Mylan Brufen 40mg/ml Suspensie Voor Oraal Gebruik Fles 200ml

van MYLAN
Geneesmiddel
Mylan Brufen 40mg/ml Suspensie Voor Oraal Gebruik Fles 200ml
9,75 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Vermindert pijn die wordt veroorzaakt door een ontsteking alsook zwelling en koorts.

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Farmacotherapeutische categorie: anti inflammatoire en antireumatische producten, niet steroïden; propionzuurderivaten

1 ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg ibuprofen.
Ibuprofen is een niet steroïdaal anti inflammatoir geneesmiddel (NSAID) dat doeltreffend blijkt te zijn door remming van prostaglandinesynthese in de gebruikelijke diermodellen van ontsteking.
Bij de mens vermindert ibuprofen pijn die wordt veroorzaakt door een ontsteking alsook zwelling en koorts. Bovendien heeft ibuprofen een reversibel remmend effect op ADP en de door collageen geïnduceerde trombocytenaggregatie.

Indicaties:
Brufen wordt gebruikt als kortstondige symptomatische behandeling van:
- Lichte tot matige pijn, zoals tandpijn, hoofdpijn
- Koorts

Brufen is bestemd voor gebruik bij kinderen met een lichaamsgewicht vanaf 10 kg (1 jaar oud), adolescenten en volwassenen.

Contra-indicaties:
- Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de vermelde hulpstoffen
- Een voorgeschiedenis van bronchospasme, astma, rhinitis, angio oedeem of urticaria gepaard gaand met de inname van acetylsalicylzuur (ASA) of andere niet steroïdale anti inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)
- Onverklaarde stoornissen van de bloedvorming
- Actieve of voorgeschiedenis van recidiverende peptische ulcus/ hemorragie (twee of meer verschillende episoden van bewezen ulceratie of bloeding)
- Voorgeschiedenis van gastro intestinale bloeding of perforatie als gevolg van een eerdere behandeling met NSAID’s
- Cerebrovasculaire of andere actieve bloeding
- Ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (NYHA Klasse IV)
- Ernstige dehydratie (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende inname van vloeistof)
- Zwangere patiënten, tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap
- Brufen wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 1 jaar of met een lichaamsgewicht van minder dan 10 kg.
- Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose intolerantie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Samenstelling:
Ibuprofen; natriumbenzoaat (E211), watervrij citroenzuur, natriumcitraat, natriumsaccharine, natriumchloride, hypromellose, xanthaangom, vloeibare maltitol, glycerol (E422), thaumatine (E957), aardbeismaak (natuurlijke aromastoffen, maïsmaltodextrine, triethylcitraat (E 1505), propyleenglycol (E 1520) en benzylalcohol), gezuiverd water

Actieve samenstelling:
Ibuprofen (1 ml suspensie voor oraal gebruik bevat 40 mg ibuprofen).

Gebruiksaanwijzing:
Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van de laagst mogelijk effectieve dosis voor de kortst mogelijke periode die nodig is om de symptomen onder controle te brengen.
De dosering stemt overeen met de informatie in de volgende tabel.
Bij kinderen en adolescenten wordt Brufen gedoseerd op basis van het lichaamsgewicht (LG), doorgaans bij 7 tot 10 mg/ kg LG als een enkelvoudige dosis tot maximaal 30 mg/ kg LG als de totale dagelijkse dosis.
Het respectieve doseringsinterval moet worden gekozen in overeenstemming met de symptomatologie en de maximale dagelijkse dosis.
Het doseringsinterval mag niet korter zijn dan 6 uur. De aanbevolen maximumdosis mag niet worden overschreden.

Lichaamsgewicht(leeftijd) Enkelvoudige dosis    Totale dagelijkse dosis
10kg-15kg (zuigelingen/kinderen van 13 jaar) 100mg ibuprofen 300mg ibuprofen
16kg-19kg (kinderen van 45 jaar) 150mg ibuprofen 450mg ibuprofen
20kg-29kg (kinderen van 69 jaar) 200mg ibuprofen 600mg ibuprofen
30kg-39kg (kinderen van 1011 jaar) 200mg ibuprofen 800mg ibuprofen
≥40kg (adolescenten ≥12 jaar en volwassenen)    200 a 400mg ibuprofen 1200mg ibuprofen

De verpakking bevat een doseerspuit voor orale toediening van Brufen.
De doseerspuit voor orale toediening heeft stapsgewijze markeringen van 0,25 ml tot 5 ml.
5 ml suspensie voor oraal gebruik stemt overeen met 200 mg ibuprofen.

Wijze van toediening:
Uitsluitend voor orale toediening en kortstondig gebruik
De fles moet vóór gebruik krachtig worden geschud.
De suspensie voor oraal gebruik kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Mensen met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Brufen bij de maaltijd in te nemen.

Voorzorgsmaatregelen:
Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door de laagste doeltreffende dosis te gebruiken gedurende de kortste behandelingsduur die nodig is om de symptomen onder controle te brengen.
Ouderen vertonen een verhoogde frequentie van bijwerkingen voor NSAID’s, met name gastro intestinale bloeding en perforatie die fataal kunnen zijn.
Het risico van een gastro intestinale bloeding, ulceratie of perforatie is groter bij hogere doses NSAID’s, bij patiënten met een voorgeschiedenis van een ulcus, met name bij een hemorragie of perforatie als complicatie, en bij ouderen.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die tegelijkertijd medicatie krijgen die tot een verhoogd risico zou kunnen leiden voor ulceratie of bloeding, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers of antitrombotica zoals acetylsalicylzuur.
Voorzichtigheid is geboden (een bespreking met de arts of de apotheker) voordat een behandeling wordt gestart bij patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie en/ of hartfalen, omdat vochtretentie, hypertensie en oedeem zijn gemeld als gevolg van een behandeling met een NSAID.

Brufen mag alleen worden gebruikt na de voordelen zorgvuldig tegen de risico’s te hebben afgewogen in geval van:
- Een aangeboren stoornis van porfyrinemetabolisme (bv. acute intermitterende porfyrie)
- Systemische lupus erythematodes (SLE) en een gemengde bindweefselaandoening - verhoogd risico van aseptische meningitis

In de volgende gevallen is bijzonder zorgvuldige medische controle vereist:
- Bij nierfunctiestoornis (omdat de nierfunctie acuut kan verslechteren bij patiënten met een reeds bestaande nieraandoening)
- Bij dehydratie
- Bij leverdisfunctie
- Onmiddellijk na een grote chirurgische ingreep
- Bij patiënten met hooikoorts, neuspoliepen, chronische zwelling van het neusslijmvlies of chronische obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, omdat ze een groter risico lopen op het ontwikkelen van allergische reacties. Dergelijke reacties kunnen zich uiten in de vorm van astma aanvallen (zogenaamd analgetica astma).
- Quincke oedeem of urticaria
- Bij patiënten die allergisch reageren op andere stoffen, omdat ze ook een groter risico lopen op het ontwikkelen van overgevoeligheidsreacties tijdens het gebruik van Brufen.

Ibuprofen, het werkzame bestanddeel van Brufen, kan tijdelijk de trombocytenfunctie (trombocytenaggregatie) remmen. Patiënten met een bloedstollingsstoornis moeten daarom zorgvuldig worden opgevolgd.
Tijdens langdurige toediening van ibuprofen moeten leverenzymen, nierfunctie en bloedtelling regelmatig worden gecontroleerd.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die al andere pijnstillers, koortsverlagende geneesmiddelen of antibiotica innemen.
Er is een risico op nierinsufficiëntie bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
Het werkzame bestanddeel ibuprofen vertoont een risico voor het milieu voor vissen.

Dit geneesmiddel bevat vloeibare maltitol. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose intolerantie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
Dit geneesmiddel bevat tot 1,74 mmol (of 39,90 mg) natrium per dosis. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Ibuprofen (zoals andere NSAID’s) mag alleen met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt in combinatie met de volgende geneesmiddelen:
- Andere niet steroïdale anti inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) en acetylsalicylzuur
- Acetylsalicylzuur
- Digoxine, fenytoïne, lithium
- Diuretica, ACE remmers, bètareceptorblokkers en angiotensine II antagonisten
- Corticosteroïden
- Antitrombotica en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)
- Anticoagulantia
- Methotrexaat
- Sulfonylurea
- Zidovudine
- Ciclosporine
- Tacrolimus
- Probenecid en sulfinpyrazon
- Antibiotica van het type chinolonen
- CYP2C9 remmers
- Aminoglycosiden
- Cholestyramine

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding:
Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap mag Brufen alleen worden toegediend als dit strikt noodzakelijk is. Als Brufen wordt gebruikt door een vrouw die probeert zwanger te worden, of tijdens het eerste of tweede trimester van de zwangerschap, moet de dosis zo laag mogelijk en de behandeling zo kort mogelijk worden gehouden.
Ibuprofen en zijn metabolieten komen slechts in een lage concentratie in de moedermelk terecht. Aangezien tot op heden geen schadelijke effecten bekend zijn voor zuigelingen, is doorgaans een onderbreking van de borstvoeding niet nodig tijdens een kortstondige behandeling met ibuprofen bij de aanbevolen dosis.
Er is enig bewijs dat geneesmiddelen die cyclo oxygenase/ prostaglandinesynthese remmen tot een verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw kunnen leiden door een effect op de ovulatie. Dit is omkeerbaar wanneer de behandeling wordt stopgezet.

Mogelijke bijwerkingen:
De bijwerkingen die het vaakst zijn waargenomen, zijn bijwerkingen van het maagdarmstelsel. Peptische ulcera, gastro intestinale perforatie of GI bloeding, soms met fatale afloop, met name bij ouderen, kunnen optreden. Nausea, braken, diarree, flatulentie, constipatie, dyspepsie, abdominale pijn, melaena, bloedbraken, etterende stomatitis, exacerbatie van colitis en ziekte van Crohn zijn gemeld na toediening. Minder frequent werd gastritis waargenomen.
Oedeem, hypertensie en hartfalen zijn gemeld als gevolg van een behandeling met een NSAID.
Klinische studies wijzen erop dat gebruik van ibuprofen, met name hoge doses (2400 mg/ dag), geassocieerd kan worden met een licht verhoogde kans op arteriële trombotische gebeurtenissen (bijvoorbeeld myocardinfarct of beroerte).

Inhoud:
Fles 200 ml
Kenmerken:
Merk MYLAN
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.