• Home
  • Hulpbronnen
  • Online verkoop van medicijnen op voorschrift in België (Enquête 2016)

Online verkoop van medicijnen op voorschrift in België (Enquête 2016)

Newpharma, de eerste online apotheek in België, heeft gepeild naar de mening van meer dan 1.000 mensen over hun aankoopgewoontes op het internet en de mogelijkheid om er geneesmiddelen op doktersvoorschrift te kopen.
Hoewel 70% van de Belgen toegeeft slechts minder dan één keer per maand iets te kopen op het internet en bijna 40% niet eens weet dat de verkoop van geneesmiddelen op voorschrift via het internet eigenlijk verboden is, is meer dan de helft van de e-kopers (51%) toch voorstander van de verkoop hiervan. Sterker nog: 20% van de Belgen die een dergelijke verkoop niet ziet zitten, verandert van mening als er meer waarborgen worden ingebouwd.

Gebrek aan kennis

De eerste opvallende vaststelling is dat 60% van de Nederlandstaligen en 48% van de Franstaligen – in totaal 54% van de Belgen – niet weet dat het toegestaan is om geneesmiddelen zonder voorschrift online te kopen, hoewel dat al sinds 2009 mag. Nog verontrustender is dat bijna 40% van de ondervraagden niet weet dat de online verkoop van geneesmiddelen op voorschrift nog niet is toegestaan. Bijna 70% van de jongeren onder 26 jaar is op de hoogte dat dit nog niet mogelijk is, terwijl dat cijfer daalt tot 62% bij de 26- tot -65-jarigen, 50% bij de 66- tot -75-jarigen en slechts 43% bedraagt bij de Belgen ouder dan 75 jaar.

Enquete-verkopen-online-voorschrift

"Het digitale tijdperk is nog niet volledig ingeburgerd in België en er is een opvallend gebrek aan vorming op dat vlak ", zegt Mike Vandenhooft, CEO en medeoprichter van www.newpharma.be. "4 op de 10 ondervraagden zouden hun leven in gevaar brengen door te denken wettelijke producten te kopen op frauduleuze websites. Het is dan ook cruciaal dat de overheid positieve communicatiecampagnes organiseert over wat al dan niet toegestaan is bij de online verkoop en op welke wettelijke websites dat kan, met de bedoeling om de online geneeskunde een boost te geven. Anders zal België de achterstand maar moeilijk kunnen wegwerken."

Toelaten om beter te reguleren

In 2014 onderschepte de douane in Europa 2.688.000 nagemaakte geneesmiddelen; dat is de op twee na grootste categorie van in beslag genomen goederen (8% van het totaal)1.
Volgens de WGO is 50% van de online verkochte geneesmiddelen namaak. Dankzij Operatie Pangea VIII, die strijdt tegen illegale online apotheken overal ter wereld, werden in 2015 20,7 miljoen illegale geneesmiddelen in beslag genomen en 2.410 websites afgesloten; dat is het dubbele van 20132.

Genomen-producten-cijfers

In september 2015 heeft Maggie de Block in België een gerechtelijk onderzoek ingesteld tegen de online apotheek dokteronline.com, gevestigd in Curaçao, die online geneesmiddelen op voorschrift verkocht in Europa (dus ook in België). "Wij zijn niet gekant tegen elke vorm van online initiatief, maar we moeten voldoende waarborgen hebben voor de veiligheid van de patiënten,", verklaart Els Cleemput, de woordvoerster van de minister.

Mike Vandenhooft bevestigt: "Zoals het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) graag verkondigt: een geneesmiddel is geen snoepje! (http://www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be/nl/home). Wij onderschrijven deze slogan volledig en geloven dat risicogedrag beperkt en gecontroleerd kan worden door de verkoop van online geneesmiddelen met voorschrift toe te laten onder bepaalde voorwaarden, met een kwaliteitslabel en een aangepaste wetgeving. Het bewijs is er: 20% van de door ons ondervraagde personen staat afwijzend tegenover de online verkoop van geneesmiddelen op voorschrift, maar zou van mening veranderen als dergelijke maatregelen van kracht waren. Dat zou bovendien een nieuwe stap voorwaarts betekenen in de digitalisering van de gezondheidszorg, na onder andere de introductie van het elektronisch voorschrift en het gedeeld medisch dossier."

E-kopers klaar voor verandering

Afhankelijk van hun gewoontes verschillen de Belgen van mening over online geneesmiddelen op doktersvoorschrift. Personen die nooit via het internet kopen, staan hier eerder weigerachtig tegenover: slechts 25% van hen is voorstander van een online verkoop. Bij de e-kopers daarentegen is 37% voorstander en voor kopers in online apotheken stijgt dit aantal zelfs tot 64%. Bij extra waarborgen staat 51% van de e-kopers en 77% van de kopers in online apotheken positief tegenover de online verkoop van geneesmiddelen op voorschrift.

Voorstanders-online-verkoop-geneesmiddelen-voorschrift

"Belgische patiënten, als ze vaak via het internet aankopen doen, herkennen het comfort van een online apotheek: het gemak, de levering, de ruime keuze en de enorme beschikbaarheid van producten", besluit Mike Vandenhooft. "Ons onderzoek laat echter een duidelijk gebrek aan informatie zien. Ons land heeft een opvallende achterstand in vergelijking met andere Europese landen, waar de online verkoop van geneesmiddelen op voorschrift en soms zelfs een geneeskundige consultatie al mogelijk zijn, een enorm succes kennen en dus niet ter discussie staan. Dat is het geval in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Portugal en Zwitserland."

Deel

Homepage van uw online apotheek