Imodium Instant 2mg Loperamidehydrochloride 20 Orodispergeerbare Tabletten

van Imodium

Een snel werkend middel tegen diarree

Aan mijn Favorieten toevoegen
9,55 
gratis levering Bij aankoop van minstens 5 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te leggen en met het speeksel door te slikken. Imodium Instant is een snel werkend middel tegen diarree.
Imodium Instant is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of langdurige diarree. Imodium Instant kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree.
Imodium Instant is eveneens aangewezen om aanvallen van diarree te helpen behandelen bij volwassenen vanaf 18 jaar die door een arts werden gediagnosticeerd met het prikkelbaredarmsyndroom.

   

Indicaties:
Oraal gebruik
Tegen diarree
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

Contra-indicaties:
Niet gebruiken:
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel;
- bij kinderen onder de 6 jaar; bij kinderen van 2 tot 6 jaar moet een andere vorm van Imodium gebruikt worden, zoals de drank;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij verschillende vormen van dikkedarmontsteking (bv. ulceratieve colitis of pseudomembraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/ of dunne darm veroorzaakt door invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.

Samenstelling:
Gelatine, mannitol (E421), aspartaam (E951), muntsmaakstof (bevat ethanol en benzylalcohol) en natriumbicarbonaat

Actieve samenstelling:
Elke orodispergeerbare tablet bevat 2 mg loperamidehydrochloride.

Gebruiksaanwijzing:
Orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te leggen en met het
speeksel door te slikken.

1. Trek de rand van de folie omhoog.
2. Trek de folie volledig weg.
3. Druk de tablet voorzichtig omhoog (zonder de tablet aan te raken).
4. Neem de tablet uit de blisterverpakking.

Daar de orodispergeerbare tabletten breekbaar zijn, kunnen ze niet doorheen de folie worden gedrukt. Dit zou de tablet verpulveren. De orodispergeerbare tablet wordt op de tong gelegd, smelt vanzelf weg en wordt doorgeslikt met het speeksel. Er moet geen vloeistof worden ingenomen.

Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:
- Kortdurende (acute) diarree: De aanvangsdosis bedraagt 2 tabletten (4 mg) voor volwassenen en 1 tablet (2 mg) voor kinderen; vervolgens 1 tablet innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
- Langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden: Men start met 2 tabletten per dag voor volwassenen en 1 tablet per dag voor kinderen. Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 tabletten per dag.

Volwassenen ouder dan 18 jaar:
- Diarree geassocieerd met het prikkelbaredarmsyndroom: Men start met 2 tabletten per dag. Neem 1 tablet na elke losse stoelgang (of zoals geadviseerd door uw arts). U mag het geneesmiddel gedurende 2 weken nemen bij herhaalde aanvallen. Neem het geneesmiddel niet indien 1 aanval langer dan 48 uur aanhoudt. Neem in dat geval contact op met uw arts.

Ouderen:
Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.

Patiënten met verminderde nierfunctie:
Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Patiënten met verminderde leverfunctie:
Imodium Instant moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde ‘firstpass’ metabolisme.

Voorzorgsmaatregelen:
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Bewaar Imodium Instant steeds buiten het bereik van kinderen.
Hoewel Imodium Instant de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Indien u lijdt aan het prikkelbaredarmsyndroom, mag u dit geneesmiddel enkel nemen indien u ouder dan 18 jaar bent en indien de diagnose werd gesteld door een arts.
Volwassenen mogen nooit meer dan 8 tabletten per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3 tabletten per 20 kg lichaamsgewicht. Bij kinderen dient men er tevens op te letten dat men nooit meer dan 8 tabletten per dag toedient.
Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Opgelet, voor kinderen:
Geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram lichaamsgewicht.
Het aantal tabletten dat een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van
het kind. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Lichaamsgewicht in kilogram (kg) Maximaal aantal orodispergeerbaretabletten per dag
14-20kg Niet meer dan 2 tabletten
20-27kg Niet meer dan 3 tabletten
27-34kg Niet meer dan 4 tabletten
34-40kg Niet meer dan 5 tabletten
40-47kg Niet meer dan 6 tabletten
47-54kg Niet meer dan 7 tabletten
Meer dan 54kg Niet meer dan 8 tabletten

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor zorgen dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (bv. orale rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van Imodium Instant stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u aids heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium Instant. Bij de eerste tekenen van buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium Instant en uw arts raadplegen.
- Als u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan medisch toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt;
- Neem dit middel niet in voor een andere aandoening dan waarvoor het bedoeld is en neem nooit meer in dan de aanbevolen hoeveelheid. Ernstige hartproblemen (symptomen zoals een snelle of onregelmatige hartslag) zijn gerapporteerd bij patiënten die te veel loperamide, de werkzame stof van Imodium Instant hebben ingenomen.

Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel begint te nemen:
- indien u 40 jaar of ouder bent en de symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom zich vroeger niet hebben voorgedaan;
- indien u 40 jaar of ouder bent en het huidige patroon van de symptomen anders is dan het voorgaande patroon van symptomen;
- indien u lijdt aan een ernstige constipatie;
- indien u uw eetlust verliest of indien u gewichtsverlies ervaart.

Andere geneesmiddelen:
Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u een van de onderstaande geneesmiddelen inneemt:
- geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica), omdat ze het effect van Imodium Instant kunnen versterken.
- ritonavir (behandelen van aids);
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen);
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie);
- itraconazol of ketocon. (behandelen van schimmelinfecties);
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen).

Zwangerschap en borstvoeding:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u bent zwanger, denkt zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding.
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium Instant gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium Instant gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat kleine hoeveelheden Imodium Instant in de moedermelk kunnen terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.

Imodium Instant bevat aspartaam, ethanol, natrium en benzylalcohol:
- Aspartaam: Dit middel bevat 0,75 mg aspartaam in elke orodispergeerbare tablet. Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten.
- Ethanol: Dit middel bevat 0,00003 mg alcohol (ethanol) per tablet. De hoeveelheid per tablet in dit middel komt overeen met minder dan 1 ml bier en 1 ml wijn. Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt
- Natrium: Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.
- Benzylalcohol: Dit middel bevat 0,00066 mg benzylalcohol in elke tablet. Benzylalcohol kan allergische reacties veroorzaken. Vraag uw arts of apotheker om advies als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Grote hoeveelheden benzylalcohol kunnen zich namelijk ophopen in uw lichaam en bijwerkingen veroorzaken (zogenoemde metabole acidose). Vraag uw arts of apotheker om advies als u een leveraandoening of nieraandoening heeft. Grote hoeveelheden benzylalcohol kunnen zich namelijk ophopen in uw lichaam en bijwerkingen veroorzaken (zogenoemde metabole acidose).

Inhoud:
20 orodispergeerbare tabletten
Kenmerken:
Merk Imodium
Categorie Diarree
Prijs 9,55 
Gewicht 14 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.