Benzac Ac 5% Gel 40g

van Benzac

Aan mijn Favorieten toevoegen
9,60 
gratis levering Bij aankoop van minstens 5 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Therapeutische indicaties:
Acne vulgaris.
Benzac Gel 5 en 10 mogen enkel topisch toegepast worden in alle lichte en gematigde gevallen van acne, alleen of in combinatie met andere behandelingen van acne.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Benzac Gel 5 bevat 50 mg/g benzoylperoxide en Benzac Gel 10 bevat 100 mg/g benzoylperoxide.
Voor hulpstoffen, zie rubriek 'lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm: Gel.

Dosering en wijze van toediening:
De huid eerst reinigen met een zachte, niet-irriterende zeep.
Afspoelen, drogen en daarna Benzac 1 à 2 maal per dag aanbrengen.
Benzac Gel 5 wordt vooral gebruikt bij beginnend acne, bij jonge personen met een gevoelige huid en bij het begin van de behandeling.
Indien de behandeling goed verdragen wordt, kan bij onvoldoende resultaat worden overgegaan naar Benzac Gel 10.

Kenmerken:
Merk Benzac
Categorie Acné
Prijs 9,60 
Gewicht 55 gr
Contra-indicaties:
Niet gebruiken ingeval van overgevoeligheid voor benzoylperoxide of voor één van de bestanddelen van het preparaat.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Enkel bestemd voor uitwendig gebruik. Niet in contact brengen met de ogen, de oogleden of mucosa. Ingeval van accidentele toepassing, overvloedig spoelen met stromend water. Benzoylperoxide kan de haren en kleding ontkleuren. Zich enkel behoedzaam aan de zon of aan U.V.-stralen blootstellen, vooral in het begin van de behandeling, teneinde irritatie te vermijden. Bij gevoelige personen is het aangewezen de behandeling aan te vatten met één enkele toepassing per dag bij het slapengaan, om te zien of eventuele irritatie zich niet te sterk uit, en geen blijk geeft van intolerantie of allergie.
Bij normaal gebruik kan zich in het begin van de behandeling een licht branderig gevoel, lichte roodheid en schilfering voordoen. Indien een sterke irritatie met jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding, ontstaat, moet het geneesmiddel minder vaak gebruikt worden, het gebruik ervan tijdelijk gestopt worden of moet de behandeling worden gestaakt.

Zwangerschap en borstvoeding:
Er werden geen studies over de voortplanting bij dieren na toepassing van benzoylperoxide verricht; zijn invloed onder zulke voorwaarden is dus niet bekend.
Het is ook niet bekend of benzoylperoxide al dan niet in de moedermelk wordt uitgescheiden. Dus enkel voorschrijven indien noodzakelijk.

Bijwerkingen:
Het meest voorkomende is irritatie ter hoogte van de plaats van applicatie zoals: een branderig gevoel, een droge huid, jeuk, huidafschilfering, huidkloven. Allergische dermatitis, vasodilatatie en lymfocytaire infiltratie van de huid zijn mogelijk. Voorbijgaand oedeem ter hoogte van het aangezicht kan optreden. Ingeval van hevige irritatie, het product minder frequent aanbrengen, de dosis verlagen of de behandeling onderbreken.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Bij gebruik van dit product werd geen effect waargenomen op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

Overdosering:
Benzac is enkel bestemd voor uitwendig gebruik. Overmatig gebruik zal niet leiden tot een beter of sneller resultaat maar zal ernstige irritatie met zich meebrengen. De behandeling dient onderbroken te worden en een gepaste symptomatische therapie zal worden ingesteld.

Lijst van hulpstoffen: Benzac Gel 5 en 10 bevatten: — Propyleenglycol — Glycerine — Acrylaatcopolymeren — Carbomer 940 — Poloxameer 182 — Natriumedetaat — Natriumdioctylsulfosuccinaat — Colloïdaal siliciumdioxide — Natriumhydroxide — Gezuiverd water.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van andere lokale anti-acneproducten, vooral wanneer deze een desquamerende werking hebben.

Gevallen van onverenigbaarheid: Niet van toepassing.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.