Terugroeping Oak Patchouli 10 ml Bio

Terugroeping Oak Patchouli 10 ml Bio

03/03/2022

Het laboratorium vraagt de klanten het product niet meer te gebruiken en het terug te brengen naar hun apotheker voor terugbetaling.

Tijdens een inspectie werden de wettelijk toegestane restwaarden voor kinderen tot 12 jaar van het gewasbeschermingsmiddel chloorpyrifos overschreden in het product Eiken Patchouli 10 ml BIO met partijnummer 116221.

.