Bronchosedal Mucus Menthol 150ml 20mg/ml

van Bronchosedal

  Aan mijn Favorieten toevoegen
6,55 
gratis levering Bij aankoop van minstens 6 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Indicaties:
Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop bevat guaifenesine, dat een soort geneesmiddel is dat een expectorans wordt genoemd. Het helpt diepzittende (productieve) hoest te verlichten door deslijmen (mucus) los te maken en zo het ophoesten te vergemakkelijken en de luchtwegen vrij te maken.
Dit geneesmiddel is bestemd voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Samenstelling:

- bevat 4.7 vol% ethanol (alcohol), dit is tot 400 mg per dosis en komt overeen met ongeveer 10 ml bier of 4 ml wijn per dosis van 10 ml. Dit kan schadelijk zijn voor personen die aan drankzucht lijden. Er moet met het ethanolgehalte rekening gehouden worden bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, bij kinderen en bij groepen met een hoog risico zoals patiënten met lever- of nieraandoeningen of epilepsie.
- Ponceau 4R (E124) – rode kleurstof - kan allergische reacties veroorzaken.
- 17,6 mg natrium per dosis van 10 ml. Daarmee moet rekening gehouden worden bij personen die een gecontroleerd natriumdieet volgen.
- glucose en fructose. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, contacteer uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruiksaanwijzing:
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Deze oplossing is uitsluitend voor oraal gebruik. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis.
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar of ouder: Neem twee koffielepels van 5 ml (in totaal 10 ml) 4 keer per dag
Bejaarden: Zoals bij volwassenen
Kinderen onder 12 jaar: Niet geven
Patiënten met een lever- of nieraandoening: Contact opnemen met arts of apotheker
- Neem NIET meer dan 4 dosissen (40 ml) in per 24 uur.
- Als de symptomen verergeren of niet verbeteren binnen 7 dagen, contacteer dan een arts.

Kenmerken:
Merk Bronchosedal
Categorie Suikervrij
Prijs 6,55 
Gewicht 284 gr
Contra-indicaties:
Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor guaifenesine of een van de andere bestanddelen
Kinderen jongere dan 12 jaar
Bijzondere voorzorgen bij gebruik:
Contacteer uw arts of apotheker als u :
- een hoest heeft gehad gedurende meer dan 7 dagen of als uw hoest terugkeert of gepaard gaat met koorts, uitslag of aanhoudende hoofdpijn.
- een aanhoudende hoest heeft die kan worden veroorzaakt door astma.
- een hoest heeft waarbij heel veel slijmen worden opgehoest.
- lijdt aan ernstige lever- of nierproblemen.
- alcohol inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding:

- Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij op advies van de arts.
- Als u borstvoeding geeft, vraag dan raad aan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er wordt niet verwacht dat dit middel invloed heeft op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te gebruiken. Als u zich echter onwel voelt, mag u niet rijden of machines gebruiken.

Bijwerkingen:

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Indien u één van de volgende reacties ondervindt, STOP dan onmiddellijk de inname van dit geneesmiddel en contacteer uw arts :
- Allergische reacties, met inbegrip van huiduitslag (die ernstig kan zijn en waarbij ook blaren of afschilfering van de huid kunnen voorkomen) en jeuk.
Mildere effecten die kunnen voorkomen zijn :
- Misselijkheid of braken
- Maaglast
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Andere geneesmiddelen:
Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Het is niet aanbevolen dit geneesmiddel in te nemen samen met andere geneesmiddelen tegen hoest die bedoeld zijn om uw hoest te stoppen (antitussiva), omdat ze de werking van dit geneesmiddel kunnen verstoren.

Overdosering:

Indien iemand teveel van BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol heeft ingenomen, contacteer dan onmiddellijk een arts of het Antigifcentrum (070/245.245) en neem deze bijsluiter en de verpakking mee.
Mogelijke symptomen:
- Maaglast, misselijkheid en sufheid.

Bent u vergeten in te nemen?

U mag enkel de hoeveelheid geneesmiddel innemen die vermeld is in de hogergenoemde doseringsaanwijzingen. Indien u een dosis bent vergeten in te nemen, neemt u de volgende dosis in wanneer dit nodig is. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Neem niet meer dan 4 dosissen in (40 ml) per 24 uur.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.