Acetylcysteine Apotex 30 Zakjes 600mg

van APOTEX

Aan mijn Favorieten toevoegen
9,81 
gratis levering Bij aankoop van minstens 4 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd

4.1. Therapeutische indicaties

A. Chronische bronchitis
In geval van chronische bronchitis (met behoud van een minimale longfunctie; +/- 50 % van de normale waarde) is een behandeling op lange termijn met acetylcysteïne geïndiceerd om het risico op en de ernst van de exacerbaties te verminderen.

B. Mucoviscidose
In geval van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen.

C. Acute aandoeningen
Voorgesteld als symptomatische behandeling voor het fluïdiseren van muceuze en mucopurulente secreties bij aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg granulaat voor drank: 600 mg acetylcysteïne.
ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg bruistabletten: 600 mg acetylcysteïne.

Voor hulpstoffen, zie 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg granulaat voor drank: zakjes met granulaat voor oraal gebruik.
ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg bruistabletten: bruistabletten voor oraal gebruik.

4.2. Dosering en wijze van toediening

Dosering

A. Chronische bronchitis
- Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar
600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv. :
1 bruistablet of 1 zakje van 600 mg éénmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot 7 jaar
400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen bv. :
1 zakje van 200 mg tweemaal per dag.

B. Mucoviscidose
- van 0 tot 2 jaar : 70 tot 360 mg per dag, bv. :
50 mg (een kwart zakje van 200 mg), driemaal per dag.
- van 2 tot 6 jaar: 120 tot 600 mg per dag, bv. :
100 mg (een half zakje van 200 mg), driemaal per dag.
- ouder dan 6 jaar: 600 mg per dag, bv. :
1 bruistablet of 1 zakje van 600 mg per dag

Als algemene regel dient de posologie te worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt. De behandelingsperioden kunnen van enkele weken tot enkele maanden gaan en kunnen onderbroken worden door perioden zonder behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.

C. Behandeling van acute aandoeningen van de luchtwegen
- Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar
400 tot 600 mg per dag in 1 tot 3 innamen, bv. :
1 bruistablet of 1 zakje van 600 mg éénmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot 7 jaar
400 mg (120 tot 600 mg) per dag in 2 tot 3 innamen bv. :
1 zakje van 200 mg tweemaal per dag.
- Kinderen jonger dan 2 jaar
200 mg (70 tot 360 mg) per dag in 2 tot 3 innamen bv. :
een half zakje van 200 mg tweemaal per dag.

Wijze van toediening

Zakjes, bruistabletten:
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere nietalcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen. Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam de andere helft binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt.
Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd.
De eventuele aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van het zakje wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.

Kenmerken:
Merk APOTEX
Categorie Pastilles - Tabletten, Generieke geneesmiddelen
Prijs 9,81 
Gewicht 134 gr

4.3. Contra-indicaties

Gekende overgevoeligheid voor acetylcysteïne of voor een ander bestanddeel van het product.

4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

1. Omzichtigheid is geboden bij astmapatiënten waarbij acetylcysteïne, toegediend via aërosol, bronchospasmen kan uitlokken.
2. Als de patiënt niet kan ophoesten, moeten de luchtwegen door posturale drainage of zo nodig door aspiratie vrij worden gehouden.
3. Bij patiënten met hartdecompensatie en arteriële hypertensie dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van natriumzouten in de bruistabletten. Een bruistablet met 600 mg acetylcysteïne bevat ongeveer 5,9 mEq natrium.
4. ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg bruistabletten en granulaat voor drank bevatten aspartaam, een zoetmiddel dat niet mag worden toegediend aan patiënten met fenylketonurie.
5. ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg granulaat voor drank bevat sorbitol, waardoor patiënten met een zeldzame erfelijke aandoening als fructose-intolerantie het gebruik ervan moeten vermijden.
6. Op basis van het theoretisch mucolytisch effect van acetylcysteïne op het maagmucus, vermijden patiënten met een onbehandelde actieve ulcus pepticum best het gebruik van acetylcysteïne. Patiënten met ulcus pepticum in de anamnese moeten acetylcysteïne met de nodige voorzichtigheid gebruiken, in het bijzonder wanneer gelijktijdig andere geneesmiddelen met een gekend irriterend effect op het maagslijmvlies worden ingenomen. De geneesmiddelenbewaking, dierproeven en de ruime ervaring met acetylcysteïne wijzen echter niet op een verhoogd risico op irritatie van het maagslijmvlies door acetylcysteïne aan een dosering tot 600 mg/dag.

4.6. Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.

Lactatieperiode
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne tijdens de lactatieperiode.

4.8. Bijwerkingen

Gevallen van overgevoeligheid: Overgevoeligheidsreacties traden soms op na orale toediening. Enkele gevallen van overgevoeligheid werden beschreven na i.v. gebruik van hoge doses acetylcysteïne als antidotum bij paracetamolintoxicatie (waarschijnlijk is het een pseudo-allergische reactie, het voorgestelde mechanisme is een vrijstelling van histamine). De symptomen van deze reactie zijn o.a. braken, nausea, rash, urticaria, vertigo, bronchospasmen, tachycardie.
Respiratoir stelsel: bronchorroe, bronchospasmen, rhinorroe (in zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen).
Gastro-intestinaal stelsel: soms misselijkheid en braken (na orale toediening); stomatitis (in zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen).

4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen.

Acetylcysteïne heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

4.9. Overdosering

De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. Bij toediening van hoge doses kunnen de hoger beschreven bijwerkingen optreden. In voorkomend geval volstaat een symptomatische behandeling.

6.1. Lijst van hulpstoffen

ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg granulaat voor drank: aspartaam, -caroteen (E160), sinaasappelaroma, sorbitol (E420).
ACETYLCYSTEINE TOPGEN 600 mg bruistabletten: natriumbicarbonaat, anhydrisch citroenzuur, aspartaam, citroenaroma.

4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

a. Door zijn chelerende eigenschappen kan acetylcysteïne de biologische beschikbaarheid van zouten van zware metalen zoals goud- en ijzerzouten en van calciumzouten verlagen. Bij gebrek aan exacte gegevens hieromtrent is het raadzaam de inname van acetylcysteïne en deze zouten te spreiden of een andere toedieningsweg te kiezen.
b. Acetylcysteïne na orale toediening verlaagt de biobeschikbaarheid van oraal toegediende cefalosporines.
Oraal toegediend acetylcysteïne interfereert niet, wat betreft biobeschikbaarheid, met amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamfenicol en amoxycilline in associatie met clavulaanzuur.
* Voor de cefalosporines moet men hun inname spreiden van de inname van acetylcysteïne of hen op een andere wijze toedienen.
* de associatie met andere antibiotica is niet gedocumenteerd.

6.2. Gevallen van onverenigbaarheden

Het wordt niet aanbevolen ACETYLCYSTEINE TOPGEN, eenmaal opgelost, te mengen met andere geneesmiddelen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.