Fucithalmic Gel Opht 1x5g 1%

6,99 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Fucithalmic Gel Opht 1x5g 1%

Therapeutische indicaties:
Fucithalmic is aangewezen bij bacteriële infecties van het voorste oogsegment, veroorzaakt door gevoelige micro-organismen, bijvoorbeeld bij conjunctivitis, blefaritis, keratitis, dacryocystitis, hordeolum.
De patiënt moet een oogarts raadplegen wanneer hij twijfelt over de diagnose.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Fusidinezuur (anhydrisch) 10 mg/g (10 mg/g komt overeen met 1 %).
Voor hulpstoffen: zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:
Ooggel met verlengde afgifte.

Dosering en wijze van toediening:
De gebruikelijke posologie is één druppel Fucithalmic in de conjunctivaalzak om de 12 uren. De behandeling moet voortgezet worden tot 2 dagen na het verdwijnen van de klinische symptomen.

Kenmerken:
Merk LEO PHARMA
Categorie Oogspoeling - Oogzalf
Prijs 6,99 
Gewicht 13 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor fusidinezuur of voor één van de hulpstoffen.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Zoals elk antibioticum kan fusidinezuur het ontstaan van een surinfectie van ongevoelige stammen of mycosen bevorderen. Indien zich een surinfectie zou voordoen tijdens de behandeling dient deze te worden gestopt en zal men een oorzakelijke behandeling instellen.
Het dragen van contactlenzen tijdens de behandeling moet vermeden worden.
Wanneer de behandeling met Fucithalmic niet werkt, moet de patiënt een oogarts raadplegen.

Zwangerschap en borstvoeding:
Zwangerschap.
Fucithalmic moet met voorzichtigheid gebruikt worden gedurende de zwangerschap.
Borstvoeding.
Fucithalmic moet met voorzichtigheid gebruikt worden gedurende de borstvoeding.

Bijwerkingen:
Zeer vaak: > 1/10.
Vaak: > 1/100 en < 1/10.
Soms: > 1/1.000 en < 1/100.
Zelden: > 1/10.000 en < 1/1.000.
Zeer zelden: < 1/10.000.
De meest voorkomende ongewenste effecten zijn reacties t.h.v. de toedieningsplaats, zoals een prikkelend en branderig gevoel van voorbijgaande aard. Pruritus, rash en allergische reacties werden eveneens gemeld.
Uit gegevens van klinische studies bij meer dan 1.500 patiënten met acute conjunctivitis is gebleken dat ongeveer 10 % van de patiënten ongewenste effecten vertoonden. Meestal waren deze kortdurend en ging het om een lokaal ongemak zoals aan prikkelend en branderig gevoel.
Huid- en onderhuidaandoeningen.
Rash, urticaria, pruritus, periorbitaal oedeem, angio-oedeem.
Oogaandoeningen.
Branderig gevoel, prikkelend gevoel, verergerde conjunctivitis.
Immuunsysteemaandoeningen.
Allergische reacties (bindvliesontsteking, hoornvliesontsteking, eczeem van de oogleden, peri-oculair eczeem).
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen.
Reacties t.h.v. de toedieningsplaats.
Reacties door kruisallergie met andere antibiotica werden niet gerapporteerd.
Benzalkoniumchloride kan een allergische reactie veroorzaken.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Fucithalmic verandert de gezichtsscherpte niet en heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Overdosering:
Het feit dat het product geleverd wordt in een kleine tube, maakt een intoxicatie door accidentele inname onwaarschijnlijk.

Lijst van hulpstoffen:
Benzalkoniumchloride — Natriumedetaat — Mannitol — Carbomeer — Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing tot 5 - 6,5) — Water voor injecties.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er zijn geen interacties bekend.

Gevallen van onverenigbaarheid:
Niet van toepassing.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.