Dafalgan Instant Forte Paracetamol 1g Zakjes 10

van Dafalgan
3,79 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Dafalgan Instant Forte Paracetamol 1g Zakjes 10

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

7 gebruikstips:
- Begin uw behandeling met de laagst mogelijke effectieve dosis: 500 mg
- Neem nooit meer dan 1 g (1000 mg) per keer in
- Wacht na een inname ten minste 4 tot 6 uur voor een nieuwe inname
- Neem bij zelfmedicatie nooit meer dan 3 g (3000 mg) per dag in en neem de medicatie nooit langer dan 5 dagen
- Als uw toestand niet verbetert: verhoog nooit uw dosissen en verkort ook de tijd tussen 2 innames niet
- Als u andere geneesmiddelen neemt tegen koorts, pijn of symptomen van verkoudheid en/of griep, kijk dan steeds na of zij paracetamol bevatten, zodat u de limiet van 3 g per dag niet overschrijdt
- Vermijd elke consumptie van alcohol tijdens de behandeling

Eigenschappen:
Dafalgan Instant wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/ of koorts.

Indicaties:
Oraal gebruik
Tegen pijn en koorts
Volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar)

Actieve samenstelling:
Paracetamol (1000 mg per zakje)

Samenstelling:
Sorbitol (E420), talk, basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer, magnesiumoxide licht, natriumcarmellose, sucralose (E955), magnesiumstearaat, hypromellose, stearinezuur, natriumlaurylsulfaat, titaandioxide (E171), N,2,3-Trimethyl-2-(propan-2-yl) butanamide, cappuccinosmaakstof (bevat maltodextrine, arabische gum (E414), natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, triacetine (E1518))

Gebruiksaanwijzing:
Neem het granulaat direct in de mond op de tong in en slik het door zonder water.

De aanbevolen dagelijkse dosis bedraagt 3000 mg paracetamol per dag, d.w.z. 3 zakjes.
Bij meer intense pijn kan de maximale dosering echter worden verhoogd tot 4000 mg per dag, d.w.z. 4 zakjes per dag.
Bij volwassenen en adolescenten moet er een interval zijn van minstens 4 uur tussen elke toediening.

Als u lijdt aan ernstige nierinsufficiëntie, moet het minimuminterval tussen elke toediening worden aangepast overeenkomstig uw nierfunctie (die wordt weergegeven door de creatinineklaring) naar het volgende schema:

Creatinineklaring Doseerinterval
cl ≥ 50 ml/ min. 4 uur
cl 10 - 50 ml/ min. 6 uur
cl < 10 ml/ min. 8 uur

De dosis paracetamol mag niet hoger zijn dan 3000 mg/ dag.

Net als voor andere pijnstillers moet de behandeling zo kort mogelijk worden gehouden en de duur moet worden aangepast aan de symptomen.
De duur van de behandeling is beperkt tot:
- 5 dagen in geval van pijn;
- 3 dagen in geval van koorts.

Voorzorgsmaatregelen:
Niet gebruiken als u bent allergisch voor paracetamol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Dafalgan Instant mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt nadat de voordelen en risico‘s zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen. In dit geval moeten de aanbevolen dosis en gebruiksduur nauwkeurig worden opgevolgd. Tijdens de zwangerschap mag paracetamol niet voor langere perioden, in hoge doses of in combinatie met andere geneesmiddelen worden ingenomen.
Als u lijdt aan chronische of gecompenseerde actieve leverziekte, voornamelijk hepatocellulaire insufficiëntie, chronisch alcoholisme, chronische ondervoeding (lage reserves van hepatisch glutathion) en uitdroging, mag de dosis paracetamol niet hoger zijn dan 3000 mg/ dag.
Als de pijn aanhoudt voor meer dan 5 dagen of koorts voor meer dan 3 dagen, zet de behandeling dan niet verder zonder uw arts te raadplegen.
In geval van een overdosering met Dafalgan Instant, voornamelijk bij oudere patiënten, jonge kinderen, patiënten met leverziekte, in geval van chronisch alcoholisme en bij patiënten met chronische ondervoeding, moet u uw arts of de dichtstbijzijnde spoedafdeling verwittigen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
- Als u minder dan 50 kg weegt;
- Als u een milde tot matige verminderde leverfunctie heeft;
- Als u chronisch alcoholist bent;
- Als u een ernstige verminderde nierfunctie heeft;
- Als u het syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht) heeft;
- Als u andere geneesmiddelen die de leverfuncties beïnvloeden, neemt op hetzelfde moment als Dafalgan Instant;
- Als u een glucose-6-fosfaatdehydrogenase tekort heeft;
- Als u hemolytische anemie heeft;
- Als u chronisch ondervoed bent (lage reserves van hepatisch glutathion);
- Als u last hebt van dehydratatie (bovenmatig vochtverlies);
- Als u acute, virale hepatitis heeft of als deze aandoening werd gediagnosticeerd tijdens uw inname van Dafalgan Instant. Praat met uw arts omdat hij/ zij de behandeling met Dafalgan Instant mogelijk moet stopzetten;
- Als u een ernstige verminderde leverfunctie heeft (hepatocellulaire insufficiëntie of gedecompenseerde actieve leverziekte).

Controleer dat u geen andere geneesmiddelen neemt die paracetamol bevatten voordat u een behandeling met dit geneesmiddel begint. Ga niet verder met de behandeling zonder dat u dit met uw arts hebt overlegd, als u één van de volgende situaties ervaart:
- Als pijn gedurende meer dan 5 dagen of koorts gedurende meer dan 3 dagen aanhoudt;
- Als het geneesmiddel niet voldoende doeltreffend is;
- Als er andere gezondheidsproblemen optreden.

Neemt u naast Dafalgan Instant nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen - vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Geneesmiddelen die de effecten van Dafalgan Instant kunnen beïnvloeden:
- Probenecide (een geneesmiddel voor de behandeling van jicht). Mogelijk moet de dosis van Dafalgan Instant worden verlaagd, omdat probenecide de paracetamolconcentratie in serum verhoogt.
- Fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine, primidon (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie) en rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose). Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen en paracetamol kan leverschade veroorzaken.
- AZT (zidovudine, een geneesmiddel voor de behandeling van hiv-infecties). Gelijktijdig gebruik van paracetamol en AZT verhoogt de neiging tot vermindering van witte bloedcellen (neutropenie). Dafalgan Instant mag daarom alleen onder medisch toezicht gelijktijdig met zidovudine gebruikt worden.
- metocl. (een geneesmiddel voor de behandeling van misselijkheid) en andere geneesmiddelen die het ledigen van de maag versnellen. Deze geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van Dafalgan Instant verhogen.
- Geneesmiddelen die het ledigen van de maag vertragen. Deze geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van Dafalgan Instantvertragen.
- Colestyramine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de verhoogde lipideniveaus in het serum te verlagen). Deze geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van Dafalgan Instant afzwakken. Hierdoor dient u geen colestyramine in te nemen binnen een uur na paracetamol gebruik.
- Orale anti-coagulantia, met name warfarine (bloedverdunnende geneesmiddelen). Herhaalde inname van paracetamol, langer dan een week, verhoogt de bloedingsneiging. Daarom dient langdurig gebruik van paracetamol alleen onder medisch toezicht plaats te vinden. Incidentele inname van paracetamol heeft geen significant effect op de bloedingsneiging.
- Acetylsalicylzuur (een geneesmiddel voor de behandeling van pijn en koorts) en chloramfenicol (een antibioticum). Het kan nodig zijn om de dosis acetylsalicylzuur en chloramfenicol te verlagen. Dit dient door een arts te gebeuren.

In de volgende situaties moet de laagste, meest doeltreffende, dagelijkse dosis worden overwogen, zonder 60 mg/ kg per dag te overschrijden (zonder 3000 mg/ dag te overschrijden):
- Volwassenen en adolescenten van minder dan 50 kg;
- Hepatocellulaire insufficiëntie;
- Chronisch alcoholisme;
- Uitdroging;
- Chronische ondervoeding;
- Syndroom van Gilbert.
Voor oudere patiënten is er geen dosisaanpassing vereist.

Inhoud:
10 zakjes
Kenmerken:
Merk Dafalgan
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 3,79 
Gewicht 38 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.