Daflon 500mg Gemicroniseerde Gezuiverde Flavonoïdefractie 30 Filmomhulde Tabletten

van Daflon
Geneesmiddel
Daflon 500mg Gemicroniseerde Gezuiverde Flavonoïdefractie 30 Filmomhulde Tabletten
12,48 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Zie volledige beschrijving

Therapeutische indicaties:
Behandeling van verschijnselen van functionele of organische chronische veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen: — zwaartegevoel; — pijn; — nachtelijke krampen; — oedeem; — trofische stoornissen.
Behandeling van de acute crisis van de hemorroïdale ziekte, voorgesteld als onderhoudsbehandeling van functionele en objectieve verschijnselen van hemorroïdaal lijden.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdenfractie (500 mg), die 450 mg diosmine en 50 mg in hesperidine uitgedrukte flavonoïden bevat.
Voor de excipiëntia, cf. "Lijst van excipiëntia".

Farmaceutische vorm: Ovale, zalmkleurige filmomhulde tabletten.

Posologie en toedieningswijze:
Veneuze ziekte.
Gebruikelijke dosis: 2 tabletten per dag in één inname of 2 verschillende innames, bij de maaltijd.
Hemorroïdale ziekte.
Acute crisis: 6 tabletten per dag gedurende de 4 eerste dagen, dan 4 tabletten per dag gedurende 3 dagen, en dan ondersteund door: onderhoudsbehandeling: 2 tabletten per dag.


Kenmerken:
Merk Daflon
Categorie Tabletten - Ampullen, Aambeien
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Contra indicaties Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor diosmine of voor één van de excipiëntia van het product.

Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik:
De behandeling met flebotropen mag niet langer dan 3 maanden duren zonder een herevaluatie van de symptomatologie.
De toediening van dit product als symptomatische behandeling van een hemorroïdale crisis sluit een specifieke behandeling van andere anale ziekten niet uit. Indien de symptomen niet vlug verdwijnen, moet er een proctologisch onderzoek worden uitgevoerd en de behandeling worden herzien.

Zwangerschap en borstvoeding:
Zwangerschap.
De teratogenese studies hebben geen enkel vermoeden van teratogeniciteit of andere schadelijke werking aangetoond. Het gebruik van Daflon 500 mg is zonder medisch advies evenwel afgeraden tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Borstvoeding.
Postnataal onderzoek bij dieren leverde geen enkele anatomische afwijking of gestoord gedrag van de jongen tijdens het zogen op.

Neveneffecten:
Enkele gevallen van gewone spijsverteringsstoornissen en neurovegetatieve stoornissen zijn gemeld: — Gastro-intestinale stoornissen: diarrhee, misselijkheid, braken, dyspepsie; — Neurovegetatieve stoornissen: duizeligheid, cefalea, ongemak.


Overdosering Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Er werden geen effecten gerapporteerd met Daflon 500 mg. Gezien de mogelijkheid op duizeligheid, bestaat niettemin het risico voor aantasting van het vermogen van de patiënt om een voertuig te besturen of een machine te bedienen.

Overdosering:
Door de lage acute toxiciteit van het product vastgesteld tijdens onderzoek bij dieren, lijkt een vergiftiging weinig waarschijnlijk. Enkel gewone spijsverteringsstoornissen zouden kunnen vastgesteld worden.

Lijst van de excipiëntia:
Natriumcarboxymethylzetmeel — Microkristallijne cellulose — Gelatine — Magnesiumstearaat — Talk — Glycerol — Hypromellose — Macrogol 6000 — Natriumlaurylsulfaat — Geel ijzeroxyde (E172) — Rood ijzeroxyde (E172) — Titaandioxyde (E171).

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen.

Onverenigbaarheid: Geen.


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.