Bel Friday


De deelnemende producten zijn te herkennen aan het label 1+1 GRATIS, 2+1 GRATIS of 3+1 GRATIS. De artikelen worden in pakketten aangeboden (2 producten voor de prijs van 1, 3 producten voor de prijs van 2 of 4 producten voor de prijs van 3). U hoeft dus alleen maar het artikel van uw keuze toe te voegen aan uw winkelmandje om van deze aanbieding te kunnen genieten.​

Goed nieuws: deze aanbieding is cumuleerbaar met promocodes!

Opgelet, de voorraad van deelnemende producten is beperkt !​ De actie is enkel geldig tot dinsdag 3 november om 23u59.

Panadol Plus 20 Filmomhulde tabletten

van GSK
3,55 

Tijdelijk niet beschikbaar
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Beschrijving

Panadol Plus 20 Filmomhulde tabletten

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

7 gebruikstips:
- Begin uw behandeling met de laagst mogelijke effectieve dosis: 500 mg
- Neem nooit meer dan 1 g (1000 mg) per keer in
- Wacht na een inname ten minste 4 tot 6 uur voor een nieuwe inname
- Neem bij zelfmedicatie nooit meer dan 3 g (3000 mg) per dag in en neem de medicatie nooit langer dan 5 dagen
- Als uw toestand niet verbetert: verhoog nooit uw dosissen en verkort ook de tijd tussen 2 innames niet
- Als u andere geneesmiddelen neemt tegen koorts, pijn of symptomen van verkoudheid en/of griep, kijk dan steeds na of zij paracetamol bevatten, zodat u de limiet van 3 g per dag niet overschrijdt
- Vermijd elke consumptie van alcohol tijdens de behandeling

Indicaties:

Panadol Plus is aangewezen voor de symptomatische behandeling van koorts en pijn.

Samenstelling:
Paracetamolum 500 mg — Coffeinum 65 mg — Maydis amyl. — Amylum solubile — Kalii sorbas — Polyvidonum — Talcum — Natrii croscarmellosum — Acidum stearicum — Aqua purificata — Methylhydroxypropylcellulosum — Glycerolum triacetas q.s. pro compres. uno — (inkt Imaje 5312 - E133).

Posologie en wijze van gebruik:
Volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar: naar gelang de ernst van de pijn en de respons van de patiënt: één à twee tabletten, in te slikken met een beetje water. Niet meer dan 6 tabletten per etmaal innemen, en een interval van minstens 4 uur tussen twee opeenvolgende innamen respecteren. Zoals voor elk analgeticum dient de behandelingsduur zo kort mogelijk gehouden te worden en mag die de symptomatische periode niet overschrijden.

Kenmerken:
Merk GSK
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 3,55 
Gewicht 26 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Kinderen jonger dan 15 jaar. — Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen of voor fenatecine. — Lever- of nierinsufficiëntie. — Genetische bepaalde deficiëntie van glucose-6-P-dehydrogenase — Zwangere vrouwen

Bijzondere voorzorgen bij gebruik:
Verbonden aan de aanwezigheid van paracetamol: — Het risico van hepatotoxiciteit kan verhogen bij patiënten die enzymatische inductoren innemen zoals barbituraten en anticonvulsiva. — Voorzichtigheid is eveneens geboden in geval van chronisch alcoholisme. — De behandeling moet zo kort mogelijk zijn. Het is namelijk niet volledig uitgesloten dat paracetamol een rol speelt in de ontwikkeling van bepaalde nefropathieën veroorzaakt door analgetica. — Bij bejaarde personen dienen lever- en niertesten uitgevoerd te worden teneinde vroegtijdig een eventuele lever- of nierinsufficiëntie te kunnen ontdekken.

Zwangerschap en lactatie:
Dit geneesmiddel is gecontraindiceerd gedurende de lactatieperiode en de zwangerschap.

Ongewenste effecten:
Paracetamol kan in zeldzame gevallen huidreacties van het allergische type uitlokken (rash, erythema, urticaria), en andere allergische reacties waaronder oedema van de larynx en anafylactische reacties. Bij het optreden van deze verschijnselen dient de behandeling onderbroken te worden. Heel uitzonderlijk worden trombocytopenie, leucopenie, hemolytische anemie en methemoglobinemie gerapporteerd. Er bestaat geen kruisallergie met salicylzuurderivaten. Biologische tekenen van hepatotoxiciteit die tot uiting komt door verhoging van de transaminasen, werden gerapporteerd na behandeling met hoge dosissen. Deze hepatotoxiciteit wordt gepotentialiseerd door alcohol en hepatische microsomiale inductoren (zie rubriek "Interacties").
Het stimulerend effect van coffeïne kan in zeldzame gevallen palpitaties, slapeloosheid en nausea veroorzaken. Bij sommige gevoelige personen en in hoge dosissen kan coffeïne extrasystolen veroorzaken.

Overdosering - Interacties

Het besturen van een voertuig en het bedienen van machines:
De effecten houden verband met de ongewenste effecten. Uiterst zelden treedt zenuwachtigheid (coffeïne) op bij bepaalde personen, maar men mag stellen dat dit geneesmiddel in het algemeen geen moeheid of slaperigheid veroorzaakt en het normaal verderzetten van de arbeid niet in het gedrang brengt.

Overdosering:
Bij volwassenen kan een eenmalige dosis van 8 à 10 g paracetamol een hepatische necrose of een icterus veroorzaken. De toxische dosis voor kinderen bedraagt 120 mg/kg/dag. De toxische dosis is lager bij patiënten met leverinsufficiëntie en bij chronisch alcoholisme. De symtomen (bleekheid, misselijkheid, braken, abdominale pijnen) treden meestal op gedurende de eerste 12 à 24 uur; de necrose en de leverinsufficiëntie treden slechts op 3 dagen na de overdosering. Leverbeschadiging, verhoging van het bilirubinegehalte, van de transaminasen, verlaging van het protrombinegehalte, anomalieën in het glucosemetabolisme, daling van de alkalireserve en een coma, vaak met de dood tot gevolg, treden op tussen de 12 à 48 uur na de inname. Hospitalisatie is onontbeerlijk, zelfs in geval van vermeende intoxicatie.
Behandeling.
Indien een patiënt een excessieve dosis paracetamol oraal heeft ingenomen, dient zo snel mogelijk de maag geledigd te worden, dit is, binnen de 10 eerste uren, hetzij door een maagspoeling uit te voeren, hetzij door braken te induceren. Men kan de behandeling starten door de toediening van actieve kool, maar de voornaamste therapeutische maatregel bestaat in ieder geval uit de intraveneuze toediening van N-acetylcysteïne, a rato van 150 mg/ kg gedurende 30 tot 60 minuten, als initële dosis, gevolgd door 50 mg/kg gedurende 4 uur en 100 mg/kg gedurende de daaropvolgende 16 uur. Deze behandeling is enkel nuttig indien ze gestart wordt binnen de 24 uur volgend op de inname. Een vroegtijdige en regelmatige controle (om de 24 uur) van de leverfunctie is ten stelligste aanbevolen.
De lethale dosis coffeïne bij volwassenen situeert zich rond de 10 g maar tekenen van overdosering kunnen al worden waargenomen na inname van 1 g coffeïne: braken, excitatie, ataxie, ongecoördineerde motoriek, tachycardie en extrasystolen.
Behandeling.
Braken induceren. Maagspoeling of maaglediging, medische toezicht.

Interacties:
De hepatotoxiciteit van paracetamol wordt gepotentialiseerd door de voorafgaandelijke inname van stoffen die het microsomiaal enzymatische systeem stimuleren (barbituraten, alcohol, rifampicine, anti-epileptica). Paracetamol kan glycemietmetingen door middel van de zogenaamde glucose-oxidasemethode verstoren. Paracetamol kan eveneens verantwoordelijk zijn voor de schijnbare verhoging van de uremie wanneer deze wordt bepaald door middel van de fosfowolfraamreductiemethode. De anticoagulante werking van warfarine kan versterkt worden door paracetamol. De halfwaardetijd van chlooramfenicol kan verlengd worden van 2 à 3 uur tot 18 à 24 uur bij gelijktijdige toediening van paracetamol. De absorptie van paracetamol kan verhogen bij gelijktijdige toediening van metadopramide en verlagen bij gelijktijdige toediening van cholestyfamine of actieve kool. Orale contraceptiva kunnen de klaring van paracetamol versnellen. Coffeïne kan interfereren met de bilirubine-, glucose- en urinezuurbepaling in het bloed en met de bepaling van catecholamines en het 5-hydroxyindolazijnzuur in de urine.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.