Privacy

Privacybeleid van www.newpharma.be
Dit is de website van Apotheek Newpharma bvba.

Waarom een charter ter bescherming van uw persoonsgegevens?
1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de relatie die u met onze diensten onderhoudt?
2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en op grond waarvan?
3. Welke gegevens verzamelen wij over u?
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
5. Slaan wij munt uit uw persoonsgegevens?
6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
7. Welke rechten hebt u betreffende uw persoonsgegevens en hoe kunt u die uitoefenen?
8. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen?
9. Wenst u met ons contact op te nemen over dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens en/of een klacht in te dienen bij een overheidsdienst die instaat voor gegevensbescherming?
10. Hoe weet u of dit Charter ter gegevensbescherming werd gewijzigd?

Homepage van uw online apotheek