Paracetamol EG 1000mg Bruistabletten 40

van EG
Geneesmiddel
Paracetamol EG 1000mg Bruistabletten 40
11,99 
+
 
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
 
Uw aanvraag werd geregistreerd
Op voorraad!

Beschrijving

Om pijn te verzachten en koorts te verlagen

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
- Paracetamol EG bevat paracetamol dat behoort tot een groep van geneesmiddelen die analgetica
(pijnstillers) genoemd worden.
- Paracetamol EG wordt ingenomen om pijn te verzachten en koorts te verlagen.
- Ronde, witte, geel gespikkelde tabletten met een diameter van 25 mm, een effen oppervlak en een
breukstreep aan één zijde. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Indicaties:
- Om pijn te verzachten en koorts te verlagen

Contra-indicaties:
U mag Paracetamol EG niet innemen als u allergisch bent voor paracetamol
Dit geneesmiddel mag niet gegeven worden aan kinderen gedurende meer dan 2 tot 3 dagen zonder
een arts te raadplegen.

Samenstelling:
Paracetamol, citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, natriumcarbonaat, aspartaam, natriumsacharine, povidon K30, natriumlaurylsulfaat, mannitol (E421), simeticon, magnesiumstearaat, maltodextrine, povidon, natuurlijke aromatiserende preparaten, natuurlijke aromastoffen, aromastoffen, gluconolacton (E575), sucrose, sorbitol (E420) en watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551)

Actieve ingrediënten:
De werkzame stof in Paracetamol EG 1000 mg bruistabletten is paracetamol.
Elke bruistablet bevat 1000 mg paracetamol.

Gebruiksaanwijzing:
De tabletten oplossen in een glas water.

Volwassenen en jongeren die meer dan 50 kg wegen:
De aanbevolen dosering is 1 tot 2 tabletten (500 mg tot 1000 mg) om de 4 tot 6 uur naargelang de
behoefte, tot maximum 3 g per dag.
Bij ernstigere pijn of koorts, mag de dagelijkse dosis verhoogd worden tot 4 g per dag. De doses
mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend. Men mag niet meer dan 1 g in één keer
innemen en de maximale dagelijkse dosering bedraagt 4 g.

Volwassenen die minder dan 50 kg wegen:
De maximale dagelijkse dosering is 60 mg/ kg/ dag.

Gebruik bij kinderen:
- De dosering voor kinderen dient gebaseerd te zijn op het lichaamsgewicht en een geschikte
toedieningsvorm dient gebruikt te worden.
- Onderstaande informatie over de leeftijd van de kinderen in elke gewichtsgroep is enkel bedoeld als richtlijn.
- De aanbevolen dosering is 15 mg/ kg per dosis, tot maximum 4 maal per dag.
- De doses mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend.
- Men mag niet meer dan 15 mg/ kg in één keer innemen en de maximale dagelijkse dosering is 60 mg/ kg/ dag.

Kinderen en jongeren die 43-50 kg wegen (ongeveer 12-15 jaar): de aanbevolen dosering is 500 mg om de 4 uur naargelang de behoefte, tot maximum 2,5 g per dag.
Kinderen die 34-43 kg wegen (ongeveer 11-12 jaar): de aanbevolen dosering is 500 mg om de 6 uur naargelang de behoefte, tot maximum 2 g per dag.
Kinderen die 26-34 kg wegen (ongeveer 8-11 jaar): de aanbevolen dosering is 250 mg om de 4 uur of 500 mg om de 6 uur naargelang de behoefte, tot maximum 1,5 g per dag.
Kinderen die minder dan 26 kg wegen: Paracetamol EG bruistabletten mogen niet gebruikt worden bij kinderen die minder dan 26 kg wegen.

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie dient de minimumtijd tussen 2 doses aangepast te
worden als volgt:
Glomerulairefiltratie Dosis
10 à 50ml/min 500mg om de 6 uur
<10ml/min 500mg om de 8 uur

Patiënten met een verminderde leverfunctie of chronisch alcoholisme:
- Bij patiënten met het syndroom van Gilbert of leverinsufficiëntie, of in gevallen van chronisch
alcoholisme dient de dosis verminderd te worden of de tijd tussen de doses verhoogd te worden.
- De dagelijkse dosis mag niet meer dan 2 g bedragen.

Voorzorgsmaatregelen:
Gelieve een arts te consulteren vooraleer Paracetamol EG in te nemen:
- Als u een nier- of leverziekte heeft (waaronder het syndroom van Gilbert, ernstige
leverinsufficiëntie of hepatitis)
- Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt
- Als u uitgedroogd of ondervoed bent, bijv. door alcoholmisbruik, anorexia of een verkeerde
voeding.
- Als u lijdt aan hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen)
- Als u een tekort heeft aan een bepaald enzym genaamd glucose-6-fosfaatdehydrogenase
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze de lever aantasten
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten, aangezien dit de lever ernstige schade kan toebrengen
- Als bepaalde laboratoriumtests voorgeschreven worden, aangezien ze beïnvloed zouden kunnen
zijn

Neemt u nog andere geneesmiddelen in: neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Paracetamol EG inneemt.
Dit is vooral belangrijk in geval van:
- Chlooramfenicol (voor de behandeling van infecties), aangezien Paracetamol EG de verwijdering
ervan uit het lichaam kan vertragen
- Metocl. of domperidon (voor de behandeling van misselijkheid en braken) aangezien ze het starteffect van Paracetamol EG kunnen verhogen
- Colestyramine (om cholesterol te verlagen), aangezien dit het effect van Paracetamol EG kunnen
verzwakken
- Probenecide (voor de behandeling van bijv. jicht). U heeft mogelijk lagere doses Paracetamol EG
nodig
- Anticoagulantia (bloedverdunners, bijv. warfarine), in geval u Paracetamol EG gedurende een lange periode dagelijks moet innemen
- Lamotrigine (voor de behandeling van epilepsie), aangezien Paracetamol EG het effect ervan kan
verminderen
- Diflunisal (tegen pijn): u dient uw arts te contacteren vooraleer Paracetamol EG in te nemen
- Zidovudine (gebruikt bij de behandeling van aids): verlengd gebruik kan leiden tot een bepaalde
afwijking van het bloed (neutropenie) en leverschade
- Mogelijk leverbeschadigende geneesmiddelen zoals: barbituraten of carbamazepine (voor de behandeling van mentale aandoeningen en epilepsie); rifampicine (voor de behandeling van bacteriële infecties); isoniazide (voor de behandeling van tuberculose); fenytoïne (voor de behandeling van epilepsie); sint-janskruid (Hypericum perforatum) (voor de behandeling van depressie)

Dit middel bevat 20 mg aspartaam in elke bruistablet. Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan
schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.
Dit middel bevat 489 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/ tafelzout) per bruistablet. Dit komt overeen met 24% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene. De maximale aanbevolen dagelijkse dosis van dit geneesmiddel bevat 1956 mg natrium (aanwezig in tafelzout). Dit komt overeen met 98% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.
Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig Paracetamol EG 1000 mg per dag nodig heeft, vooral als u is aangeraden een zoutarm (natriumarm) dieet te volgen.
Dit middel bevat 12,5 mg sorbitol per bruistablet.
Dit middel bevat sucrose en glucose (maltodextrine). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Alleen te gebruiken als er symptomen zijn.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Inname van hogere doses dan de aanbevolen doses leidt tot een risico op ernstige leverschade.
Daarom mag de maximale dagelijkse dosis paracetamol niet worden overschreden.
Voorzichtigheid is ook geboden bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die eveneens
paracetamol bevatten.
Alcohol dient te worden vermeden tijdens behandeling met paracetamol.
De dosering moet verminderd worden bij patiënten die grote hoeveelheden alcohol drinken.
De opgegeven dosis niet overschrijden.
De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en beperkt te blijven tot de periode waarin er symptomen zijn.
In geval van hoge koorts of tekenen van infectie na meer dan 3 dagen behandeling of indien de
pijn na meer dan 5 dagen behandeling aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw arts.
In geval van overdosering dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen, zelfs als u zich goed voelt, wegens het risico op vertraagde, ernstige leverschade.
Teneinde mogelijke leverschade te vermijden, is het belangrijk dat zo snel mogelijk een tegengif wordt toegediend door een arts.
Gewoonlijk komen symptomen van leverschade pas tot uiting na enkele dagen. Symptomen vanoverdosering kunnen zijn: misselijkheid, braken, anorexia (verlies van eetlust), bleekheid en buikpijn.
Deze symptomen treden gewoonlijk op binnen 24 uur na inname.
Als een patiënt een overdosis paracetamol heeft ingenomen, moet de maag indien nodig geledigd worden. De behandeling kan worden begonnen met de toediening van actieve kool, maar de belangrijkste therapeutische maatregel bestaat uit de toediening van N-acetylcysteïne. Dit dient door een arts te gebeuren.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Neem Paracetamol EG in zodra u eraan denkt en wacht ten minste 4 uur vooraleer de volgende tablet in te nemen.
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Indien nodig mag Paracetamol EG tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode worden gebruikt.
Neem dan de laagst mogelijke dosering die de pijn en/ of koorts vermindert en gebruik het middel zo kort mogelijk. Neem contact op met uw arts als de pijn en/ of koorts niet minder wordt of als u het middel vaker moet innemen.

Inhoud:
40 bruistabletten
Kenmerken:
Merk EG
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.