Medisana BW 320 Bloeddrukmeter 1 Stuk

van Medisana
Medisana BW 320 Bloeddrukmeter 1 Stuk
Klantenbonus
0,08  €
31,90
-10%
Voordeel
28,69 
(
28,69 
/stuk
)
+
Nog maar 1 in voorraad!
Op voorraad!

Bestel nu, betaal later met Klarna. (vanaf € 69 aankoop)


Beschrijving

Om de bloeddruk te meten

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Bloeddruk is de druk die door elke hartslag in de vaten ontstaat. Wanneer het hart samentrekt (= systole) en bloed naar de arteriën pompt, leidt dit tot het stijgen van de druk.
De hoogste waarde van deze druk wordt systolische druk genoemd en gedurende een bloeddrukmeting als eerste waarde gemeten.
Wanneer de hartspier verslapt om nieuw bloed op te nemen, neemt ook de druk af in de arteriën.
Wanneer de vaten ontspannen zijn, wordt de tweede waarde - de diastolische druk gemeten.Instrument en LCD display:
1. LCD-weergave (display)
2. Time - toets (tijd/ datum)
3.Start - toets (aan/uit)
4.M - toets (opslag)
5. Polsmanchet
6. Batterijvak-deksel
7. Bloeddrukindicator (groen - geel - oranje - rood)
8. Gebruikersgeheugen 1/2
9. Weergave tijd/ datum
10. Indicatie van de systolische druk
11. Meeteenheid
12. Indicatie van de diastolische druk
13. Aritmiewaarschuwing (hartrimestoornis)
14. Weergave van de polsfrequentie
15. Symbool batterijwissel
16. Opslagnummer
17. Opslagsymbool
18. Polssymbool
19. Bloeddrukindicator

Technische gegevens:
Benaming en model: Medisana bloeddrukmeter BW 320
Weergavesysteem: digitale weergave
Geheugenplaatsen: 2 x 120 voor meetgegevens
Meetmethode: oscillometrisch
Voeding: 3 V= 0,2 x 1,5 V batterijen AAA LR03
Meetbereik bloeddruk: 30 - 280 mmHg
Meetbereik pols: 40 – 200 polsslagen/ min.
Maximale meetafwijking van de statische druk: ± 3 mmHg
Maximale meetafwijking van de polswaarden: ± 5% van de waarde
Drukopwekking: automatisch door pomp
Lucht aflaten: automatisch
Autom. uitschakeling: na ca. 3 min.
Operationele voorwaarden: +5 °C tot+40 °C, 15 tot 85% max. relat. luchtvochtigheid
Opslagvoorwaarden: -10 °C tot +55 °C, 10 tot 95% max. relat. luchtvochtigheid a. 117 g zonder batterijen
Manchet: 12,5 - 21,5 cm voor volwassenen
Afmetingen (apparaateenheid): ca. 75 x 64 x 29 mm (L x B x H)
Gewicht: ca. 117 g zonder batterijen
Artikel-nummer: 51074
EAN-nummer: 40 15588 51074 8

Indicaties:
Om de bloeddruk te meten

Gebruiksaanwijzing:
Meet meermalen uw bloeddruk, sla de resultaten op en vergelijk de deze vervolgens onder elkaar. Trek geen conclusie opgrond van een enkel resultaat.
Uw bloeddrukwaarden dienen altijd door een arts te worden beoordeeld die vertrouwd is met uw medische voorgeschiedenis. Als u het instrument regelmatig gebruikt en de waarden registreert voor uw arts, informeer dan uw arts regelmatig over het verloop.
Houd tijdens bloeddrukmetingen rekening ermee dat de dagelijkse waarden van vele factoren afhankelijk zijn. Factoren zoals roken, alcohol, medicijnen en lichamelijk werk beïnvloeden de meetwaarden op verschillende manier.
Meet uw bloeddruk voor de maaltijden.
Rust minstens 5-10 minuten voordat u uw bloeddruk meet.
Neem, als u een buitengewone (te hoge of te lage) systolische of diastolische waarde van de meting constateert, hoewel het instrument op de juiste manier is gebruikt, contact op met uw arts, indien deze waarde ook na een aantal metingen blijft verschijnen. Dit geldt ook voor de zeldzame gevallen dat door een onregelmatige of zeer zwakke pols de meting wordt verhinderd.
Alvorens u het toestel kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in het toestel inbrengen.
Instellen van de datum en het uur.
Instelling van het gebruikersgeheugen
De Medisana bloeddrukmeter BW 320 biedt de mogelijkheid om de gemeten waarden toe te wijzen aan twee verschillende geheugens. In elk geheugen staan 120 nummers ter beschikking. Om het gebruiksgeheugen te kiezen drukt u op de „Time“ - knop „2“ en houdt u deze ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het gebruiksgeheugen 1 of 2 „8“ wordt verlicht. Door te drukken op de M-knop „4“ kan het gebruiksgeheugen worden gekozen. De keuze wordt bevestigd door op de -knop te drukken. Deze keuze wordt door het apparaat opgeslagen en bij de volgende meting resp. gegevensopslag gebruikt - zo lang tot een ander gebruikersgeheugen gekozen wordt.

Brengt u de schone manchet op de linker onbedekte pols aan, met de handpalm naar boven (afb. 1).
De afstand tussen manchet en handpalm moet ca. 1 cm bedragen (afb. 2).
Bindt u de klittenband vast om uw pols, echter niet te vast, om het meetresultaat niet teverstoren (afb. 3).Neemt u tijdens de meting ergens plaats.
Ontspan uw arm en steun deze losjes bijv. op een tafel.
Til uw pols zover op, dat de drukmanchet zich ter hoogte van het hart bevindt (afb. 4, positie a = te hoog, b = juist, c = te gering).
Blijf rustig tijdens de meting: beweeg en spreek niet, omdat hierdoor de meetresultaten worden beïnvloed.

Nadat u de manchet correct heeft omgedaan, kunt u met de meting beginnen.
Druk op de Start-toets „3“, om de meting te starten.
Het toestel pompt automatisch de manchet op, om uw bloeddruk te meten. De stijgende druk wordt getoond op de display.
Het instrument blijft de manchet oppompen tot een voor de meting voldoende druk is bereikt. Vervolgens laat het instrument de lucht langzaam af uit de manchet en voert het de meting uit. Zodra het apparaat een signaal registreert, begint het polssymbool „18“ i in het display te knipperen.
Als de meting is voltooid, weerklinkt er een lange pieptoon en wordt de manchet ontlucht. De systolische en diastolische bloeddruk alsmede de polswaarde verschijnen op het display „1“. Overeenkomstig de bloeddrukclassificatie volgens de Who verschijnt de bloeddrukindicator naast de bijbehorende gekleurde balk. Als het apparaat een onregelmatige pols vaststelt, verschijnt bovendien het Aritmie-display „13“.De gemeten waarden worden automatisch opgeslagen in het gekozen geheugen ( „1“ of „2“). In ieder geheugen kunnen maximaal 120 meetwaarden met datum en tijd worden opgeslagen.
De meetresultaten blijven op het beeldscherm staan. Als er geen toets meer wordt ingedrukt, schakelt het apparaat na ca. 3 minuten automatisch uit. Het apparaat kan ook met de -toets „3“ worden uitgeschakeld.
Als het nodig is, om wat voor reden dan ook, de bloeddrukmeting af te breken (bijv. onpasselijkheid van de patiënt), kan te allen tijde de -toets worden ingedrukt. Het apparaat ontlucht de machet onmiddellijk automatisch. 3 Het weergeven van de opgeslagen waarden

Voorzorgsmaatregelen:
Het instrument is enkel bedoeld voor particulier gebruik. Mocht u bedenkingen voor de gezondheid hebben, consulteer uw dokter alvorens de bloeddrukmeter te gebruiken.
Gebruik het instrument alleen als bedoeld in deze handleiding. Als u het instrument aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt uw recht op garantie.
Indien u aan een ziekte lijdt zoals b.v. obliteratieve arteriële ziekte, raadpleegt u best uw arts voordat u het instrument toepast.
Het instrument mag niet worden gebruikt om de har frequentie van een pacemaker te controleren.
Zwangeren moeten de nodige voorzorgs maatregelen en hun individuele belastbaarheid in acht nemen, raadpleeg, indien nodig, uw dokter.
Mocht u tijdens een meting last zoals b.v. pijn aan de pols of andere ongemakken ondervinden, druk dan op de Start-toets “3” om de manchet meteen te ontluchten. Maak de manchet los en neem hem af van de pols.
Wanneer u uw bloeddruk veel te vaak, kort na elkaar meet, kan dat tot ongewenste bijwerkingen leiden zoals bijvoorbeeld een gekneusde zenuw of bloedstolsels.
Bloeddrukmetingen - vooral in geval van veelvuldig herhaalde metingen kunnen - voorbijgaande - gebruikssporen op de huid achterlaten en/ of tot storingen in de bloedsomloop leiden. Raadpleeg eventueel een arts voor meer informatie.
Dit toestel is niet bestemd om door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/ of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
Deze bloeddrukmeter is bestemd voor volwassenen. Het gebruik bij zuigelingen en kinderen is niet toegestaan. Raadpleeg een arts als u het toestel bij jongeren wilt gebruiken.
Kinderen mogen het instrument niet gebruiken. Medische producten zijn geen speelgoed.
Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
Het inslikken van kleine onderdelen, zoals verpakkingsmateriaal, batterijen, het deksel van het batterijvak, enz. kan leiden tot verstikking.
Voor het gebruik van het apparaat is de gebruiker verplicht te controleren of het apparaat veilig en correct functioneert.
Het toestel mag niet worden gebruikt in een ruimte met hoge stralingsintensiviteit of in de buurt van toestellen met hoge stralingsintensiteit zoals radiozenders, magnetrons of mobiele telefoons. Het mag ook niet gelijktijdig met chirurgische toestellen met hoge frequenties worden gebruikt. Dat zou kunnen leiden tot een slecht functioneren van het toestel of tot foutieve bloeddrukwaarden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar gas (bijv. verdovingsgas, zuurstof of waterstof) of brandbare vloeistof (bijv. alcohol).
Meet uw bloeddruk niet wanneer er tegelijkertijd nog andere metingen worden uitgevoerd aan het zelfde lichaamsdeel. Deze metingen kunnen immers verstoord worden, resp. uitvallen.
Breng het manchet nooit aan over verwonde huid, bij een bestaande katheteraansluiting
of na een mastectomie.
Gebruik het toestel uitsluitend na overleg met uw arts in geval van bestaande aritmie.
Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit.
In geval van storingen mag u het instrument niet zelf herstellen. Laat herstellingen enkel door geautoriseerde serviceplaatsen uitvoeren.
Gebruik enkel originele aanvullende- en reserveonderdelen van de fabrikant, aangezien anders schade aan het toestel of aan personen kan ontstaan.
Bescherm het instrument tegen vocht. Mocht ooit vocht het instrument binnendringen, dient u de batterijen onmiddellijk te verwijderen en verdere toepassingen te vermijden. Stelt u zich in dit geval met uw gespecialiseerde handelaar in verbinding of informeer ons rechtstreeks.
Het manchet is delicaat en moet met de nodige omzichtigheid worden behandeld. Pomp de manchet alleen dan op wanneer ze correct om de pols werd aangelegd.
Bescherm het toestel tegen vuil, rechtstreeks zonlicht en de gevolgen van extreme hitte of koude.
Gebruik in geen geval verdunners (oplosmiddelen) alcohol of benzine om het toestel schoon te maken.
Bescherm het apparaat tegen harde klappen en laat het niet vallen.
Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Inhoud:
1 stuk
Kenmerken:
Merk Medisana
Categorie Bloeddrukmeters
Reviews 4.5/5 (20 reviews)

Tekst verminderen


Reviews

(20 reviews)

Gemiddelde score

4,5 / 5

Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.

Filteren op:

50%
45%
5%
0%
0%

Sorteren op:

Meest recent eerst
  • Les plus récents d'abord
  • Oudste eerst
  • Hoogste cijfer eerst
  • Laagste cijfer eerst
  • Nuttigste eerst
Alle talen
  • Alle talen
  • Frans
  • Nederlands
Faustin 46-55 jaar
Gekend produkt die nauwkeurig is en makkelijk in gebruik
Nuttige review? 1 0
Wilgriet >65 jaar
Zijn tevreden over product die oude bloeddrukmeter vervangt
Nuttige review? 1 0