Aureomycine Oogzalf 5g 1%

7,59 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Aureomycine Oogzalf 5g 1%

Therapeutische indicaties:
Ooginfecties door tetracycl.-gevoelige micro-organismen, zoals acute en subacute conjunctivitis, catarrale conjunctivitis, infecties bij ulcus cornea, trachoom (in combinatietherapie met orale tetracycl.), enz.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Oogzalf met 1 % chloortetracycl. hydrochloride.
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:
Oogzalf.

Dosering en wijze van toediening:
Ongeveer 1 cm oogzalf om de twee uur aanbrengen op de omslagplooi van de beneden-conjunctiva. Ernstige of hardnekkige infecties kunnen verscheidene dagen behandeling vereisen; die behandeling moet eventueel bij niet-oppervlakkige infecties worden aangevuld door de toediening van tetracycl. per os. De goedaardige infecties reageren soms binnen de 48 uur op de behandeling.
Bij de behandeling van trachoom wordt 2 tot 4 maal daags Aureomycin oogzalf aangebracht, dit gedurende 1 tot 2 maanden en in combinatie met tetracycl. per os.

Kenmerken:
Merk CERES PHARMA
Categorie Oogspoeling - Oogzalf
Prijs 7,59 
Gewicht 12 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor tetracycl. of voor één van de hulpstoffen.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Constante observatie van de patiënt is belangrijk daar het gebruik van antibiotica aanleiding kan geven tot overwoekering door niet-gevoelige micro-organismen. Indien zich tijdens de behandeling nieuwe infecties voordoen, dienen passende maatregelen getroffen te worden.
Hoewel de schadelijke effecten op de vorming van de tanden (dyschromie, hypoplasie van het tandglazuur), die werden waargenomen na systemische toediening van tetracycl., niet werden opgemerkt bij oftalmologische toediening, dient men voorzichtig te blijven bij het voorschrijven van topische tetracycl. bevattende preparaten aan kinderen jonger dan 8 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding:
Men dient alle tetracycl. met voorzichtigheid te gebruiken tijdens de zwangerschap (invloed op ossificatie) en de borstvoedingsperiode.

Bijwerkingen:
Een allergische reactie op tetracycl. of een ander bestanddeel van de zalf is mogelijk, in het bijzonder op lanoline.
Bijwerkingenzijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie:
zeer vaak (= 1/10), vaak (= 1/100, < 1/10), soms (= 1/1.000, < 1/100), zelden (= 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Oogaandoeningen:
Verhoogde traansecretie.
Tijdelijk gevoel van vreemd lichaam.
Oculaire irritatie of branderig gevoel.
Oogzalven kunnen het zicht tijdelijk hinderen.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Dermatitis.
Bij ongewenste reacties of idiosyncrasie dient men de behandeling op te schorten.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen:
Elke oogzalf kan het zicht hinderen.

Overdosering:
Er is geen geval van overdosering gekend als gevolg van toediening van Aureomycin oogzalf.

Lijst van hulpstoffen: Vloeibare paraffine — Lanoline — Vaseline.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er is geen enkele interactie gekend tussen Aureomycin oogzalf en andere geneesmiddelen.

Gevallen van onverenigbaarheid:
Geen gegevens beschikbaar.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.