Isopto Carpine 1% Collyre 15ml

van Alcon
5,30 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Isopto Carpine 1% Collyre 15ml

Indicaties:
Oculaire hypertensie en glaucoom. Isopto Carpine kan gebruikt worden in combinatie met andere preparaten tegen glaucoom (bètablokkers, koolzuuranhydrase inhibitoren, sympathicomimetica, prostaglandinederivaten).

Samenstellingen:
1 %: Pilocarpini hydrochloridum 10 mg — Benzalk. chlor. 0,10 mg — Ac. boric. — Natr. chlor. — Natr. citr. — Hypromell. — Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. — Aq. purif. q.s. ad 1 ml.
XXII ad XXV gtt./ml.
Actief bestanddeel: 0,4 mg ad 0,45 mg/gtt.
2 %: Pilocarpini hydrochloridum 20 mg — Benzalk. chlor. 0,10 mg — Ac. boric. — Natr. citr. — Hypromell. — Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. — Aq. purif. q.s. ad 1 ml.
XXII ad XXV gtt./ml.
Actief bestanddeel: 0,8 mg ad 0,91 mg/gtt.
4 %: Pilocarpini hydrochloridum 40 mg — Benzalk. chlor. 0,10 mg — Ac. boric. — Natr. citr. — Hypromell. — Ac. hydrochl. et/aut Natr. hydr. — Aq. purif. q.s. ad 1 ml.
XXII ad XXV gtt./ml.
Actief bestanddeel: 1,6 mg ad 1,82 mg/gtt.

Posologie en wijze van gebruik:
De te gebruiken concentratie van Isopto Carpine en de frequentie van de instillaties is afhankelijk van de respons op de intra-oculaire druk van elke patiënt: een onmiddellijke en regelmatige controle door de geneesheer is aanbevolen.
Bij oculaire hypertensie, is het aanbevolen 1 of 2 druppels, twee tot vier maal daags van de gekozen concentatie te instilleren. In bepaalde gevallen (acuut glaucoom), kan het nodig zijn de instillatie tot zes maal daags te herhalen. Het is belangrijk een regelmatige instillatie van de oogdruppels nauwgezet te respecteren.

Kenmerken:
Merk Alcon
Categorie Oogspoeling - Oogzalf
Prijs 5,30 
Gewicht 3 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Isopto Carpine en de andere miotica zijn niet aangewezen in die gevallen waarin een constrictie niet gewenst is, zoals bijvoorbeeld ingeval van acute iritis; ook ingeval van overgevoeligheid voor pilocarpine of voor een van de bestanddelen van het preparaat; ook ingeval van glaucoom veroorzaakt door pupillair blok, zolang een grondig onderzoek van de retina en haar periferie niet werd uitgevoerd.
Isopto Carpine bevat benzalkoniumchloride en zou dus niet mogen gebruikt worden tijdens het dragen van zachte contactlenzen.

Bijzondere voorzorgen:
Slechts aan myope personen toedienen na controle van de staat van de retina en haar periferie: vanwege het gevaar voor netvliesloslating.
Aandacht hebben voor eventuele systemische effecten door resorptie in de algemene circulatie, wat cholinergische reacties kan veroorzaken.
Volgende maatregelen zijn, na toediening van een oogdruppel, nuttig om systemische resorptie te verminderen: — Het ooglid gedurende 2 minuten gesloten houden; — Het traankanaal met de vinger toedrukken gedurende 2 minuten.
De behandeling mag niet plotseling worden onderbroken, aangezien dit kan leiden tot een plotse stijging van de intra-oculaire druk.

Zwangerschap en lactatie:
Het is niet bekend of pilocarpine schadelijk kan zijn voor de foetus indien het wordt toegediend aan een zwangere vrouw, of de voortplantingsfunctie kan aantasten. Pilocarpine zou onder deze omstandigheden slechts mogen toegediend worden ingeval van werkelijke noodzaak.
Het is niet bekend of pilocarpine in de moedermelk terechtkomt. Aangezien talrijke geneesmiddelen in de moedermelk kunnen passeren, zou dit geneesmiddel slechts indien werkelijk noodzakelijk mogen worden toegediend tijdens het geven van borstvoeding .

Ongewenste effecten:
Oculaire effecten.
Ciliaire spierspasmen, conjunctivale vasodilatatie, visuele stoornissen te wijten aan miosis of accomodatiespasmen, in het bijzonder tijdens de eerste uren na de instillatie, myopie. Dit geldt vooral bij jonge patiënten in het begin van de behandeling; een verminderde gezichtsscherpte bij zwakke verlichting wordt dikwijls vastgesteld bij bejaarde personen en bij patiënten met vertroebeling van de lens. Zoals bij alle miotica, werden enkele zeldzame gevallen van loslating van de retina gemeld. Voorzichtigheid is geboden bij elke behandeling met miotica, vooral bij jonge myope patiënten. Opaciteit van de lens is mogelijk na een langdurig gebruik van pilocarpine. Corneagranulatie kan voorkomen, alhoewel de gemelde gevallen van corneagranulatie door gebruik van pilocarpine-druppels asymptomatisch waren en het zicht niet werd aangetast.
Conjunctivale hyperemie, tranenvloed, locale irritatie, fotofobie, jeuk, overgevoeligheidsreacties zoals allergische conjunctivitis en/of keratitis werden gemeld.
Systemische effecten.
Effecten op het zenuwstelsel: temporale of supraorbitale hoofdpijn.
Bij hogere dosering kunnen systemische effecten optreden zoals toegenomen speeksel- en zweetsecretie, bradycardie, hypotensie, nausea, braken, diarree, bronchospasmen.

Overdosering - Interacties

Besturen van voertuigen en gebruik van machines:
De patiënt verwittigen van een minder duidelijk zicht in het duister, vooral bij het autorijden 's avonds of bij het gebruik van gevaarlijke machines bij slechte verlichting.

Overdosering:
Systemische reacties door lokale toediening zijn zeer zeldzaam. Ingeval van accidentele overdosering kan pilocarpine de systemische symptomen veroorzaken van de cholinesteraseremmers; eerst digestieve tekenen: braakneigingen, braken, buikpijn, diarree; vervolgens tekenen van muscarine- en nicotine-intoxicatie: miosis, accommodatiespasmen, toename van de peristaltiek met defecatie en onvrijwillige urinelozing, hypotensie, dyspnoe.
Intraveneuze barbituraten toedienen om intubatie, ventilatie en respiratie van de ademhalingswegen toe te laten. Daarna onderhuids of intramusculair (of zelfs intraveneus indien hogere doses noodzakelijk zijn) atropinesulfaat injecteren om het muscarine-achtig effect te controleren. Om de 2 tot 4 uur herhalen tot er tekenen van atropinisatie zijn. Ingeval van accidentele overdosering in het oog: uitwassen met water of een zoutoplossing.

Ongewenste interacties:
Ingeval van chirurgische ingreep, de geneesheer verwittigen (risico voor potentiëring van de curariserende middelen).

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.