Microlife BP B2 Basic Bloeddrukmonitor Oscillometrische 1 Kit

van Microlife
Microlife BP B2 Basic Bloeddrukmonitor Oscillometrische 1 Kit
Klantenbonus
0,77  €
85,95
-14%
Voordeel
73,89 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Bestel nu, betaal later met Klarna. (vanaf € 39 aankoop)


Beschrijving

Voor het noninvasief meten van bloeddruk bij personen van 12 jaar of ouder.

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Deze oscillometrische bloeddrukmonitor is bedoeld voor het noninvasief meten van bloeddruk bij personen van 12 jaar of ouder. Dit apparaat is klinisch gevalideerd voor patiënten met hypertensie, hypotensie, diabetes, zwangerschap, pre-eclampsie, atherosclerose, end-stage renal disease, obesitas en voor ouderen.

Deze bloeddrukmonitor is in samenwerking met artsen ontwikkeld en klinische validatiestudies hebben aangetoond dat de meetnauwkeurigheid bijzonder hoog is.*
* Dit apparaat gebruikt o.a. dezelfde meettechnologie als het gevalideerde model "BP 3BTO-A" getest conform het British and Irish Hypertension Society (BIHS) protocol.

Technische specificaties:
Dit apparaat komt overeen met de normen van de richtlijn medische hulpmiddelen 93/ 42/ EEC.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Werkingscondities: 10 - 40 °C/ 50 - 104 °F 15 - 95% maximale relatieve vochtigheid
Bewaarcondities: -20 - +55 °C/ -4 - +131 °F 15 - 95% maximale relatieve vochtigheid
Gewicht: 277 g (inclusief batterijen)
Afmetingen: 131 x 90 x 60,5 mm
Meetprocedure: oscillometrisch, volgens de Korotkoff methode: Fase I systolisch Fase V diastolisch
Meetbereik: 20 - 280 mmHg – bloeddruk 40 - 200 slagen per minuut – polsslag
Manchetdruk weergave bereik: 0 - 299 mmHg
Resolutie: 1 mmHg
Statische nauwkeurigheid: druk binnen ± 3 mmHg
Hartslagnauwkeurigheid: ±5% van de weergegeven waarde
Spanningsbron: 4 x 1,5V alkaline batterijen; type AA
Netadapter DC 6V, 600 mA (optioneel)
Levensduur batterij: ongeveer 920 metingen (met nieuwe batterijen)
IP Klasse: IP20
Verwijzing naar normen: EN 1060-1/ -3/ -4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Verwachte levensduur:
Apparaat: 5 jaar of 10000 metingen
Accessoires: 2 jaar

Indicaties:
- Voor het noninvasief meten van bloeddruk
- Bij personen van 12 jaar of ouder
- Voor patiënten met hypertensie, hypotensie, diabetes, zwangerschap, pre-eclampsie, atherosclerose, end-stage renal disease, obesitas en voor ouderen

Gebruiksaanwijzing:
Eerste gebruik van het apparaat:
Plaatsen van de batterijen
Nadat u het apparaat heeft uitgepakt, plaatst u eerst de batterijen. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Plaats de batterijen (4 x 1,5 V, grootte AA), let hierbij op de aangegeven polariteit.

Instellen van datum en tijd:
1. Nadat de batterijen zijn geplaatst knippert het jaartal in het scherm. U kunt het jaar instellen door op de M-knop te drukken. Om te bevestigen en vervolgens de maand in te stellen, drukt u op de tijdknop.
2. Nu kunt u de maand instellen met de M-knop. Druk op de tijdknop om te bevestigen en stel dan de dag in.
3. Volg de bovenstaande instructies om dag, uur en minuten in te stellen.
4. Zodra u de minuten heeft ingesteld en de tijdknop indrukt, zijn de datum en tijd ingesteld en wordt de tijd weergegeven.
5. Als u de datum en de tijd wilt veranderen, houdt u de tijdknop ingedrukt gedurende ca. 3 seconden totdat het jaartal begint te knipperen. Nu kunt u nieuwe waarden invoeren zoals hierboven beschreven.

Selecteer de juiste manchet
Microlife heeft manchetten in verschillende maten. Selecteer de manchetgrootte die overeenkomt met de omtrek van uw bovenarm (de gemeten omtrek rond het midden van de bovenarm).

Manchetgrootte Voor omtrek van de bovenarm
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm
Voorgevormde manchetten zijn optioneel verkrijgbaar.

- Gebruik alleen Microlife manchetten
- Neem contact op met uw Microlife importeur, als de bijgesloten manchet niet past.
- Bevestig de manchet aan het apparaat middels de manchetconnector

Checklist voor het verrichten van een betrouwbare bloeddrukmeting
- Vermijd activiteit, eten vlak vóór een meting.
- Ga zitten op een stoel met rugsteun en ontspan voor 5 minuten.
Houd uw voeten naast elkaar op de grond en zit niet met de benen over elkaar.
- Meet altijd aan dezelfde arm (normaal links). Het wordt aanbevolen dat artsen bij een eerste bezoek van een patiënt beide armen meet om de te meten arm te bepalen. Aan de arm met de hogere bloeddruk moet worden gemeten.
- Verwijder de kleding die de bovenarm bedekt, mouwen moeten niet worden opgerold om afklemmen te voorkomen.
- Zorg er altijd voor dat de juiste manchetmaat wordt gebruikt (markering arm omtrek staat vermeld op het manchet).
- Bevestig de manchet om de arm, maar niet te strak.
- Zorg ervoor dat de manchet 1-2 cm boven uw elleboog is geplaatst.
- De artery mark op de manchet (ca. 3 cm lange bar) dient op de ader van de arm (binnenkant) te worden gelegd.
- Ondersteun uw arm zodat deze ontspannen is.
- Zorg dat de manchet op dezelfde hoogte is als uw hart.

Bloeddruk meten:
1. Druk op de AAN/ UIT knop 1 om de meting te starten.
2. De manchet wordt nu automatisch opgeblazen. Ontspan, beweeg niet en span uw armspieren niet totdat het meetresultaat wordt getoond. Adem normaal en praat niet.
3. Als het manchet correct is geplaatst verschijnt het Manchetcontrole indicator AR symbool in het scherm. Wanneer het symbool Manchetpositie controle AR-A in beeld verschijnt, is de manchet matig geplaatst maar kan er nog steeds een correcte bloeddrukmeting verricht worden.
4. Wanneer de juiste druk is bereikt, stopt het pompen en daalt de druk langzaam. Als de gewenste druk niet werd bereikt, zal het apparaat automatisch meer lucht in de manchet pompen.
5. Tijdens de meting knippert het hartslag symbool AQ op het scherm.
6. Het resultaat, inclusief de systolische AK en de diastolische AL bloeddruk en de hartslagfrequentie AM wordt weergegeven. Raadpleeg ook deze handleiding voor uitleg van de overige weergaven.
7. Indien de meting klaar is, verwijder de manchet.
8. Schakel het apparaat uit. (De monitor gaat automatisch uit na ongeveer. 1 min.).
- U kunt de meting op elk gewenst moment beëindigen door op de AAN/ UIT knop te drukken (bijv. wanneer u een ongemakkelijke of een onplezierige druk voelt).
- Deze meter is speciaal getest voor gebruik tijdens zwangerschap en pre-eclampsie. Wanneer u ongewoon hoge metingen registreert, zou u de meting een tijd later moeten herhalen (bijv. 1 uur). Indien de meting nog steeds te hoog is, raadpleeg dan uw arts of gynaecoloog.

Handmatig de inflatie instellen:
In het geval van een hoge systolische bloeddruk (bijv. boven 135 mmHg) kan het een voordeel zijn om de druk handmatig in te stellen. Druk op de AAN/ UIT knop wanneer de bloeddrukmeter is opgepompt tot ongeveer 30mmHg. Houd de knop ingedrukt totdat de druk ongeveer 40 mmHg hoger is dan de verwachte systolische waard en laat dan de knop los.

Een meting uitvoeren zonder deze op te slaan:
Zodra de meting is uitgevoerd en het resultaat wordt weergegevenin het display houdt u de AAN/ UIT knop ingedrukt totdat de "M" AP in het display verschijnt. Druk dan vervolgens op de tijdknop en de meting wordt verwijderd en niet opgeslagen.
- Wanneer de meting succesvol is verwijdert, verschijnt "CL" in het display.

Hoe meet ik mijn bloeddruk
Het driehoekige symbool, links in het display AO geldt voor de classificatie van thuis gemeten bloeddrukwaarden bij volwassenen in overeenstemming met de internationale richtlijnen (ESH, ESC,
JSH). De bloeddrukwaarde: Optimaal (wit), verhoogd (gearceerde grijs) of te hoog (zwart). Waarden in mmHg.

Bereik Systolisch Diastolisch Advies
1. Bloeddruk te hoog ≥135 ≥85 Win medisch advies in
2. Bloeddruk verhoogd 130 - 134 80 - 84 Zelfcontrole
3. Bloeddruk normaal <130 <80 Zelfcontrole

De evaluatie van de waarden zijn conform de tabel. Bijvoorbeeld: een waarde van de bloeddruk van 140/ 80 mmHg of een waarde van 130/ 90 mmHg toont "bloeddruk te hoog".

Uiterlijk van het symbool voor onregelmatige hartslag (IHB) Dit symbol BT geeft aan dat er een onregelmatige hartslag is gedetecteerd. In dit geval kan de gemeten bloeddruk afwijken van uw werkelijke bloeddrukwaarden. Het wordt aanbevolen om de meting te herhalen.

Geheugenopslag:
Dit apparaat slaat de laatste 30 meetwaarden op. Bekijken van de opgeslagen waarden Druk op de M-knop 3, wanneer het apparaat is uitgeschakeld. De weergave toont eerst "M" AP en "A", wat staat voor het gemiddelde van alle opgeslagen waarden.
Wederom op de M-knop drukken toont de vorige waarde. Door nogmaals op de M-knop te drukken, kunt u door de meetresultaten heen bladeren.
- Bloeddrukmetingen met een matige manchetpostitie AR-A worden niet meegenomen in de gemiddelde waarde.
- Let op dat de maximale geheugencapaciteit bedraagt 30 metingen. Wanneer het geheugen vol is zal de oudste meting automatisch overschreven worden. Om gegevensverlies te voorkomen, moeten waarden worden geëvalueerd door een arts voordat de maximale geheugencapaciteit is bereikt.

Wis alle waarden
Als u zeker weet dat u alle opgeslagen waarden permanent wilt verwijderen, houdt u de M-knop ingedrukt (schakel het apparaat eerst uit) tot "CL ALL" verschijnt en laat dan de knop los. Om het geheugen permanent te wissen, drukt u op de tijdknop terwijl "CL ALL" knippert. Individuele metingen kunnen niet worden gewist.
- Annuleer verwijderen: druk op de AAN/ UIT toets 1 terwijl "CL ALL" knippert.

Batterij-indicator en batterijvervanging
Batterijen bijna leeg
Wanneer de batterijen ongeveer ¾ verbruikt zijn zal het batterijsymbool AN knipperen zodra het apparaat ingeschakeld is (gedeeltelijk geladen batterij wordt weergegeven). Alhoewel het apparaat door zal gaan met betrouwbaar meten moet u batterijen weldra vervangen.

Batterijen leeg - vervanging
Wanneer de batterijen leeg zijn, zal het batterijsymbool AN knipperen zodra het apparaat ingeschakeld is (lege batterij weergegeven).
U kunt niet verder meten en moet de batterijen vervangen.
1. Open het batterijvakje aan de achterzijde van het apparaat.
2. Vervang de batterijen - controleer de juiste polariteit zoals getoond door de symbolen in het compartiment.
3. Om de datum en de tijd in te stellen volg de procedure.
Het geheugen bevat alle waarden alhoewel datum en tijd gereset moeten worden - het jaartal knippert daarom automatisch nadat de batterijen zijn vervangen.

Welke batterijen en welke werkwijze:
- Gebruik 4 nieuwe, long-life 1,5V, type AA alkaline batterijen.
- Gebruik ge en batterijen waarvan de uiterste verkoopdatum is verstreken.
- Verwijder de batterijen als het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt gaat worden.

Gebruik van oplaadbare batterijen
U kunt voor dit apparaat ook oplaadbare batterijen gebruiken.
- Gebruik a.u.b. alleen type "NiMH" oplaadbare batterijen.
- De batterijen moeten worden verwijderd en opgeladen, als het batterijsymbool (batterij leeg) verschijnt. Ze moeten niet in het apparaat blijven, omdat ze beschadigd kunnen raken (volledige ontlading tengevolge van een minimaal gebruik van het apparaat, zelfs wanneer het uitstaat).
- Verwijder altijd de oplaadbare batterijen, als u niet van plan bent het apparaat voor een week of langer te gebruiken.
- De batterijen kunnen Niet worden opgeladen in de bloeddrukmonitor. Laad deze batterijen op in een externe oplader en houdt u aan de informatie met betrekking tot het opladen, onderhoud en duurzaamheid.

Gebruik van een netadapter
U kunt dit apparaat met de Microlife netadapter (DC 6V, 600 mA) gebruiken.
- Gebruik alleen de origineel beschikbare Microlife netadapter voor uw voedingsspanning.
- Controleer dat zowel de netadapter als de kabel niet beschadigd zijn.
1. Steek de adapter kabel in de netadapteraansluiting 6 van de bloeddrukmonitor.
2. Steek de netadapterstekker in de wandcontactdoos. Wanneer de netadapter is aangesloten, wordt er geen batterijstroom gebruikt.

Apparaatonderhoud
Reinig het apparaat alleen met een zachte droge doek.

Reinig de manchet
Bij het apparaat meegeleverde manchet is wasbaar.

Voorzorgsmaatregelen:
Veiligheid, onderhoud, nauwkeurigheidstest en verwijdering
- Veiligheid en bescherming
- Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documentatie voorziet u van belangrijke bedienings- en veiligheidsvoorschriften betreffende dit apparaat. Lees de documentatie zorgvuldig door vóór ingebruikname van het apparaat en bewaar het voor latere raadpleging.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Dit apparaat bevat gevoelige componenten en moet met voorzichtigheid worden behandeld. Neem de bewaar- en bedieningsvoorschriften in acht beschreven in het hoofdstuk "Technische specificaties".

Bescherm het tegen:
- water en vochtigheid
- extreme temperaturen
- schokken en laten vallen
- vervuiling en stof
- direct zonlicht
- warmte en kou

- De manchet is kwetsbaar en moet met zorgvuldigheid worden behandeld.
- Gebruik geen andere manchetten en/ of manchetconnectors dan geleverd bij het apparaat.
- Alleen de manchet oppompen wanneer het aan de arm is aangebracht.
- Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons of radioinstallaties.
Zorg voor een afstand van minimaal 3,3 meter van dit soort apparaten, wanneer u dit apparaat in gebruik neemt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoedt dat het beschadigd is of wanneer u tijdens het gebruik iets ongebruikelijks constateert.
- Open het apparaat nooit.
- Wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt gaat worden moeten de batterijen worden verwijderd.
- Lees de verdere veiligheidsinstructies in de afzonderlijke paragrafen van dit boekje.
- Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt als u hartritmestoornissen heeft. Zie ook hoofdstuk "Uiterlijk van het symbool voor onregelmatige hartslag (IHB)" van deze gebruikershandleiding.
- De gemeten resultaten met dit apparaat stellen geen diagnose. Het vervangt geen conslutatie van een arts, zeker niet wanneer symptomen niet overeenkomen. Vertouw niet enkel op het meetresultaat, neem altijd de overige symptomen in beschouwing, evenals de terugkoppling van de patient. Bij twijfel altijd contact opnemen met uw arts.
- Constante hoge bloeddruk kan nadelig zijn voor uw gezondheid en moet door uw arts worden behandeld.
- Bespreek altijd uw waarden met uw arts en vertel hem/ haar wanneer u iets ongebruikelijks heeft opgemerkt of onzeker bent. Vertrouw nooit op een enkele bloeddrukwaarde.
- In geen enkel geval zou u de dosering van uw medicatie moeten aanpassen of een behandeling starten zonder een arts te raadplegen.
- Afwijkingen tussen metingen genomen door uw arts of de apotheek en die thuis zijn opgenomen zijn vrij normaal, omdat deze situaties volledig verschillend zijn.
- De polsfrequentie is niet geschikt voor het controleren van de frequentie van hart-pacemakers.
- Indien u zwanger bent adviseren wij u regelmatige uw bloeddruk te meten, omdat uw bloeddruk drastisch kan veranderen gedurende deze periode.

Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. Wees alert op het gevaar van verstrengeling, indien het apparaat is voorzien van kabels of slangen.

Garantie
Dit apparaat heeft een garantie van 5 jaar vanaf aankoopdatum. Tijdens deze garantieperiode zal Microlife het defecte product gratis repareren of vervangen.
Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de garantie ongeldig.
De volgende items zijn uitgesloten van garantie:
- Transportkosten en transportrisico's.
- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.
- Schade veroorzaakt door lekkende batterijen.
- Schade veroorzaakt door vallen of verkeerd gebruik.
- Verpakkings-/ opslagmateriaal en gebruiksaanwijzing.
- Regelmatige controles en onderhoud (kalibratie).
- Accessoires en verbruiksmaterialen: Batterijen, voedingsadapter (optioneel).
De manchet is gedekt door een functionele garantie (strakheid van de blaas) gedurende 2 jaar.
Als garantie nodig is, neem dan contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht, of met uw lokale Microlife service. Ukan via onze website contact opnemen met uw lokale Microlife dealer:
www.microlife.com/support

Reinig de manchet
Bij het apparaat meegeleverde manchet is wasbaar.
1. Verwijder de manchetconnector 9 van de manchetslang AT en trek de ballon voorzichtig door de opening.
2. Was de manchethoes niet warmer dan 30 °C.
3. Droog de manchet met een droge doek.
4. Steek de ballon via de opening terug in de manchethoes en druk voorzichtig de ballon plat.
5. Bevestig de manchetconnector weer op de manchetslang.
- De ballon moet recht in de manchethoes liggen en mag niet worden gevouwen.
- Gebruik geen wasverzachter.
- Was de manchet nooit in de wasmachine en/ of afwasmachine.
- Droog de manchet niet in de droger of op de verwarming.
- U mag echter nooit het binnenste opblaasbare gedeelte wassen.

Inhoud:
1 kit
Kenmerken:
Merk Microlife
Categorie Bloeddrukmeters
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen