Nasasinutab Spray 10ml 0,1%

5,59 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24h in afhaalpunt
Beschrijving

Nasasinutab Spray 10ml 0,1%

Therapeutische indicaties:
Symptomatische behandeling van neuscongestie in geval van acute verkoudheid en rhinitis vasomotorica.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Actief bestanddeel: xylomet. hydrochloride 1 mg per ml oplossing voor neusspray.
1 mg xylomet. hydrochloride komt overeen met 0,87 mg xylomet.

Farmaceutische vorm:
Nasasinutab xylomet. 0,1 % neusspray is een waterige oplossing bestemd voor lokaal uitwendig gebruik in de neus.

Dosering en wijze van toediening:
Nasasinutab xylomet. 0,1 % neusspray oplossing: volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.
1 verstuiving, één of meerdere malen per dag, volgens de behoefte.
Niet meer dan 4 maal per dag toedienen.
Nasasinutab xylomet. 0,1 % neusspray kan heel precies gedoseerd worden nl. met de doseerspray.
De behandelingsduur moet zo kort mogelijk zijn (niet langer dan 4 dagen) en zal niet voortgezet worden na verdwijnen van de symptomen.

Kenmerken:
Merk JOHNSON & JOHNSON
Categorie Neusspray - Neusdruppels
Prijs 5,59 
Gewicht 46 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor xylomet. en sympathicomimetische amines of één van de bestanddelen; het product bevat nl. een bewaarmiddel, benzalkonium chloride.
Rhinitis sicca.
Nauwe-hoek glaucoom.
Cardiale aandoeningen en hypertensie.
Hyperthyroïdie.
Niet langer dan 4 dagen gebruiken.
Nasasinutab xylomet. 0,1 % neusspray is enkel bestemd voor de volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Bij chronische ontstekingen van het neusslijmvlies is een langdurige aanwending van vasoconstrictoren niet aangeraden. Landurig gebruik en overdosering van slijmvliesontzwellende producten zoals Nasasinutab xylomet. 0,1 % neusspray, kan tot reactieve hyperemie van het neusslijmvlies leiden. Dit rebound effect veroorzaakt een congestie van de luchtwegen, waardoor de patiënt opnieuw naar het product grijpt, zodat het gebruik uiteindelijk chronisch wordt. De gevolgen zijn rhinitis medicamentosa en atrofie van het neusslijmvlies.
Bij minder ernstige gevallen kan overwogen worden om het product eerst in één neusgat aan te brengen en bij het verminderen van de klachten naar het andere neusgat over te schakelen, zodat het ademen via de neus gedeeltelijk gevrijwaard wordt.
In de overige gevallen komt een behandeling met plaatselijk te gebruiken, niet resorbeerbare corticoïden in aanmerking.
Producten met een sympathicomimeticum zijn tegenaangewezen bij personen behandeld met MAO-inhibitoren of waarbij deze behandeling minder dan 2 weken geleden werd stopgezet.
Voorzichtigheid is geboden bij gebruik in geval van metabole stoornissen zoals diabetes, patiënten behandeld met geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen, verhoogde intra-oculaire druk en bij feochromocytoom.

Zwangerschap en borstvoeding:
Hoewel Nasasinutab xylomet. 0,1 % neusspray beperkt is voor lokale toediening is het gebruik van dit product niet aangewezen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Bijwerkingen:
Nasasinutab xylomet. 0,1 % neusspray kan, vooral bij gevoelige patiënten, lichte lokale irritatie van voorbijgaande aard teweegbrengen.
In zeldzame gevallen kan zich bij het afnemen van de werking een reactieve hyperemie voordoen.
Occasioneel kunnen nausea en braken, cefalea, insomnia of moeheid optreden.
Men dient aandacht te schenken aan een eventuele systemische werking (hypertensie, tachycardie, aritmie, rusteloosheid, duizeligheid). Occasioneel kunnen hartkloppingen optreden.
Langdurig of overmatig gebruik kan leiden tot verzwakking van het effect en atrofie van de neusslijmvliezen.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Systemische effecten met cardiovasculaire verwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden na langdurige toediening of inname van xylomet. in hogere doses dan de aanbevolen dosis.
In deze gevallen kan het vermogen om een voertuig te besturen of een machine te bedienen verminderd zijn.

Overdosering:
Bij normaal gebruik (lokale toepassing op het neusslijmvlies in de voorgeschreven hoeveelheden) zal intoxicatie ten gevolge van systemische werkingen niet optreden.
Indien anders gebruikt dan voorgeschreven (bijv. overdosering inname) dient met systemische werkingen rekening te worden gehouden.
Xylomet.
De symptomen van intoxicatie zijn: nausea, palpitaties, prikkeling van het CZS, versuffing, benauwdheid, slaperigheid tot diep coma met ademstilstand. Een initiële hypertonie kan door een hypotonie gevolgd worden.
Kinderen lopen een bijzonder gevaar.
Na misbruik of chronische aanwending kunnen hallucinaties of andere psychotische toestanden optreden.
Volgende symptomen kunnen ook nog optreden: mydriasis, braken, cyanosis, koorts, spasmen, tachycardie, aritmie, hartstilstand, hypertensie, pulmonaal oedeem, psychische stoornissen, shock.
Benzalkoniumchloride.
Bij orale inname kunnen nausea, braken, krampen, vasculaire collaps en coma optreden.
Behandeling van overdosering.
Symptomatisch.

Lijst van hulpstoffen:
Benzalkonii chloridum — Natrii edetas — Natrii dihydrogenophosphas dihydricus — Natrii hydrogenophosphas hydricus — Natrii chloridum — Sorbitolum 70 % non-cristallisabile — Aqua purificata q.s. ad 1 ml.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties:
Zoals voor alle sympathicomimetica het geval is, kan het gelijktijdig gebruik van xylomet. en tricyclische of tetracyclische antidepressiva de systemische effecten van xylomet. versterken, vooral bij overdosering.
Het gelijktijdige gebruik van sympaticomimetica en MAO-inhibitoren is tegenaangewezen, of waarbij de behandeling met MAO-inhibitoren minder dan 2 weken geleden stopgezet werd.

Gevallen van onverenigbaarheid: Niet van toepassing.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.