Clearblue Digital Ovulatietest 10 Stuks

van Clearblue
Lage Prijs
Clearblue Digital Ovulatietest 10 Stuks
Klantenbonus
0,07  €
41,90
-35%
Voordeel
27,20 
(
2,72 
/stuk
)
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Bestel nu, betaal later met Klarna. (vanaf € 59 aankoop)


Beschrijving

Identificeert uw 2 meest vruchtbare dagen.

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Clearblue Digitaal neemt een toename van de hoeveelheid luteïniserend hormoon (LH-piek) in uw urine waar. De LH-piek treedt ongeveer 24-36 uur vóór de ovulatie (het vrijkomen van een rijpe eicel uit een van de eierstokken) op. U bent het vruchtbaarst op de dag waarop uw LH-piek wordt waargenomen, en de dag daarna.
Uw 2 vruchtbaarste dagen beginnen op het moment waarop Clearblue Digitaal uw LH-piek waarneemt. Zorg ervoor dat u in de 48 uur die daarop volgen vrijt om uw kans om zwanger te worden te maximaliseren.De dag waarop de LH-piek zich voordoet, verschilt per vrouw en per cyclus. U moet uw gebruikelijke cycluslengte kennen om de LH-piek zo goed mogelijk te detecteren.
De dag waarop uw menstruatie begint (de eerste dag waarop u echt vloeit) is dag 1.
Uw cycluslengte is het totale aantal dagen vanaf dag 1 tot en met de dag dat uw volgende cyclus begint.
Als u uw gebruikelijke cycluslengte niet kent of als uw cycluslengte varieert, gaat u naar vraag 1 aan ommezijde.
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u bepalen op welke dag u moet beginnen met testen. U kunt op elk moment van de dag testen, maar het moet altijd op hetzelfde tijdstip gebeuren (veel vrouwen vinden het handig om 's ochtends direct te testen).
Het is belangrijk normaal te drinken en dat u niet plast gedurende 4 uur voordat u een test uitvoert.Indicaties:
Om uw 2 meest vruchtbare dagen te helpen identificeren

Gebruiksaanwijzing:
Lees deze bijsluiter goed voordat u een test uitvoert.

1. Wanneer u klaar bent om te testen:
Neem het teststaafje uit de verpakkingsfolie.
Het teststaafje moet direct worden gebruikt.
Voordat u het teststaafje in de urine houdt, moet u het in de testhouder plaatsen.
Volg de onderstaande stappen.2. Verwijder het kapje.
Zoek de roze pijl op de teststaafje.3. Bereid de test voor.
Zoek de roze pijl op de testhouder.
Breng beide roze pijlen op één lijn.
Schuif het teststaafje in de testhouder totdat het op zijn plaats vastklikt en het symbool 'Test klaar' verschijnt.
Gebruik de test pas als het symbool 'Test klaar' verschijnt.
Voer de test direct uit als het symbool 'Test klaar' verschijnt.
Als het symbool 'Test klaar' niet verschijnt of als het verdwijnt, verwijdert u het teststaafje en plaatst u het zorgvuldig opnieuw.
Als het symbool nog steeds niet verschijnt, gaat u naar vraag 17 aan ommezijde.4. Voer de test uit.
Terwijl het symbool 'Test klaar' wordt weergegeven op het display:
- Test ofwel direct in uw urinestraal. Houd alleen het absorberende uiteinde gedurende 5-7 seconden omlaag in uw urinestraal. Let erop dat de testhouder niet nat wordt.- Of voer de test uit met een beetje urine dat u hebt opgevangen in een schoon, droog potje. Houd alleen het absorberende uiteinde gedurende 15 seconden in uw opgevangen urinemonster.5. Wacht.
Houd het absorberende uiteinde naar beneden gericht of leg de test plat neer. Houd de test tijdens het testen zo vast dat het absorberende uiteinde nooit omhoog wijst.
Het symbool 'Test klaar' begint na 20-40 seconden te knipperen om te tonen dat de test werkt.
Verwijder het teststaafje niet.
Plaats het kapje opnieuw en veeg eventuele overtollige urine weg.
Als het symbool 'Test klaar' niet begint te knipperen, gaat u naar vraag 5 aan ommezijde.6. Lees uw uitslag af.
Binnen 3 minuten geeft het scherm uw uitslag weer.

Als uw uitslag:


is, hebt u uw LH-piek nog niet gedetecteerd.
Voer morgen op hetzelfde tijdstip opnieuw een test uit met een nieuw teststaafje.

Als uw uitslag:


is, hebt u uw LH-piek gedetecteerd en hebt u uw meest vruchtbare moment bereikt.
Als u in de daaropvolgende 48 uur vrijt, is uw kans op een zwangerschap maximaal.
U hoeft dan niet nog eens te testen tijdens deze cyclus.

Als u uw uitslag hebt afgelezen, moet u op de uitwerpknop drukken en het teststaafje verwijderen.
De testuitslag kan alleen worden afgelezen in het digitale venster op de testhouder.
U kunt uw uitslag niet aflezen van mogelijke lijnen die u op het teststaafje ziet.
Uw uitslag blijft circa 8 minuten zichtbaar in het display.
Als uw teststaafje nog in de houder zit en het display leeg is, werpt u het teststaafje uit en wordt uw uitslag gedurende 2 minuten opnieuw weergegeven.
Plaats een gebruikt teststaafje niet opnieuw.

Uw digitale test weggooien:
Als de test is voltooid en de testuitslag wordt weergegeven, kunt u het teststaafje in de prullenbak gooien.
Druk op de toets voor uitwerpen op de testhouder om het staafje te verwijderen. Het teststaafje wordt dan automatisch uitgeworpen.
Als u het teststaafje uitwerpt, ziet u mogelijk een of twee blauwe lijnen op het teststaafje. Deze moet u negeren; raadpleeg alleen het display op de testhouder om uw uitslag af te lezen.
Het teststaafje is niet geschikt voor hergebruik.
Als u klaar bent met de houder, haalt u de bovenste en onderste helft uit elkaar, beginnend met het uiteinde dat zich het dichtst bij het display bevindt.
Verwijder alle batterijen uit het compartiment onder het centrale metalen deksel. Voer de batterijen af conform de juiste procedure voor recycling.
Let op: batterijen niet demonteren, niet opnieuw opladen en niet in het vuur werpen. Niet inslikken.
Uit de buurt van kinderen houden. Verwijder de resterende delen van de houder conform de juiste procedure voor recycling van elektrische apparatuur. Gooi elektrische apparatuur nooit in het vuur.

De testhouder opnieuw gebruiken:
Tijdens het uitvoeren van een test is er mogelijk urine op de testhouder gemorst.
Veeg de houder schoon. Een volgende test is niet mogelijk als uw uitslag of foutsymbolen worden weergegeven op het display. Deze worden gedurende 8 minuten (of 2 minuten als uw display leeg was en u het teststaafje zojuist hebt uitgeworpen) weergegeven.
Het is belangrijk dat u niet plast gedurende 4 uur voordat u een test uitvoert. Als u urine hebt opgevangen, kunt u de testhouder opnieuw gebruiken zodra het display leeg is.
Als u klaar bent om de testhouder opnieuw te gebruiken, herhaalt u de instructies van stap 1 met een nieuw teststaafje.

Vragen en antwoorden:
1. Ik ken mijn gebruikelijke cycluslengte niet, of mijn cycluslengte varieert. Hoe weet ik wanneer ik moet beginnen met testen?
Als u uw gebruikelijke cycluslengte niet kent, adviseren we u ten minste één menstruatiecyclus te wachten en de duur van deze cyclus te noteren voordat u de Clearblue Digitaal gebruikt.
Zodra u uw cycluslengte hebt vastgesteld, kunt u aan de hand van de aanwijzingen aan ommezijde bepalen wanneer u moet beginnen met testen.
Als uw cycluslengte met meer dan drie dagen varieert, kies dan de kortste cyclus die u de laatste zes maanden hebt gehad om te bepalen wanneer u moet beginnen met testen.
Het is mogelijk dat u met een nieuw pakket moet starten en een nieuwe testhouder en teststaafjes moet gebruiken voor het detecteren van uw LH-piek.
Als u wilt gaan testen zonder dat u uw cycluslengte kent, raden wij u aan om op dag 10 te beginnen. In dit geval is het echter mogelijk dat u uw LH-piek mist omdat u te laat begon met testen, of moet u mogelijk een nieuw pakket gebruiken om verder te testen.
Ga naar vraag 9.

2. Mijn cycluslengte ligt buiten het in de tabel aangegeven bereik. Hoe weet ik wanneer ik moet beginnen met testen?
Als uw cycluslengte 21 dagen of minder is, moet u op dag 5 beginnen met testen.
Als uw cyclus langer dan 40 dagen duurt, moet u 17 dagen voordat u uw volgende menstruatie verwacht, beginnen met testen.

3. Op welk tijdstip van de dag moet ik de test uitvoeren?
U kunt op elk tijdstip van de dag testen, maar u moet wel elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip testen. Het is belangrijk dat u niet plast gedurende 4 uur voordat u een test uitvoert.

4. Moet ik alle testen gebruiken?
Nee. U kunt stoppen met testen wanneer u een LH-piek hebt waargenomen, en de resterende teststaafjes en testhouder bewaren voor een eventuele volgende cyclus.

5. Ik heb een test uitgevoerd, maar het symbool 'Test klaar' begint niet te knipperen. Wat betekent dit?
De test is niet correct uitgevoerd. Binnen 10 minuten na het testen verschijnt er een foutsymbool op het display. U moet de test opnieuw uitvoeren met een nieuw teststaafje.
Voor informatie over het opnieuw testen raadpleegt u vraag 15 en 'De testhouder opnieuw gebruiken'.

6. Wat als de testhouder nat wordt?
Als de testhouder nat wordt, moet u deze schoonvegen. Als u een beetje urine morst op de testhouder, raakt deze niet beschadigd, maar als de testhouder erg nat wordt, kan deze wel beschadigd raken. In dat geval blijft het display leeg of verschijnt er een foutsymbool.

7. Ik heb een test uitgevoerd, maar er verschijnt geen uitslag op het display. Wat betekent dit?
Uw uitslag zou binnen 3 minuten na het uitvoeren van tests op het display moeten verschijnen. Als er geen uitslag wordt weergegeven, verschijnt binnen tien minuten een foutsymbool op het display. Ga naar vraag 15.

8. Hoe nauwkeurig is Clearblue Digitaal?
Uit uitgebreid laboratoriumonderzoek is gebleken dat Clearblue Digitaal meer dan 99% nauwkeurig is in het detecteren van de LH-piek voorafgaand aan de ovulatie. De gevoeligheid van de Clearblue Digitaal is 40 mlU/ ml.

9. Ik heb mijn LH-piek niet gedetecteerd. Waarom is dat?
Uw LH-piek is mogelijk te laag om te worden gedetecteerd, of u hebt geen ovulatie gehad deze cyclus. Dit is niet ongebruikelijk, maar we raden u aan uw arts te raadplegen als u gedurende 3 achtereenvolgende cycli uw LH-piek niet detecteert.
Als u een test mist, ziet u mogelijk uw LH-piek niet. Test daarom zoals wordt geadviseerd.

10. Kan medicatie of een medische aandoening een invloed hebben op de uitslag?
- Lees altijd eerst de bijsluiter van uw medicijnen voordat u een test uitvoert.
- Bepaalde gezondheidsproblemen en medicijnen kunnen de uitslag van de test beïnvloeden. Als u op dit moment bijvoorbeeld zwanger bent, onlangs zwanger bent geweest, de overgang hebt bereikt of polycysteusovariumsyndroom hebt, kan de uitslag misleidend zijn.
Dit kan ook het geval zijn als u vruchtbaarheidsmedicatie met luteïniserend hormoon of humaan choriongonadotrofine gebruikt.
Raadpleeg uw huisarts hierover.
- Als u een medisch gediagnosticeerd vruchtbaarheidsprobleem hebt, moet u uw huisarts vragen of Clearblue Digitaal voor u geschikt is.
- Clomifeencitraat is niet van invloed op de tests, maar kan gevolgen hebben voor de lengte van uw cyclus, en dus het moment waarop u moet testen.
Mogelijk moet u met een nieuw pakket beginnen en de nieuwe testhouder en teststaafjes gebruiken om door te gaan met testen.
- Als u een onverwachte uitslag krijgt, dient u deze te bespreken met uw huisarts.

11. Ik ben recent gestopt met hormonale anticonceptie (bijv. de pil). Is dit van invloed op de uitslag?
Nee, het beïnvloedt de uitslag niet. Uw natuurlijke hormonale evenwicht is echter verstoord door hormonale anticonceptie en als u er onlangs mee bent gestopt, kunnen uw cycli onregelmatig zijn en kan het enige tijd duren voordat ze zich stabiliseren.
Het is wellicht een goed idee om te wachten totdat u twee natuurlijke menstruatiecycli achtereen hebt gehad en de duur van deze cycli te noteren voordat u Clearblue Digitaal gebruikt.

12. Wat moet ik doen als ik zwanger denk te zijn?
Probeer ons assortiment Clearblue zwangerschapstesten, die meer dan 99% nauwkeurig zijn in het detecteren van zwangerschap vanaf de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen.
Als u zwanger bent, moet u contact opnemen met uw arts. Deze zal u laten weten wat u daarna moet doen. Hoe sneller u naar de huisarts gaat, hoe beter dit is voor uw eigen gezondheid.

13. Ik heb meerdere maanden Clearblue Digitaal gebruikt en ben niet zwanger geworden. Waarom is dat?
Normale gezonde stellen kunnen er een aantal maanden over doen om zwanger te raken. Het wordt aangeraden uw arts te raadplegen als u jonger bent dan 35 jaar en nog niet zwanger bent na 12 maanden proberen.
Als u ouder bent dan 35, gaat u naar uw arts na 6 maanden proberen en als u ouder bent dan 40, gaat u meteen naar uw arts.

Foutberichten:
14. Een knipperend symbool (Fout A) wordt in het venster weergegeven. Wat betekent dit?U hebt het teststaafje te vroeg verwijderd. Als u deze niet snel genoeg opnieuw plaatst, wordt op het display nog een foutsymbool weergegeven.
Ga naar vraag 15.

15. Dit symbool (Fout B) wordt in het venster weergegeven. Wat betekent dit?Er is een fout opgetreden tijdens het testen. Het volgende kan zijn gebeurd:
- Er is urine op het absorberende uiteinde terechtgekomen voordat het teststaafje in de testhouder werd geplaatst.
- Het absorberende uiteinde werd niet omlaag gehouden of de test werd niet vlak neergelegd nadat de urine werd aangebracht.
- Er werd te veel of te weinig urine aangebracht.
- U hebt het teststaafje te vroeg verwijderd.
Dit symbool wordt 8 minuten lang weergegeven.
Herhaal de test met een nieuw teststaafje en volg de aanwijzingen daarbij nauwkeurig op. Ga naar 'De testhouder opnieuw gebruiken'.

16. Dit symbool (Fout C) wordt in het venster weergegeven. Wat betekent dit?De test heeft niet gewerkt zoals verwacht. Dit kan zijn omdat de instructies voor het gebruik niet zijn opgevolgd. Als u nog ongebruikte teststaafjes in het pakket hebt, mag u deze niet met deze houder gebruiken. U zult een andere test uit een nieuw pakket moeten uitvoeren. Volg de instructies voor gebruik zorgvuldig op.

17. Het display blijft leeg. Wat betekent dit?De test heeft niet gewerkt zoals verwacht. Dit kan zijn omdat de instructies voor het gebruik niet zijn opgevolgd. Als u geen urine op het teststaafje hebt aangebracht, verwijdert u het teststaafje en begint u opnieuw. Als de houder leeg blijft, moet deze worden vervangen.

Voorzorgsmaatregelen:
Voor thuis zelf testen
Enkel voor in vitro diagnostisch gebruik
Niet voor inwendig gebruik. De teststaafjes niet hergebruiken.
Niet gebruiken indien de verpakkingsfolie van het teststaafje beschadigd is.
Gebruik een teststaafje niet na de uiterste gebruiksdatum.
Gebruik alleen teststaafjes voor Clearblue Digitaal ovulatietest met de houder.
Niet voor gebruik als voorbehoedsmiddel.
Bewaren tussen 2 en 30°C.
Als u het product in de koelkast bewaart, moet u het gedurende 30 minuten op kamertemperatuur laten komen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Inhoud:
1 stuk
Kenmerken:
Merk Clearblue
Categorie Ovulatiestick
Reviews 4.6/5 (83 reviews)

Tekst verminderen


Reviews

(83 reviews)

Gemiddelde score

4,6 / 5

Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.

Filteren op:

67.5%
26.5%
6%
0%
0%

Sorteren op:

Meest recent eerst
  • Les plus récents d'abord
  • Oudste eerst
  • Hoogste cijfer eerst
  • Laagste cijfer eerst
  • Nuttigste eerst
Alle talen
  • Alle talen
  • Frans
  • Nederlands
Nele 26-35 jaar
Het product werkt zoals het moet. Geen verdere opmerkingen.
Nuttige review? 0 0
Daisy 26-35 jaar
Werkt zoals het moet. Ik zou clearblue zeker aanbevelen.
Nuttige review? 0 0
Eva 36-45 jaar
Goed product Goede prijs in vergelijking met andere aanbieders
Nuttige review? 0 0
Jessyca 26-35 jaar
Makkelijk en duidelijk in gebruik. Hierdoor vond ik mijn eisprong makkelijk.
Nuttige review? 0 0
eefje 26-35 jaar
Zeer duidelijke, makkelijk in gebruik alleen jammer dat de prijs een beetje duur is
Nuttige review? 0 0