2. Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips.
Gebruik geen teststrips waarvan de vervaldatum is overschreden.


3. Neem een teststrip uit de flacon teststrips.
Sluit de flacon direct hierna weer goed af met de dop.4. Voer het metaalachtige uiteinde van de teststrip in de meter in.
De meter start automatisch.5. Als een knipperend druppelsymbool op de display wordt weergegeven, moet u een vingerprik met de prikpen uitvoeren.6. Druk zachtjes op uw vinger om de bloeddoorstroming te stimuleren. Dit helpt bij de vorming van een bloeddruppel.7. Houd de gele rand van de teststrip tegen de bloeddruppel.
Haal uw vinger van de teststrip weg als het knipperende zandlopersymbool wordt weergegeven.
Breng geen bloed op aan de bovenkant van de teststrip.8. Naast uw bloedglucoseresultaat wordt een pijl weergegeven. Deze pijl geeft aan of uw bloedglucoseresultaat boven, binnen of beneden het streefwaardenbereik ligt*.
Het streefwaardenbereik wordt weergegeven door het groene gedeelte van de streefwaardenbereikindicator.
Als uw bloedglucoseresultaat boven of beneden dit bereik ligt, wordt de pijl knipperend weergegeven.
Verwijder de gebruikte teststrip en gooi deze weg.
*Het streefwaardenbereik is van fabriekswege ingesteld op 3,9-8,9 mmol/ L (70-160 mg/ dL).
Om het streefwaardenbereik te wijzigen, moet u de meter koppelen met een mobiel apparaat of de meter verbinden met een PC, waarop diabetesmanagementsoftware is geïnstalleerd.
Raadpleeg uw zorgverlener, voordat u het streefwaardenbereik wijzigt.Een bloedglucosemeting uitvoeren met bloed van uw handpalm, onderarm of bovenarm (meting van bloed afgenomen van alternatieve prikplaatsen - AST):
U kunt ook bloedmonsters afnemen op andere plaatsen van het lichaam dan uw vingertop.
Alternatieve prikplaatsen zijn de handpalm, de onderarm en de bovenarm.
Bloed kan op ieder moment van de dag uit de vingertop of de handpalm worden afgenomen voor een bloedglucosemeting.
Bloed, dat van onderarm of bovenarm is afgenomen, is daarentegen niet op ieder tijdstip geschikt voor het uitvoeren van een bloedglucosemeting. Dit komt, doordat de bloedglucoseconcentratie in een vingertop en handpalm sneller verandert dan in de onderarm en de bovenarm. Deze verschillen kunnen er toe leiden, dat u uw actuele bloedglucosespiegel onjuist interpreteert, hetgeen tot een onjuiste behandeling en mogelijk ernstige schade aan uw gezondheid zou kunnen leiden.
Lees de volgende rubriek, voordat u probeert metingen met bloed van uw onderarm of bovenarm uit te voeren.

U mag een meting met bloed van de onderarm of bovenarm uitvoeren:
- Direct voor een maaltijd
- Nuchter
U mag een meting met bloed van de onderarm of bovenarm niet uitvoeren:
- Tot 2 uren na een maaltijd, aangezien de bloedglucosewaarden dan snel toe kunnen nemen
- Na het injecteren van bolusinsuline, aangezien de bloedglucosewaarden dan snel af kunnen nemen
- Na sport
- Bij ziekte
- Als u vermoedt, dat uw bloedglucosespiegel zeer laag is (hypoglykemie)
- Als u weet, dat u een lage bloedglucosespiegel soms niet herkent

Draadloze communicatie en koppeling van de meter:
Het proces van het tot stand brengen van een verbinding tussen de meter en het mobiele apparaat wordt koppelen genoemd.
U heeft een applicatie op uw mobiele apparaat nodig, die de gegevens van de meter kan accepteren. U kunt deze applicatie gebruiken om uw diabetesinformatie op de meter en het mobiele apparaat draadloos en automatisch te synchroniseren.
De meter kan met slechts 1 apparaat tegelijk zijn gekoppeld. Bij koppeling met een tweede apparaat wordt de eerste koppeling overschreven.
De meter en het te koppelen apparaat moeten zich binnen een afstand van 1 meter van elkaar bevinden.

1. Op uw mobiele apparaat: open de app en selecteer "Meter koppelen".
Als hiervoor de aanwijzing wordt gegeven, moet u Bluetooth inschakelen.

2. Op uw meter: druk bij een uitgeschakelde meter op de toets van de meter en houd deze ingedrukt tot het Bluetooth symbool wordt weergegeven.
Het koppelingssymbool en het symbool voor draadloze aansluiting worden beide weergegeven en knipperen.3. Op uw mobiele apparaat: selecteer in de app uw meter in de lijst met gevonden meters.
Voer, als hiervoor de aanwijzing wordt gegeven, het op de achterkant van uw meter weergegeven 6-cijferige pinnummer in.

4. Op uw meter: "OK" wordt weergegeven, als de koppeling is geslaagd; "Err" wordt weergegeven, als de koppeling is mislukt.Als de meter met een mobiel apparaat is gekoppeld en Bluetooth is ingeschakeld, worden uw bloedglucoseresultaten automatisch naar het gekoppelde apparaat gezonden.

De meter d.m.v. een USB-kabel met een PC verbinden:
Volg de onderstaande stappen op om gebruik te kunnen maken van de diabetesmanagementsoftware op een PC. U kunt deze software gebruiken om opgeslagen resultaten te bekijken, de tijd en datum op de meter in te stellen en het streefwaardenbereik te wijzigen.

1. Steek de kleine stekker van de USB-kabel in de meter.


2. Steek de grote stekker van de USB-kabel in de USB-poort van de PC.
Als de meter is uitgeschakeld, wordt deze aangezet.3. Start de diabetesmanagementsoftware en start een gegevensoverdracht.

4. De meter draagt de gegevens over naar de software.Opmerking: de batterijen van de meter worden niet opgeladen via de USB-kabel. Verwijder de USB-kabel als u gereed bent.

Uw gegevens bekijken:
- De meter slaat automatisch ten minste 720 bloedglucoseresultaten in het geheugen op, maar alleen het laatste bloedglucoseresultaat en de gemiddelde waarden van uw bloedglucoseresultaten van 7, 30 en 90 dagen kunnen op de meter worden bekeken.
Om de opgeslagen bloedglucoseresultaten te kunnen bekijken, moeten deze naar een geschikt softwareprogramma worden overgedragen.
- De meter slaat automatisch ten minste 30 resultaten van functiecontrolemetingen in het geheugen op, maar alleen het actuele resultaat van de functiecontrolemeting kan op de meter worden bekeken.
Om de opgeslagen resultaten van functiecontrolemetingen te kunnen bekijken, moeten deze naar een geschikt softwareprogramma worden overgedragen.
- Als er binnen een tijdsperiode van 90 dagen meer dan 720 bloedglucosemetingen worden uitgevoerd, worden alleen de 720 meest recente bloedglucoseresultaten bij de berekening van de gemiddelde waarde van de bloedglucoseresultaten van 90 dagen meegenomen.
- De resultaten van de functiecontrolemetingen worden niet meegenomen bij de berekening van de gemiddelde waarde van de bloedglucoseresultaten van 7, 30 of 90 dagen.

Streefwaardenbereik:
Raadpleeg uw zorgverlener voor het voor u van toepassing zijnde streefwaardenbereik. Het is uitermate belangrijk, om binnen uw streefwaardenbereik te blijven.
Het streefwaardenbereik is van fabriekswege ingesteld op 3,9-8,9 mmol/ L (70-160 mg/ dL).
Het streefwaardenbereik kan worden ingesteld met een onderste grenswaarde van 3,3-7,8 mmol/ L (60-140 mg/ dL) en een bovenste grenswaarde van 5,0-16,6 mmol/ L (90-300 mg/ dL).
Om het streefwaardenbereik te wijzigen, moet u de meter koppelen met een mobiel apparaat of de meter verbinden met een PC, waarop diabetesmanagementsoftware is geïnstalleerd. Volg vervolgens de aanwijzingen van de diabetesmanagementsoftware op.

Bloedglucosemetingen:
Bloedglucoseresultaten kunnen worden weergegeven in mg/ dL of mmol/ L.
Op het etiket aan de achterkant van de meter wordt de meeteenheid weergegeven.
Als u niet weet, welke meeteenheid voor u de juiste is, moet u contact opnemen met uw zorgverlener. Het gebruik van de verkeerde meeteenheid kan leiden tot een onjuiste interpretatie van uw actuele bloedglucosespiegel en tot een onjuiste behandeling.Gebruik van de toets van de meter:
Uw nieuwe meter heeft slechts één toets, waarmee echter veel acties kunnen worden uitgevoerd.
Druk eenmaal op de toets van de meter om de meter aan te zetten en u ziet uw meest recente bloedglucoseresultaat.
Blijf vervolgens op de toets drukken om de gemiddelde waarde van uw bloedglucoseresultaten van 7, 30 of 90 dagen te bekijken.
Als de aanwijzing wordt gegeven om op de toets van de meter te drukken, moet u kort op de toets drukken en deze weer loslaten.
Als de aanwijzing wordt gegeven om op de toets van de meter te drukken en deze ingedrukt te houden, moet u op de toets drukken en deze tenminste 3 seconden ingedrukt houden.

Tijd en datum:
Om de tijd en de datum op de meter weer te geven of te wijzigen, moet u de meter koppelen met een mobiel apparaat of de meter verbinden met een PC, waarop diabetesmanagementsoftware is geïnstalleerd.
Volg de aanwijzingen van de diabetesmanagementsoftware op om de tijd en de datum in te stellen.
Op de display van de meter worden dan naast uw bloedglucoseresultaten ook de tijd en de datum weergegeven.

Reiniging van de meter:
Houd de meter stofvrij. Als de meter toch moet worden gereinigd of ontsmet, volg dan de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig op om ervoor te zorgen, dat uw meter optimaal functioneert:
1. Zorg ervoor, dat de meter is uitgezet.
2. Veeg de buitenkant van de meter voorzichtig af met een zachte doek, die licht bevochtigd is met een van de volgende reinigingsmiddelen (wring teveel vloeistof uit):
- 70% isopropylalcohol
- Een oplossing van een mild afwasmiddel en water
- Een 10% bleekwateroplossing (1 deel bleekwater plus 9 delen water), dagelijks vers aangemaakt

Voorzorgsmaatregelen:
Gebruik uitsluitend Accu-Chek Instant-teststrips.
Gebruik de teststrip onmiddellijk, nadat deze uit de flacon teststrips is genomen.
Zuig bloed of controleoplossing pas met de teststrip op, als de teststrip zich in de meter bevindt.
Sluit de flacon teststrips na het uitnemen van een teststrip onmiddellijk weer goed af met de dop om de teststrips tegen luchtvochtigheid te beschermen.
Bewaar de niet-gebruikte teststrips in de goed met de dop afgesloten, originele flacon teststrips.
Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik de teststrips niet na deze datum.
Bewaar de teststrips nooit bij een hoge temperatuur of een hoge luchtvochtigheid (zoals bijvoorbeeld in de badkamer of de keuken). Warmte en vocht kunnen de teststrips beschadigen.
Bewaar de flacon teststrips en de meter op een koele, droge plaats, zoals bijvoorbeeld een slaapkamer.

Gebruik uitsluitend Accu-Chek Instant-controleoplossingen.
Sluit het flesje controleoplossing na gebruik direct weer goed af met de dop.
Schrijf na het openen van een flesje controleoplossing de datum op het etiket van het flesje. De controleoplossing moet 3 maanden na de datum dat het flesje controleoplossing werd geopend ("weggooidatum"), doch uiterlijk op de op het etiket aangegeven vervaldatum, worden weggegooid.
Gebruik geen controleoplossing, waarvan de vervaldatum of "weggooidatum" is overschreden.
De controleoplossing bevat een kleurstof, die bij morsen vlekken op weefsels kan veroorzaken. Verwijder de kleurstof door wassen met zeep en water.

Laat in geen enkele opening van de meter vloeistof komen.
Sproei geen reinigingsmiddel direct op de meter.
Dompel de meter niet onder in vloeistof.

Breng geen wijzigingen aan in uw behandeling op basis van één enkel meetresultaat in het geheugen. Raadpleeg uw zorgverlener, voordat u op basis van meetresultaten in het geheugen wijzigingen aanbrengt in uw behandeling.
Gebruik geen metingen van bloed afgenomen van alternatieve prikplaatsen (AST) om een systeem voor continue glucosemonitoring te kalibreren of berekeningen voor insulinedoseringen te maken.

Sterke elektromagnetische velden kunnen het functioneren van de meter beïnvloeden. Gebruik de meter niet in de buurt van sterke elektromagnetische stralingsbronnen.
Om te voorkomen, dat elektrostatische ontlading plaatsvindt, mag u de meter niet in een zeer droge omgeving gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor omgevingen, waarin zich synthetische materialen bevinden.

Inhoud:
1 kit
Kenmerken:
Merk Accu-Chek
Categorie Bloedglucosemeter - Diabetes Management
Reviews 4.5/5 (6 reviews)

Tekst verminderen


Reviews

(6 reviews)

Gemiddelde score

4,5 / 5

Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.

Filteren op:

50%
50%
0%
0%
0%

Sorteren op:

Meest recent eerst
  • Les plus récents d'abord
  • Oudste eerst
  • Hoogste cijfer eerst
  • Laagste cijfer eerst
  • Nuttigste eerst
Alle talen
  • Alle talen
  • Frans