1.600.000 tevreden klanten
FR / NL
Info
Belangrijke boodschap :
Door de Coronavirus (Covid-19) epidemie, merken wij een sterke toename op van het aantal bestellingen. Alles wordt in het werk gesteld om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden. De levertijd, van alle bestellingen die via onze website worden geplaatst, zal enkele dagen in beslag nemen. Bedankt voor uw begrip.
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Darmstoornissen > Constipatie > Cleen Enema 11g/24g Oplossing Voor Rectaal Gebruik Fles 133ml

Cleen Enema 11g/24g Oplossing Voor Rectaal Gebruik Fles 133ml

Cleen Enema 11g/24g Oplossing Voor Rectaal Gebruik Fles 133ml
2,50 
Tijdelijk niet beschikbaar
Beschrijving

Cleen Enema 11g/24g Oplossing Voor Rectaal Gebruik Fles 133ml

Eigenschappen:
Cleen Enema is een oplossing voor rectaal gebruik (toediening langs de aars).
Het is een laxeermiddel. Het bevordert de stoelgang.
Cleen Enema bevat fosfaten die ervoor zorgen dat er meer water in de darm komt. Hierdoor wordt de stoelgang zachter.

Indicaties:
Wordt gebruikt bij:
- De symptomatische behandeling van verstopping (constipatie) waarvan de oorzaak in het onderste deel van de darm gelegen is
- De voorbereiding op chirurgische ingrepen en endoscopisch onderzoek van het rectum (onderzoek van de endeldarm waarbij een buigzame buis via de anus naar binnen wordt geschoven)
- De voorbereiding van de bevalling (bij hardnekkige verstopping)
- Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder

Contra-indicaties:
Cleen Enema niet gebruiken:
- Als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel
- Als u lijdt aan een megacolon (vergroting van de dikke darm)
- Als u lijdt aan een darmversmalling of een onvolledige opening van de anus of de endeldarm
- Als u lijdt aan de ziekte van Hirschprung (blokkering van de dikke darm)
- Als u een vermoedelijke blokkering heeft van de darm
- Als u lijdt aan paralytische ileus (verstoorde darmbeweging)
- Als uw dokter u heeft verteld dat u mogelijk een blinde darmontsteking (appendicitis) heeft, een doorboorde of beschadigde darm heeft, lijdt aan een ontstekingsziekte van de darm (zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
- Wanneer u bloed van onduidelijke oorsprong heeft in de ontlasting
- Als u nierproblemen heeft: bij verminderde nierfunctie
- Bij congestieve hartinsufficiëntie (het hart kan het bloed niet meer door het lichaam pompen)
- Als u zich ziek of dorstig voelt
- Als u lijdt aan dehydratatie (uitdroging) en in het algemeen in alle gevallen waar het vermogen om geneesmiddelen op te nemen is verhoogd of het vermogen om geneesmiddelen uit het lichaam te verwijderen is verlaagd
- Bij maagpijn en pijn in de onderbuik
- Bij kinderen onder de 12 jaar
- Bij gelijktijdige toediening met andere natriumfosfaat-bevattende preparaten waaronder natriumfosfaat orale oplossing of tabletten

Samenstelling:
Benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat en gezuiverd water
Het glijmiddel op de canule is witte, zachte paraffine.

Actieve samenstelling:
1 fles van 133 ml levert een dosis van 118 ml. Deze bevat 4,4 g natrium.
Elke 118 ml dosis bevat 21,4 g (18,1% g/ v) natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat en 9,4 g (8,0% g/ v) dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat.

Gebruiksaanwijzing:
- Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:
De aanbevolen dosis is 1 fles van 133 ml Cleen Enema (levert een dosis van 118 ml) niet meer dan 1 maal per dag of zoals aangegeven door uw arts.

- Ouderen:
De aanbevolen dosis is 1 fles van 133 ml Cleen Enema (een dosis van 118 ml), niet meer dan een maal per dag of zoals aangegeven door de arts. Cleen Enema moet met voorzorg gebruikt worden bij ouderen.

Toediening:
1. Ga liggen op uw linkerzijde met beide knieën geplooid en met uw armen rustend voor u uit (zie fig. 1 hieronder).2. Verwijder de groene, beschermdop.
Trek voorzichtig aan de beschermdop terwijl u de fles recht houdt en de fles met uw vingers vasthoudt aan de groefjes van de witte canule (zie fig. 2 hieronder).3. Breng de canule (de tip van de flacon) zachtjes met een stabiele beweging in de endeldarm, waarbij de tip richting de navel wijst. Dit voorkomt irritatie en beschadiging.
Let op bij oudere personen of bij personen met problemen aan de endeldarm (bijvoorbeeld bij aambeien).

4. Druk de flacon leeg tot bijna alle vloeistof eruit is.
Stop met het toedienen indien u enige weerstand voelt. Het geforceerd gebruik van een Cleen Enema kan leiden tot verwonding.

Opmerking: het is niet nodig de fles volledig te ledigen. De fles bevat meer vloeistof dan nodig is voor effectief gebruik, zodat er altijd een kleine hoeveelheid in de fles zal achterblijven.

5. Verwijder de canule voorzichtig uit de endeldarm. Het is normaal om waar te nemen dat een beetje Cleen Enema vloeistof lekt.

6. Blijf in de zelfde houding liggen (zie fig. 1 hierboven) totdat u een grote drang tot ontlasting voelt - gewoonlijk binnen 2 tot 5 minuten.

7. Gooi de flacon na gebruik weg.

Voorzorgsmaatregelen:
Wees extra voorzichtig zijn met Cleen Enema:
- Als u verzwakt bent of een hogere leeftijd heeft
- Als u lijdt aan deshydratatie (uitdroging)
- Als u één van volgende aandoeningen heeft: ongecontroleerde hoge bloeddruk, hart- of nieraandoeningen, buikwaterzucht (ascites), kloven of zweren aan de endeldarm, colostomie (kunstmatige uitgang voor de stoelgang of stoma), verstoord elektrolytenevenwicht (verschillen in zoutgehaltes in het lichaam zoals lage calcium-, lage kalium-, hoge fosfaat- of hoge natriumgehaltes)
- Bij kinderen met een aangeboren vergrote dikke darm kan uitdroging optreden.
- Bij kinderen met nieraandoeningen kan een tekort aan calcium ontstaan.

Cleen Enema en andere geneesmiddelen:
Gebruikt u naast Cleen Enema nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken, vertel dat dan uw arts of apotheker, in het bijzonder bij:
- Geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk en hartkramp (angina pectoris), zoals calcium-kanaalblokkers
- Diuretica (plaspillen)
- Bepaalde geneesmiddelen voor mentale aandoeningen (lithium) en alle andere geneesmiddelen die u kunnen dehydrateren of het zoutgehalte veranderen (kalium, natrium, fosfaat of water) in uw lichaam, beter bekend als het elektrolytenevenwicht
- Bepaalde geneesmiddelen voor darmreiniging (natriumfosfaten, ook geneesmiddelen toegediend via de mond)
- Geneesmiddelen die het hartritme beïnvloeden: antibiotica, middelen tegen depressie, middelen tegen geestesziekten (antipsychotica), middelen bij astma, middelen tegen allergie (antihistaminica), middelen tegen hartritmestoornissen (antiaritmica), middelen tegen schimmels (antimycotica), middelen tegen te hoge bloeddruk (antihypertensiva), arseentrioxide (middel tegen tumoren), domperidon (middel tegen maaglast)
- Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals aspirine of ibuprofen
- Bepaalde geneesmiddelen die kunnen zorgen voor uitdroging, verminderde nierwerking of verminderde nieruitscheiding

Andere voorzorgsmaatregelen:
Uitsluitend voor rectaal gebruik
Regelmatig en langdurig gebruik van Cleen Enema is niet aanbevolen en kan aanleiding geven tot gewenning. Toediening van meer dan een enema in 24 uur kan schadelijk zijn. Gebruik Cleen enema niet langer dan 1 week, tenzij aangegeven door een arts.
Stop de toediening wanneer u enige weerstand ondervindt aangezien aandringen kan leiden tot lokale beschadiging.
Als u een rectale bloeding opmerkt, stop dan onmiddellijk met de toediening en raadpleeg onmiddelijk een arts.
In het algemeen gebeurt de ontlasting binnen de 5 minuten na toediening van Cleen Enema. Houd daarom de ontlasting niet langer dan 5 minuten op. Indien er geen ontlasting optreedt of indien de ontlasting pas begint vanaf meer dan 10 minuten na het toedienen van Cleen Enema kunnen ernstige bijwerkingen optreden. Verdere toediening van Cleen Enemais niet aangewezen.
Cleen Enema moet met voorzorg gebruikt worden bij ouderen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Aangezien de belangrijkste stoffen in Cleen Enema in de moedermelk terecht kunnen komen, is het aangeraden om tot 24 uur na de toediening van Cleen Enema, de moedermelk af te kolven en te verwijderen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen treden op bij personen ouder dan 65 jaar.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
Fles 133 ml
Kenmerken:
Merk KELA PHARMA
Categorie Constipatie
Prijs 2,50 €
Gewicht 186 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.