Paracetamol EG Instant 500mg Vanille Aardbeismaak Granulaat In Zakjes 20 Stuks

van EG
Geneesmiddel
Paracetamol EG Instant 500mg Vanille Aardbeismaak Granulaat In Zakjes 20 Stuks
4,32 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Gebruikt om koorts te verlagen en voor de verlichting van milde tot matige pijn

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Paracetamol behoort tot de farmacotherapeutische groep van analgetica (pijnstillende middelen), welke tegelijkertijd werken als antipyretica (koortsverlagende middelen).
Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei wordt gebruikt om koorts te verlagen en voor de verlichting van milde tot matige pijn.

Indicaties:
Om koorts te verlagen en voor de verlichting van milde tot matige pijn

Contra-indicaties:
- Niet innemen: u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Gebruik Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei niet in combinatie met alcohol, aangezien dit uw lever ernstige schade kan toebrengen. Het effect van alcohol wordt niet versterkt door toevoeging van paracetamol.

Samenstelling:
Sorbitol, talk, basisch gebutyleerd methacrylaat polymeer, magnesiumoxide licht, hypromellose, natriumcarmellose, stearinezuur natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat (Ph.Eur.), titaandioxide (E171), sucralose, simeticon, N,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, aardbeiensmaakstof (bevat maltodextrine, Arabische gom (E414), natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, propyleenglycol (E1520), triacetine (E1518), maltol (E636)), vanillesmaakstof (bevat maltodextrine, natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, propyleenglycol (E1520), sucrose)

Actieve samenstelling:
De werkzame stof in Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei is paracetamol. 1 zakje bevat 500 mg paracetamol.

Gebruiksaanwijzing:
Kinderen en jongeren tot 18 jaar (lichaamsgewicht < 50 kg):
De dosis is afhankelijk van de data in de volgende tabel. De dosis van Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei is gebaseerd op leeftijd en lichaamsgewicht. De aanbevolen totale dagelijkse dosering is ongeveer 60 mg/kg lichaamsgewicht, verdeeld over 4 of 6 afzonderlijke doses, of ongeveer 15 mg/kg elke 6 uur of 10 mg/kg elke 4 uur.

Het respectieve doseringsinterval is afhankelijk van de symptomen en de maximale totale dagelijkse dosis.
Een doseringsinterval van ten minste 4 uur moet aangehouden worden, dit betekent maximaal 6 maal per dag innemen.

Lichaamsgewicht (leeftijd) Enkele dosis [zakje] Maximum dagelijkse dosis [zakjes]
17 kg - 25 kg (4-8 jaar) 250mg paracetamol 1000mg paracetamol
26 kg - 40 kg (8-12 jaar) 500mg paracetamol 1500mg paracetamol
41 kg - 50 kg (12-15 jaar) 500mg paracetamol 2500mg paracetamol

Voor doses die met deze sterkte niet uitvoerbaar/ haalbaar zijn, zijn andere sterktes van dit geneesmiddel verkrijgbaar.

Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht > 50 kg):
De gebruikelijke dosering is 500 mg tot 1000 mg elke 4 tot 6 uur tot een maximum van 3 g per dag.
De dosis mag niet vaker herhaald worden dan elke vier uur.

Als symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, neem dan contact op met een arts.

Bejaarde patiënten:
Een aanpassing van de dosis is niet nodig bij bejaarden.

Verminderde leverfunctie:
Bij patiënten met een verminderde leverfunctie of het syndroom van Gilbert moet de dosis verminderd of het doseringsinterval verlengd worden. Vraag uw arts of apotheker om advies. Neem per dag niet meer dan 2 g paracetamol in.

Het granulaat dient direct in de mond op de tong ingenomen te worden en dient te worden doorgeslikt zonder water.

Voorzorgsmaatregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei inneemt:
- Als u een nier- of leverziekte heeft (waaronder het syndroom van Gilbert of hepatitis).
- Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt. Mogelijk heeft u lagere doses nodig en dient u het gebruik te beperken gedurende een korte periode, anders kan uw lever worden aangetast.
- Als u uitgedroogd of ondervoed bent, bv. door alcoholmisbruik, anorexia of een verkeerde voeding.
- Als u lijdt aan hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen).
- Als u een tekort heeft aan een bepaald enzym genaamd glucose-6-fosfaatdehydrogenase.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze de lever aantasten.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten, aangezien ze de lever ernstige schade kunnen toebrengen.
- Als u gedurende lange tijd vaak pijnstillers gebruikt, aangezien langdurig gebruik ernstigere of vaker hoofdpijn kan veroorzaken. U mag de dosis van de pijnstiller niet verhogen, maar dient uw arts om raad te vragen

Bij hoge koorts, of bij tekenen van een secundaire infectie of bij aanhoudende symptomen na 3 dagen, dient de behandeling opnieuw geëvalueerd te worden.
Over het algemeen kan routinematig gebruik van pijnstillers, vooral in combinatie met verschillende analgetica, leiden tot blijvende nierschade met het risico op nierfalen (analgetische nefropathie).

Plotseling beëindigen van langdurig gebruik van hoge doseringen en incorrect gebruik van pijnstillers kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, nervositeit en vegetatieve symptomen. Deze ontwenningsverschijnselen verdwijnen binnen enkele dagen. Begin ondertussen niet opnieuw met het gebruik van pijnstillers zonder uw arts te raadplegen.

U mag Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei niet langdurig of in hoge doseringen innemen zonder eerst uw arts of tandarts (zie hierboven) te raadplegen.

Geneesmiddelen die de effecten van Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei kunnen beïnvloeden:
- Probenecid (een geneesmiddel om jicht te behandelen)
- Mogelijk leverbeschadigende geneesmiddelen, bv. fenobarbital (slaaptabletten), fenytoïne, carbamazepine, primidon (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie) en rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose). Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen en paracetamol kan leverschade veroorzaken.
- Metoclopramide en domperidon (geneesmiddelen voor de behandeling van misselijkheid). Deze geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van paracetamol verhogen.
- Geneesmiddelen die het ledigen van de maag vertragen. Deze geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van paracetamol vertragen.
- Colestyramine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de verhoogde lipidenconcentraties in het serum te verlagen). Deze geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van paracetamol verminderen. Daarom mag u geen colestyramine innemen binnen een uur na toediening van paracetamol.
- Lamotrigine (voor de behandeling van epilepsie), aangezien Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei het effect ervan kan verminderen.
- Bloedverdunnende geneesmiddelen (orale anticoagulantia, in het bijzonder warfarine). Herhaalde paracetamolinname, langer dan een week, verhoogt de bloedingsneiging. Daarom mag langdurig gebruik van paracetamol alleen onder medisch toezich plaatsvinden. Incidentele inname van paracetamol heeft geen significant effect op de bloedingsneiging.

Gelijktijdig gebruik van paracetamol en AZT (zidovudine, een geneesmiddel om hiv-infecties te behandelen) verhoogt de neiging tot vermindering van witte bloedcellen (neutropenie). Dit kan een effect hebben op het immuunsysteem en kan leiden tot een verhoogd risico op infecties. Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei mag daarom alleen onder medisch toezicht gelijktijdig met zidovudine
gebruikt worden.

Effecten van de inname van paracetamol op laboratoriumtesten:
Testen voor urinezuur en bloedsuikerspiegels kunnen beïnvloed worden.

Als het echt nodig is, mag u Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei tijdens de zwangerschap gebruiken. Gebruik de laagst mogelijke dosering die de pijn of koorts minder maakt en gebruik het middel zo kort mogelijk. Neem contact op met uw arts als de pijn of koorts niet minder wordt of als u het middel vaker moet innemen.

Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei bevat sorbitol en sucrose:
Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei bevat 801,30 mg sorbitol per zakje. Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructoseintolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit middel toegediend krijgt.

Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Kinderen (lichaamsgewicht < 26 kg):
Paracetamol EG Instant Vanille Aardbei 500 mg is niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar, respectievelijk lichter dan 26 k lichaamsgewicht, aangezien de dosissterkte niet aangewezen is voor deze leeftijdsgroep. Voor deze patiëntengroep zijn andere formuleringen en dosissterktes verkrijgbaar.

Verminderde nierfunctie:
Bij patiënten met een verminderde nierfunctie, moet de dosis verminderd en het doseringsinterval verlengd worden. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Chronisch alcoholisme:
Chronische alcoholconsumptie kan de toxiciteitsdrempel van paracetamol verlagen. Bij deze patiënten moet de tijd tussen twee doses minimaal 8 uur bedragen. Neem per dag niet meer dan 2 g paracetamol in.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
20 stuks
Kenmerken:
Merk EG
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.