Accu-Chek Guide Draadloze Bloedglucosemeter 1 Kit

van Accu-Chek
Accu-Chek Guide Draadloze Bloedglucosemeter 1 Kit
Klantenbonus
0,06  €
22,05 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Bestel nu, betaal later met Klarna. (vanaf € 69 aankoop)


Beschrijving

Om bloedglucosemeting uit te voeren

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Het Accu-Chek Guide-systeem:
De Accu-Chek Guide-teststrips met de Accu-Chek Guide-meter zijn bedoeld voor de kwantitatieve bepaling van glucose in vers capillair volbloed van de vinger, handpalm, onderarm en bovenarm als hulpmiddel bij het vervolgen van de doeltreffendheid van het reguleren van de glucosespiegel.
De Accu-Chek Guide-teststrips met de Accu-Chek Guide-meter zijn bedoeld voor in-vitrodiagnostische zelfcontrole door mensen met diabetes.
De Accu-Chek Guide-teststrips met de Accu-Chek Guide-meter zijn bedoeld voor in-vitrodiagnostisch gebruik door zorgverleners in een klinische omgeving. Het uitvoeren van de meting met veneus-, arterieel- en neonataal bloed is voorbehouden aan zorgverleners.
Geschikt voor zelfcontrole

Het systeem omvat: Accu-Chek Guide-meter met batterijen, Accu-Chek Guide-teststrips* en Accu-Chek Guide- controleoplossingen*.
*Het is mogelijk, dat sommige onderdelen niet in de kit zijn inbegrepen. Deze kunnen separaat worden gekocht.

1. Display - voor de weergave van resultaten, meldingen en de in het geheugen opgeslagen meetresultaten
2. Terug-toets - om terug te keren naar een voorgaande displayweergave of een voorgaand veld
3. Naar boven- en naar beneden wijzende pijltjestoetsen - druk hierop om tussen de menuopties te wisselen of om cijfers te verhogen of te verlagen.
4. Aan/ Uit/ Set/ OK-toets - voor het aan- of uitzetten van de meter en het instellen van de opties
5. Uitsparing met licht voor een teststrip - voor het invoeren van de teststrip in de meter
6. Deksel van het batterijencompartiment - open de deksel om de batterijen te vervangen.
7. Micro-USB-poort - voor gegevensoverdracht van de meter naar een computer (PC)
8. Uitwerpmechanisme voor de teststrip - druk hierop om de teststrip te verwijderen.
9. Flacon teststrips*
10. Metaalachtig uiteinde - voer dit uiteinde in de meter in.
11. Gele rand - hiermee wordt de druppel bloed of controleoplossing in contact gebracht.
12. Flesje controleoplossing*
13. Batterijen
14. USB-kabel* - verbindt de meter met een PC.
*Het is mogelijk, dat sommige onderdelen niet in de kit zijn inbegrepen. Deze kunnen separaat worden gekocht.

Indicaties:
Om bloedglucosemeting uit te voeren

Contra-indicaties:
Dit systeem is niet bedoeld voor gebruik bij de diagnose van diabetes mellitus en ook niet voor het testen van monsters neonataal navelstrengbloed.

Gebruiksaanwijzing:
Een bloedglucosemeting uitvoeren met bloed van uw vingertop:
Voordat u uw eerste bloedglucosemeting uitvoert, moet de meter correct worden ingesteld.
Voor het uitvoeren van een meting zijn de meter, een teststrip en een prikpen met een geplaatst lancet nodig.
Er kan geen bloedglucosemeting worden uitgevoerd terwijl de meter d.m.v een USB-kabel met een PC is verbonden.
Er zijn 2 manieren om een bloedglucosemeting te starten:
- Plaats een teststrip in de meter.
- Zet de meter aan door kort op OK te drukken. Selecteer Meting > OK.

1. Was uw handen met warm water en zeep en droog ze goed af.
Maak de prikpen gereed.2. Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips.
Gebruik geen teststrips waarvan de vervaldatum is overschreden.3. Neem een teststrip uit de flacon teststrips.
Sluit de flacon direct hierna weer goed af met de dop.4. Voer het metaalachtige uiteinde van de teststrip in de meter in.De meter start automatisch.
"Voorbereiden" wordt op de display weergegeven.5. Als "Breng druppel aan" op de display wordt weergegeven, moet u een vingerprik met de prikpen uitvoeren.6. Druk zachtjes op uw vinger om de bloeddoorstroming te stimuleren. Dit helpt bij de vorming van een bloeddruppel.7. Houd de gele rand van de teststrip tegen de bloeddruppel.
Haal uw vinger van de teststrip weg als "Analyseren" wordt weergegeven.
Breng geen bloed op aan de bovenkant van de teststrip.8. Het meetresultaat wordt op de display weergegeven.
U heeft de mogelijkheid om een markering aan het meetresultaat toe te voegen door op OK te drukken of om verder te gaan met stap 11 om de meting te beëindigen.9. "Voeg mark. toe" wordt op de display weergegeven.
Druk op  om een markering te markeren.
Druk op OK om de markering voor het meetresultaat in te stellen.10. Het eindresultaat wordt op de display weergegeven.
Druk op OK of  om de markering in te stellen en terug te keren naar het Hoofdmenu.
Of druk om de markering te wijzigen op  om de markering te selecteren.
Druk op OK om terug te keren naar "voeg mark. toe".11. Verwijder de gebruikte teststrip door de teststrip uit de meter te trekken of door op het uitwerpmechanisme aan de zijkant van de meter te drukken en gooi de teststrip weg.Een bloedglucosemeting uitvoeren met bloed van uw handpalm, onderarm of bovenarm (meting van bloed afgenomen van alternatieve prikplaatsen - AST):
U kunt ook bloedmonsters afnemen op andere plaatsen van het lichaam dan uw vingertop.
Alternatieve prikplaatsen zijn de handpalm, de onderarm en de bovenarm.
Bloed kan op ieder moment van de dag uit de vingertop of de handpalm worden afgenomen voor een bloedglucosemeting.
Bloed, dat van onderarm of bovenarm is afgenomen, is daarentegen niet op ieder tijdstip geschikt voor het uitvoeren van een bloedglucosemeting. Dit komt, doordat de bloedglucoseconcentratie in een vingertop en handpalm sneller verandert dan in de onderarm en de bovenarm. Deze verschillen kunnen er toe leiden, dat u uw actuele bloedglucosespiegel onjuist interpreteert, hetgeen tot een onjuiste behandeling en mogelijk ernstige schade aan uw gezondheid zou kunnen leiden.
Lees de volgende rubriek, voordat u probeert metingen met bloed van uw onderarm of bovenarm uit te voeren.

U mag een meting met bloed van de onderarm of bovenarm uitvoeren:
- Direct voor een maaltijd
- Nuchter
U mag een meting met bloed van de onderarm of bovenarm niet uitvoeren:
- Tot 2 uren na een maaltijd, aangezien de bloedglucosewaarden dan snel toe kunnen nemen
- Na het injecteren van bolusinsuline, aangezien de bloedglucosewaarden dan snel af kunnen nemen
- Na sport
- Bij ziekte
- Als u vermoedt, dat uw bloedglucosespiegel zeer laag is (hypoglykemie)
- Als u weet, dat u een lage bloedglucosespiegel soms niet herkent

Draadloze gegevensoverdracht:
Deze functie maakt het mogelijk om gegevens draadloos van uw meter naar een ander apparaat over te dragen.

1. Zet de meter aan door kort op OK te drukken.
Druk in Hoofdmenu op  om "Mijn gegevens" te markeren.
Druk op OK.2. Druk op  om "Overdracht" te markeren.
Druk op OK.3. Druk op  om "Draadloos" te selecteren.
Druk op OK.4. Als een apparaat niet is gekoppeld met uw meter: de meter geeft u de aanwijzing om een apparaat met de meter te koppelen.Als de meter reeds is gekoppeld met ten minste één apparaat: druk op  of  om een draadloos apparaat te kiezen voor gegevensoverdracht.5. De meter draagt de gegevens over naar het apparaat.Gegevensoverdracht via een USB-kabel:
Deze functie biedt u de mogelijkheid om door middel van een USB-kabel gegevens van uw meter over te dragen naar speciale software voor diabetesmanagement op een PC.

1. Steek de kleine stekker van de USB-kabel in de meter.


2. Steek de grote stekker van de USB-kabel in de USB-poort van de PC.
Als de meter is uitgeschakeld, wordt deze aangezet.3. Start de diabetesmanagementsoftware en start een gegevensoverdracht.

4. De meter draagt de gegevens over naar de software.Uw gegevens bekijken:
- De bloedglucoseresultaten worden in de volgorde van de meest recente tot de oudste meting opgeslagen.
- De meter slaat automatisch maximaal 720 bloedglucoseresultaten met tijd en datum van de meting en eventuele markeringen van de meetresultaten in het geheugen op.
- Als het geheugen met 720 bloedglucoseresultaten vol is, wordt bij het toevoegen van een nieuw bloedglucoseresultaat het oudste bloedglucoseresultaat gewist.
- Alleen meetresultaten, die zijn gemarkeerd met een nuchter-, voor maaltijd-, na maaltijd- of bedtijd-markering, worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde waarde van de betreffende markering.
- Alle meetresultaten worden meegenomen in de berekening van de totale gemiddelde waarde van de meetwaarden van 7, 14, 30 of 90 dagen, onafhankelijk van enige toegevoegde markering.
- Resultaten van functiecontrolemetingen worden in het geheugen opgeslagen, maar kunnen niet op de meter worden bekeken. Om de opgeslagen resultaten van functiecontrolemetingen te kunnen bekijken, moeten deze naar een geschikt softwareprogramma worden overgedragen.
- Resultaten van functiecontrolemetingen worden niet in de berekening van de gemiddelde waarden of in bloedglucoserapporten meegenomen.
- Als het geheugen met 32 resultaten van functiecontrolemetingen vol is, wordt bij het toevoegen van een nieuw resultaat van een functiecontrolemeting het oudste resultaat van een functiecontrolemeting gewist.

Bloedglucosemetingen:
Bloedglucoseresultaten kunnen worden weergegeven in mg/ dL of mmol/ L.
Op het etiket aan de achterkant van de meter wordt de meeteenheid weergegeven.
Als u niet weet, welke meeteenheid voor u de juiste is, moet u contact opnemen met uw zorgverlener. Het gebruik van de verkeerde meeteenheid kan leiden tot een onjuiste interpretatie van uw actuele bloedglucosespiegel en tot een onjuiste behandeling.Reiniging van de meter:
Houd de meter stofvrij. Als de meter toch moet worden gereinigd of ontsmet, volg dan de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig op om ervoor te zorgen, dat uw meter optimaal functioneert:
1. Zorg ervoor, dat de meter is uitgezet.
2. Veeg de buitenkant van de meter voorzichtig af met een zachte doek, die licht bevochtigd is met een van de volgende reinigingsmiddelen (wring teveel vloeistof uit):
- 70% isopropylalcohol
- Een oplossing van een mild afwasmiddel en water
- Een 10% bleekwateroplossing (1 deel bleekwater plus 9 delen water), dagelijks vers aangemaakt

Voorzorgsmaatregelen:
Gebruik uitsluitend Accu-Chek Guide-teststrips.
Gebruik de teststrip onmiddellijk, nadat deze uit de flacon teststrips is genomen.
Zuig bloed of controleoplossing pas met de teststrip op, als de teststrip zich in de meter bevindt.
Sluit de flacon teststrips na het uitnemen van een teststrip onmiddellijk weer goed af met de dop om de teststrips tegen luchtvochtigheid te beschermen.
Bewaar de niet-gebruikte teststrips in de goed met de dop afgesloten, originele flacon teststrips.
Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik de teststrips niet na deze datum.
Bewaar de teststrips nooit bij een hoge temperatuur of een hoge luchtvochtigheid (zoals bijvoorbeeld in de badkamer of de keuken). Warmte en vocht kunnen de teststrips beschadigen.
Bewaar de flacon teststrips en de meter op een koele, droge plaats, zoals bijvoorbeeld een slaapkamer.

Gebruik uitsluitend Accu-Chek Guide-controleoplossingen.
Sluit het flesje controleoplossing na gebruik direct weer goed af met de dop.
Schrijf na het openen van een flesje controleoplossing de datum op het etiket van het flesje. De controleoplossing moet 3 maanden na de datum dat het flesje controleoplossing werd geopend ("weggooidatum"), doch uiterlijk op de op het etiket aangegeven vervaldatum, worden weggegooid.
Gebruik geen controleoplossing, waarvan de vervaldatum of "weggooidatum" is overschreden.
De controleoplossing bevat een kleurstof, die bij morsen vlekken op weefsels kan veroorzaken. Verwijder de kleurstof door wassen met zeep en water.

Laat in geen enkele opening van de meter vloeistof komen.
Sproei geen reinigingsmiddel direct op de meter.
Dompel de meter niet onder in vloeistof.

Breng geen wijzigingen aan in uw behandeling op basis van één enkel meetresultaat in het geheugen. Raadpleeg uw zorgverlener, voordat u op basis van meetresultaten in het geheugen wijzigingen aanbrengt in uw behandeling.
Gebruik geen metingen van bloed afgenomen van alternatieve prikplaatsen om een systeem voor continue glucosemonitoring te kalibreren of berekeningen voor insulinedoseringen te maken.

Sterke elektromagnetische velden kunnen het functioneren van de meter beïnvloeden. Gebruik de meter niet in de buurt van sterke elektromagnetische stralingsbronnen.
Om te voorkomen, dat elektrostatische ontlading plaatsvindt, mag u de meter niet in een zeer droge omgeving gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor omgevingen, waarin zich synthetische materialen bevinden.

Inhoud:
1 kit
Kenmerken:
Merk Accu-Chek
Categorie Bloedglucosemeter - Diabetes Management
Reviews 4.8/5 (24 reviews)

Tekst verminderen


Reviews

(24 reviews)

Gemiddelde score

4,8 / 5

Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.

Filteren op:

79.2%
20.8%
0%
0%
0%

Sorteren op:

Meest recent eerst
  • Les plus récents d'abord
  • Oudste eerst
  • Hoogste cijfer eerst
  • Laagste cijfer eerst
  • Nuttigste eerst
Alle talen
  • Alle talen
  • Frans
  • Nederlands
Marc >65 jaar
mogelijk de meest perfecte meter - compact en correct
Nuttige review? 0 0