Braunol 7,5% Oplossing Voor Cutaan En Vaginaal Gebruik Fles 30ml

van Braunol

Antiseptisch middel met polyvidone-jodium voor antimicrobiële behandelingen

  Aan mijn Favorieten toevoegen
3,78 
gratis levering Bij aankoop van minstens 11 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
Dit geneesmiddel is een kiemdodend (antiseptisch middel) met polyvidone-jodium voor antimicrobiële behandelingen.

Indicaties:
- Voor eenmalig gebruik: ontsmetting van de intacte externe huid en antisepsis van slijmvliezen, bijv. vóór een chirurgische ingreep, biopsie, injectie, punctie, bloedafname en urogenitale desinfectie vóór katheterisatie of cystoscopie en ondersteunende behandeling van vulvovaginitis
- Voor herhaald gebruik over een beperkte periode: antiseptische behandeling van wonden (bijv. decubitus, beenzweren), brandwonden, geïnfecteerde en supergeïnfecteerde huidziekten
- Hygiënische en chirurgische ontsmetting van de handen

Contra-indicaties:
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel
- U hebt een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) of een andere schildklierziekte
- U hebt de zeldzame huidziekte, dermatitis herpetiformis
- U krijgt een geplande of toegediende behandeling van de schildklier met radioactief jodium (tot het eind van de behandeling)

Samenstelling:
Polyvidone jodium; natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, macrogol 9 lauryl ether, natriumjodaat, natriumhydroxyde, gezuiverd water

Actieve samenstelling:
De werkzame stof in Braunol 7,5% is polyvidone-jodium (povidon, jodium bevattend Ph. Eur.).
Voor 1000 ml oplossing: polyvidone-jodium (bevat 10% vrij jodium) 76,88 g

Gebruiksaanwijzing:
- Ontsmetting van de huid en antisepsis van de slijmvliezen:
Breng onverdunde Braunol 7,5% aan op het te behandelen gebied tot dit volledig nat is. De huid moet vochtig worden gehouden.

Op huid met weinig talgklieren:
- Bij injecties en puncties ten minste 15 seconden
- Voorafgaande aan gebruik bij puncties van gewrichten of van het cerebrospinale kanaal moet het product ten minste 1 minuut worden aangebracht (zo nodig herhaaldelijk aanbrengen).

Op huid met talgklieren (bijv. hoofd, bovenste deel van de borst en gebied tussen de schouderbladen):
- In elk van deze gevallen ten minste 10 minuten aanbrengen (herhaald aanbrengen).

Let op: wanneer dit geneesmiddel wordt gebruikt om de huid vóór een operatieve ingreep te ontsmetten, dient men op te passen dat het product zich niet onder de patiënt verzamelt; dit kan tot huidirritatie leiden.

- Wondbehandeling:
Voor de antiseptische behandeling van oppervlakkige wonden en brandwonden dient Braunol 7,5% onverdund te worden aangebracht.

- Ontsmetting van de handen:
Breng Braunol 7,5% onverdund aan:
- Hygiënische ontsmetting van de handen: wrijf 3 ml Braunol 7,5% in de handen. Na de voorbereidende periode van 1 minuut, moeten de handen worden gewassen.
- Chirurgische ontsmetting van de handen: wrijf 2 x 5 ml Braunol 7,5% in de handen gedurende een periode van 5 minuten. Houd de handen gedurende de gehele voorbereidende periode vochtig met het onverdunde preparaat.

- Spoelen en wassen:
Braunol 7,5% kan verdund worden gebruikt voor antiseptisch spoel-, was- en reinigingsdoeleinden in bad. De volgende verdunningen worden als richtlijn gegeven:
- Irrigatie als onderdeel van de behandeling van wonden (bijv. decubitus, ulcus cruris en gangreen) en de perioperatieve preventie van infectie: 1:2 tot 1:20
- Antiseptisch wassen 1:2 tot 1:25; antiseptische reiniging in bad van een lidmaat: ongeveer 1:25; antiseptische reiniging in bad van het hele lichaam: ongeveer 1:100

Het preparaat kan met normaal leidingwater worden verdund. Wanneer isotone omstandigheden vereist zijn, kan een fysiologische zoutoplossing of Ringer-oplossing worden gebruikt. Alle verdunningen moeten vers zijn bereid en onmiddellijk worden gebruikt.

Aantekeningen:
- Voor totale antiseptische reiniging van de patiënt in bad, vult u het bad eerst met water; daarna voegt u de gewenste hoeveelheid Braunol 7,5% toe. Hierdoor wordt voorkomen dat jodiumbevattende dampen vrijkomen, waardoor het omgevende materiaal geel wordt.
- De bruine kleur van Braunol 7,5% is een kenmerk van het preparaat dat een teken is van de werkzaamheid ervan. Een opvallen verlies aan kleur betekent dat het preparaat zijn werkzaamheid heeft verloren.
- Vlekken op kleding kunnen met water en zeep worden verwijderd. Hardnekkige vlekken kunnen gemakkelijk worden verwijderd met vloeibare ammonia of een thiosulfaatoplossing.

Frequentie en duur van het gebruik:
Wanneer herhaaldelijke toepassing van Braunol 7,5% nodig is, wisselt de frequentie en duur van de toepassing van geval tot geval.
Braunol 7,5% kan één of meerdere malen per dag worden aangebracht.
De behandeling van wonden dient te worden voortgezet tot er geen verschijnselen van infectie meer zijn of tot er geen duidelijke risico meer is dat de wondranden geïnfecteerd raken.

Voorzorgmaatregelen:
Neem contact met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Braunol 7,5% gebruikt.
Wanneer dit geneesmiddel wordt gebruikt om de huid vóór een operatieve ingreep te ontsmetten, dient men op te passen dat het product zich niet onder de patiënt verzamelt; dit kan tot huidirritatie leiden.
Als u krop hebt of een schildklierziekte hebt gehad, mag u Braunol 7,5% alleen op advies van uw arts gedurende een langere periode en op grotere oppervlakken gebruiken (bijv. meer dan 10% van het totale lichaamsoppervlak en gedurende langer dan 14 dagen). Zelfs na afloop van de behandeling (maximaal 3 maanden) dient u aandacht te schenken aan vroege symptomen van hyperthyreoïdie. Indien nodig dient de functie van de schildklier te worden bewaakt.
Als u tegelijkertijd met lithium wordt behandeld, dient regelmatig gebruik van Braunol Gel te worden vermeden.
Bij pasgeborenen en baby's tot 6 maanden mag Braunol 7,5% alleen worden gebruikt op advies van de arts en het gebruik dient uiterst beperkt te zijn. Na gebruik van Braunol 7,5% moet een functionele schildkliertest worden gedaan. Voorkom accidentele orale inname van Braunol 7,5% door baby's.
Bij ouderen is het risico van door jodium geïnduceerde hyperthyreoïdie verhoogd en dergelijke patiënten dienen hun arts om advies te vragen voordat ze Braunol 7,5% gebruiken.
Tijdens de zwangerschap en borstvoeding mag Braunol 7,5% alleen worden gebruikt op doktersadvies en het gebruik dient uiterst beperkt te zijn. Nadat Braunol 7,5% is aangebracht, moet een functionele schildkliertest worden uitgevoerd bij het kind. Voorkom accidentele orale inname van Braunol Gel door baby's via contact met behandelde delen van het lichaam van de moeder tijdens de borstvoeding.

Effecten op diagnostische tests:
- Door het oxiderende effect van de werkzame stof polyvidone jodium, kunnen tijdens de behandeling met Braunol 7,5% foutpositieve resultaten worden gevonden in bepaalde diagnostische analyses (bijv. o-toluidine of guaiac-hars bij de bepaling van hemoglobine of glucose in de ontlasting of de urine).
- Polyvidone jodium kan de opname van jodium in de schildklier verminderen. Schildkliertest (scintiscans, bepaling van aan eiwit gebonden jodium, diagnostisch gebruik van radioactief jodium) kunnen tijdens de behandeling met Braunol 7,5% worden verstoord, waardoor een behandeling met radioactief jodium onmogelijk wordt. Na een behandeling met Braunol 7,5% mag de eerste 1-2 weken geen nieuw scintigram worden gemaakt.

Gebruikt u naast Braunol 7,5% nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken: vertel dat dan uw arts of apotheker.
Wanneer Braunol 7,5% tegelijkertijd met een enzymatische wondbehandeling (ontsmettende middelen met zilver, waterstofperoxide of taurolidine) wordt gebruikt, kan een wederzijdse afname in de werkzaamheid optreden.
Braunol 7,5% mag niet tegelijkertijd of kort na toediening van ontsmettende middelen met kwik worden gebruikt, omdat de kans bestaat dat een middel wordt gevormd dat zuurbrandwonden veroorzaakt.
Vermijd regelmatig gebruik van Braunol 7,5% bij patiënten die tegelijkertijd met lithium worden behandeld, met name als het een groot behandelingsgebied betreft. Geabsorbeerd jodium kan hypothyreoïdie bekrachtigen die mogelijk door lithium wordt veroorzaakt.
Polyvidone jodium reageert met eiwitten en bepaalde andere organische samenstellingen, zoals bloed- of puscomponenten, waarbij de effectiviteit van Braunol 7,5% kan afnemen.

Braunol 7,5% mag uitsluitend uitwendig worden gebruikt.
Bent u vergeten Braunol 7,5% te gebruiken: zet de behandeling met de benodigde dosis voort.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
Fles 30 ml

Kenmerken:
Merk Braunol
Categorie Geneesmiddelen (zonder voorschrift), Dermatologie
Prijs 3,78 
Gewicht 47 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.