Enterol 250mg 50 Capsules

van BIOCODEX
Geneesmiddel
Enterol 250mg 50 Capsules
30,99 
+
 
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
 
Uw aanvraag werd geregistreerd
Op voorraad!
Voor België
(levering in afhaalpunt OF levering aan huis, op kantoor, enz.)
Morgen bij u geleverd (OF in afhaalpunt 24h via Mondial Relay of 24h via Bpost of 4 jours via ColliShop)
Dit product of geneesmiddel is voorradig. Newpharma garandeert dat meer dan 90% van de bestellingen (doorgegeven voor 12u op werkdagen) de volgende dag geleverd worden (werkdag).
Bij u in 48h (OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 48h via Bpost of 5 jours via ColliShop) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus wat langer.
Bij u in 3 jours (OF in afhaalpunt 3 jours via Mondial Relay of 3 jours via Bpost of 6 jours via ColliShop) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus langer.
Bij u in 7 jours (OF in afhaalpunt 7 jours via Mondial Relay of 7 jours via Bpost of 10 jours via ColliShop) Dit product moet bij de fabrikant besteld worden. De normale leveringstermijn wordt dus verlengd met maximum 1 week.
gratis levering Bij aankoop van minstens 2 producten

Beschrijving

Zie volledige beschrijving

Therapeutische indicaties:
Preventie van diarree bij behandeling met breedspectrumantibiotica van patiënten voorbeschikt tot het ontwikkelen van diarree of hervallen in een diarree veroorzaakt door Clostridium difficile.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie.
Elk zakje poeder voor orale suspensie bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (hetzij minstens 6 x 109 levensvatbare cellen op het ogenblik van de fabricage en 1 x 109 gelyofiliseerde levensvatbare cellen op de vervaldatum).
Enterol 250 mg harde capsules.
Elke harde capsule bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (hetzij minstens 6 x 109 levensvatbare cellen op het ogenblik van de fabricage en 1 x 109 gelyofiliseerde levensvatbare cellen op de vervaldatum).
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie.
Poeder voor orale suspensie.
Enterol 250 mg harde capsules.
Harde capsule.

Dosering en wijze van toediening:
4 capsules of 4 zakjes per dag, in 2 innamen.
Zakjes: het poeder mengen in een glas water.
Harde capsules: de capsules inslikken met wat water.
Duur van de behandeling: 4 weken.


Kenmerken:
Merk BIOCODEX
Categorie Diarree
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Contra indicaties Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.
Patiënten met een centrale veneuze katheter (zie rubriek “Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik”).
Allergie voor gisten, vooral Saccharomyces boulardii.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Enterol 250 mg bevat levende gistcellen en mag dus niet worden gebruikt met ijskoude vloeistoffen of gerechten, of vloeistoffen of gerechten die tot meer dan 50° C opgewarmd zullen worden.
Waarschuwingen.
In geval van diarree is het belangrijk om de patiënt te rehydrateren.
In het ziekenhuis verdient het aanbeveling de zakjes (of capsules) te openen met handschoenen, buiten de nabijheid van patiënten met een centrale veneuze katheter.
Bij ziekenhuispatiënten met een centrale veneuze katheter werden immers zeer zeldzame gevallen van fungemie met koorts en een Saccharomyces-positieve hemocultuur beschreven, waarvan sommige zelfs niet behandeld werden met S. boulardii. Alle patiënten vertoonden een gunstige prognose na behandeling met antimycotica en, in voorkomend geval, na verwijdering van de katheter.
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie bevat lactose en fructose. Patiënten die lijden aan een intolerantie ten overstaan van fructose en/of galactose, aan een deficiëntie van het Lapp lactase of aan een malabsorptie van glucose-galactose nemen dit geneesmiddel beter niet in.
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie bevat 472 mg fructose per zakje. Daar moet rekening mee worden gehouden bij diabetespatiënten.
Enterol 250 mg harde capsules bevat lactose. Patiënten die lijden aan een intolerantie ten overstaan van galactose, aan een deficiëntie van het Lapp lactase of aan een malabsorptie van glucose-galactose nemen dit geneesmiddel beter niet in.

Zwangerschap en borstvoeding:
Er zijn onvoldoende studies bij dieren verricht naar de effecten op de dracht, de embryonale en foetale ontwikkeling, het werpen van de jongen en de postnatale ontwikkeling (zie rubriek “Gegevens uit preklinisch veiligheidsonderzoek”). Het potentiële risico bij de mens is niet bekend.
Het gebruik van Enterol 250 mg wordt afgeraden tijdens de zwangerschap, tenzij dit noodzakelijk blijkt.

Bijwerkingen:
De bijwerkingen worden hieronder geklasseerd per orgaansysteem en volgens de frequentie. Die laatste wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak (> 1/10), vaak (> 1/100, < 1/10), soms (> 1/1.000, < 1/100), zelden (> 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000).
Huid- en onderhuidaandoeningen.
Zeer zelden: Jeuk, exantheem, Quincke-oedeem.
Maagdarmstelselaandoeningen.
Zeer zelden: Verstopping, epigastralgie, abdominaal meteorisme (epigastralgie en abdominaal meteorisme werden waargenomen in klinische studies).
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen.
Zeer zelden: Dorst.


Overdosering Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Enterol 250 mg heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen machines te bedienen.

Overdosering:
Er werden geen gevallen van overdosering gerapporteerd.

Lijst van hulpstoffen:
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie.
Lactose — Fructose — Colloïdaal watervrij siliciumdioxide — Tutti-frutti aroma.
Enterol 250 mg harde capsules.
Inhoud van de capsule: Lactose — Magnesiumstearaat.
Omhulsel (capsule): Gelatine — Titaandioxide (E171).

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Tijdens klinische studies werd nooit een interactie met een ander geneesmiddel gerapporteerd.
Aangezien Saccharomyces boulardii een gist is en derhalve gevoelig voor antimycotica, mag het niet samen worden gebruikt met die geneesmiddelen.

Gevallen van onverenigbaarheid:
Niet van toepassing.


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.