Vibrocil Gutt 15ml

van GSK
Geneesmiddel
Vibrocil Gutt 15ml
5,85 
+
 
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
 
Uw aanvraag werd geregistreerd
Op voorraad!
Voor België
(levering in afhaalpunt OF levering aan huis, op kantoor, enz.)
Morgen bij u geleverd (OF in afhaalpunt 24h via Mondial Relay of 24h via Bpost of 4 jours via ColliShop)
Dit product of geneesmiddel is voorradig. Newpharma garandeert dat meer dan 90% van de bestellingen (doorgegeven voor 12u op werkdagen) de volgende dag geleverd worden (werkdag).
Bij u in 48h (OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 48h via Bpost of 5 jours via ColliShop) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus wat langer.
Bij u in 3 jours (OF in afhaalpunt 3 jours via Mondial Relay of 3 jours via Bpost of 6 jours via ColliShop) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus langer.
Bij u in 7 jours (OF in afhaalpunt 7 jours via Mondial Relay of 7 jours via Bpost of 10 jours via ColliShop) Dit product moet bij de fabrikant besteld worden. De normale leveringstermijn wordt dus verlengd met maximum 1 week.

Beschrijving

Zie volledige beschrijving

Indicaties:
Vibrocil wordt aanbevolen voor de symptomatische behandeling van nasale congestie bij seizoengebonden allergische rhinitis (hooikoorts), niet-seizoengebonden allergische rhinitis, vasomotorische rhinitis, sinusitis en pre- of post-operatieve zorgen in geval van neuschichurgie.
Vibrocil gel wordt speciaal gebruikt bij droogte van het neusslijmvlies en bij korsten of gevolgen van neusletsels, evenals om de neus vrij te houden tijdens de nacht.
Langdurig gebruik moet worden vermeden. Bovendien mag Vibrocil in geen geval als onderhoudsbehandeling worden gebruikt.

Samenstelling:
Neusdruppels en microdoseur.
Dimetindeni maleas 0,25 mg — Phenylephrinum 2,50 mg — Dinatr. phosphas anhydr. — Acid. citric. monohydr. — Sorbitol. — Benzalkonii chlorid. 0,1 mg — Lavandul. hybrid. aetherol. — Aqua purificata q.s. ad 1 ml.
Neusgel.
Dimetindeni maleas 0,25 mg — Phenylephrinum 2,50 mg — Dinatr. phosphas anhydr. — Acid. citric. monohydr. — Sorbitol. — Benzalkonii chlorid. 0,1 mg — Lavandul. hybrid. aetherol. — Methylhydroxypropylcellulosum (Methocel) — Aqua purificata q.s. ad 1 g.

Posologie en wijze van toediening:
De neus goed snuiten alvorens Vibrocil toe te dienen.
Neusdruppels: — Kinderen ouder dan 7 jaar en volwassenen: 3 tot 4 druppels (= 0,105 tot 0,140 ml) in elk neusgat, 3 tot 4 maal per dag. De druppels bij voorkeur in zittende houding toedienen. Onmiddellijk na het indruppelen in een neusgat, het hoofd naar de overeenstemmende schouder laten overhellen.
Microdoseur: — Kinderen van 7 tot 12 jaar: 1 verstuiving (= 0,140 ml) in elk neusgat, 3 tot 4 maal per dag. — Adolescenten en volwassenen: 1 tot 2 verstuivingen (0,140 tot 0,280 ml) in elk neusgat, 3 tot 4 maal per dag.
Neusgel (in tube): — Kinderen ouder dan 7 jaar en volwassenen: 3 tot 4 druppels (0,099 g tot 0,132 g) gel in elk neusgat 3 tot 4 maal per dag.
Een toepassing voor het slapengaan volstaat om de patiënt 's nachts te verlichten.
Vibrocil mag slechts tijdens de periode met symptomen worden toegediend, meer bepaald ten hoogste 3 à 5 dagen. Bij afwezigheid van klinische respons dient een nieuw onderzoek te worden uitgevoerd in plaats van de behandeling verder te zetten of de posologie te verhogen.
Gebruiksaanwijzing van de microdoseur.Kenmerken:
Merk GSK
Categorie Neusspray - Neusdruppels
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Contra indicaties Bijwerkingen

Contra-indicaties:
De druppels of de neusgel niet gebruiken bij kinderen jonger dan 7 jaar.
De microdoseur niet gebruiken bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Vibrocil niet langer dan 3 à 5 dagen gebruiken zonder onderbreking.
Vibrocil niet gebruiken in geval van atrofische rhinitis.
Overgevoeligheid voor de bestanddelen van het product, in het bijzonder voor sympathicomimetische aminen.
Aangezien de aanwezigheid van een sympathicomimeticum en een anticholinergicum, is voorzichtigheid vereist bij patiënten met glaucoom of prostaathypertrofie.
Producten die een sympathicomimeticum bevatten zijn tegenaangewezen bij mensen behandeld met mono-amino-oxydase-remmers, of bij wie de behandeling gestopt werd sinds minder dan 2 weken.

Bijzondere voorzorgen:
Langdurig gebruik van Vibrocil kan leiden tot medicamenteuze rhinitis, m.a.w. een rebound vasodilatatie bij stopzetten van de behandeling, met gevaar voor ontstaan van chronische rhinitis. De aanbevolen dosis niet overschrijden. Een overmatig gebruik kan, vooral bij kinderen en oudere personen, leiden tot de systemische effecten van vasoconstrictoren. Om dezelfde reden is voorzichtigheid vereist bij patiënten met hypertensie, ischemische cardiopathie of in geval van hyperthyreoïdie. Er bestaat ook gevaar voor tachyaritmie. Producten met een sympathicomimeticum zijn tegenaangewezen bij personen behandeld met MAO-inhibitoren of waarbij deze behandeling minder dan 2 weken geleden werd stopgezet. Het H1-antihistaminicum (dimetindeenmaleaat) in Vibrocil kan in zeldzame gevallen sedatie veroorzaken. Daarom wordt het gelijktijdig gebruik van alcohol, barbituraten, hypnotica, sedativa of tranquillizers afgeraden.

Zwangerschap en lactatie:
Zwangerschap.
Op basis van dierexperimenten met dimetindeen zijn er geen aanwijzingen voor teratogeniciteit of andere schadelijke effecten voor het embryo en/of de foetus. Rekening houdend met een mogelijk systemisch vasoconstrictorisch effect van fenylefrine verdient het niettemin aanbeveling Vibrocil niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding.
Het overgaan van dimetindeen in de melk is onbekend, en deze van fenylefrine is weinig gedocumenteerd. Daarvoor wordt het gebruik van Vibrocil tijdens borstvoeding niet aangeraden.

Ongewenste effecten:
Lokale bijwerkingen ter hoogte van de neus zoals branderigheid, kriebelingen of droogheid zijn voorbijgaand en komen zelden voor (minder dan 1%). Chronisch en overmatig gebruik kan leiden tot atrofische rhinitis en secundaire hyperemie met rebound-congestie. In welke mate er een lokale systemische resorptie bestaat, is niet gekend.
Aangezien de aanwezigheid van een sympathicomimeticum en een H1-antihistaminicum zouden volgende symptomen kunnen optreden: — tengevolge van het sympathicomimeticum: tachycardie, bradycardie, bloeddrukstijging met hoofdpijn, braken en zeldzaam palpitaties; — tengevolge van het antihistaminicum: sedatie, huidrash, droogheid van de mond en de luchtwegen.


Overdosering Interacties

Besturen van een voertuig en gebruik van machines:
Hoewel de concentratie van dimetindeen in Vibrocil gering is, zou in bepaalde gevallen sedatie kunnen voorkomen die in combinatie met alcolhol en/of centraal onderdrukkende geneesmiddelen kan toenemen.

Overdosering:
Men heeft nooit ernstige effecten vermeld ten gevolge van accidentele inname van Vibrocil bij kleine kinderen. De meerderheid van de gevallen hebben geen symptomen vertoond. Werden zeldzaam vermeld: moeheid, maagpijn, lichte tachycardie, verhoogde bloeddruk, opwinding, slapeloosheid en bleekheid.
Een maagspoeling is meestal niet nodig, zelfs na inname van een volledig flesje. Het gebruik van houtskool en eventueel van een laxeermiddel kan aangewezen zijn bij jonge kinderen. Voor oudere kinderen en volwassenen, is het toedienen van grote hoeveelheden vloeistof gewoonlijk voldoende.

Interacties:
Fenylefrine is tegenaangewezen bij patiënten, die behandeld worden of die, tijdens de laatste 2 weken, behandeld werden met mono-amino-oxydase-remmers. Voorzichtigheid is vereist in geval van inname van andere sympathicomimetica en/of amfetaminen, evenals bij inname van bepaalde antihypertensiva zoals ß-blokkers.
Gelijktijdige inname van tricyclische antidepressiva kan aanleiding geven tot tachyaritmieën. Hoewel dimetindeenmaleaat slechts geringe anticholinerge eigenschappen vertoont, moet men aandacht hebben voor een mogelijke potentialisering van dit effect door andere geneesmiddelen met anticholinerge eigenschappen.


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.