Black Friday


De kortingen worden automatisch toegepast op de doorstreepte prijzen van de deelnemende producten en zijn geldig tot maandag 30 november om 23.59 uur.​

De deelnemende producten zijn te herkennen aan het logo: “BLACK FRIDAY”.

Opgelet, de voorraad van deelnemende producten is beperkt !​

Goed om te weten: de actie is cumuleerbaar met een promocode.

Nicorette® Invisi 25 Mg Patch 14

van Nicorette
35,55 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Nicorette® Invisi 25 Mg Patch 14

Eigenschappen:
Nicorette® Invisi Patch is een semi-transparante pleister voor transdermaal gebruik die wordt gebruikt om de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan die de meeste rokers ondervinden wanneer ze stoppen met roken.
De Nicorette® Invisi Patch 10 mg, 15 mg of 25 mg pleister wordt op de huid gekleefd en zorgt ervoor dat respectievelijk 10 mg, 15 mg of 25 mg nicotine gedurende 16 uur door uw huid in uw lichaam wordt afgegeven.

Werkingsprincipe:
Het lichaam van een roker vraagt om nicotine
Het werkingsprincipe van Nicorette® Invisi Patch steunt op de vaststelling dat afhankelijkheid van nicotine één van de belangrijkste oorzaken is van verslaving aan tabak. Het lichaam van een regelmatige roker wordt afhankelijk van de nicotine. Als zo iemand stopt met roken, dan veroorzaakt het plotselinge tekort aan nicotine verschijnselen als prikkelbaarheid, duizeligheid, honger, slecht humeur, slecht slapen, enz... Dat noemt men ontwenningsverschijnselen. Het belangrijkste teken van een tekort aan nicotine is een hevige trek in sigaretten, wat bijna alle "stoppers" ervaren.

De meeste rokers zijn lichamelijk afhankelijk geworden van nicotine. Maar de problemen, die mensen ondervinden als ze stoppen met roken, komen ook nog uit een andere hoek. Na verloop van tijd is roken een vast onderdeel van de alledaagse bezigheden: als beloning, genotsmiddel bij speciale gelegenheden of afleiding bij moeilijke of onaangename situaties. Het is duidelijk dat wie wil stoppen met roken ook met deze sterke gewoonten zal moeten breken.
Rokers vinden definitief stoppen met roken vaak zo moeilijk omdat ze twee dingen tegelijk moeten doen: hun lichaam eraan laten wennen dat het voortaan geen nicotine meer krijgt, en breken met een diepgewortelde gewoonte. Dat is voor veel rokers teveel ineens. Nicorette® Invisi Patch onderdrukt ontwenningsverschijnselen
Wanneer u stopt met roken, protesteert uw lichaam tegen het plotse tekort aan nicotine. Nicorette® Invisi Patch vangt dit tekort tijdelijk op. De bekende lichamelijke ontwenningsverschijnselen voelt u dan minder erg aan.
Op deze wijze wordt u minder gehinderd bij uw inspanningen om uw rookgewoonte te doorbreken. U kan zich rustiger concentreren om aan de momenten van verleiding te weerstaan. Wanneer dat is gelukt, kan u in een tweede stap het gebruik van Nicorette® geleidelijk verminderen en tenslotte stopzetten.

Samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is nicotine. Elke pleister bevat 1,75 mg nicotine per cm². Nicorette® Invisi Patch 10 mg heeft een grootte van 9,0 cm². Nicorette® Invisi Patch 15 mg heeft een grootte van 13,5 cm². Nicorette® Invisi Patch 25 mg heeft een grootte van 22,5 cm².
De andere stoffen in dit middel zijn middenlange keten triglyceriden, basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer, polyethyleentereftalaat-folie (PET), copolymeer van acrylaten, kaliumhydroxide (E525), natriumcroscarmellose (E468), aluminium acetylacetonaat en polyethyleentereftalaat-folie (PET), gesiliconiseerd en aan een zijde bekleed met aluminium, drukinkt.

Gebruiksaanwijzing:
Nicorette® Invisi Patch dient te worden aangebracht op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid, zoals op een heup, bovenarm of borst. De plaats waar de pleister wordt aangebracht moet elke dag worden afgewisseld.
Breng de pleister nooit twee opeenvolgende dagen op dezelfde plaats aan.
1. Was uw handen alvorens de pleister aan te brengen.
2. Snijd het zakje zijdelings open, zoals aangeduid, met behulp van een schaar. Kies vervolgens een zuivere, droge, intacte en onbehaarde plaats uit, zoals een heup, bovenarm of borst.
3. Verwijder zover mogelijk één deel van de aluminiumfolie. Vermijd zo veel mogelijk om met de vingers het klevend oppervlak van de pleister aan te raken.
4. Breng de klevende zijde van de pleister voorzichtig aan op de huid en verwijder de rest van de beschermende folie.
5. Druk de pleister met uw handpalm of vingertoppen stevig op de huid.
6. Wrijf met uw vingers stevig langs de rand van de pleister om te verzekeren dat deze goed vastkleeft.
Na verwijderen dienen de gebruikte pleisters zorgvuldig te worden weggegooid. Een gebruikte pleister mag nooit worden doorgespoeld in het toilet.
Hoeveel pleisters mag u gebruiken en hoe lang?
Gebruik iedere dag een nieuwe pleister: 's morgens bij het ontwaken aanbrengen en ’s avonds voor het slapen weer verwijderen.
Dit moet u zo tenminste 3 maanden lang volhouden.

Inhoud:
14 patchs
Kenmerken:
Merk Nicorette
Categorie Pleisters
Prijs 35,55 
Gewicht 54 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen
Contra-indicaties:
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Indien u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. 
- Bij kinderen of jeugd jonger dan 18 jaar of personen die niet gewoon zijn regelmatig te roken.
- Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het is dan beter om niet te roken en ook geen Nicorette® te gebruiken.
- Samen met andere middelen die nicotine bevatten. Tijdens de behandeling met Nicorette® Invisi Patch mag u niet verder blijven roken.
- Indien u recent (in de voorbije 3 maanden) een hartinfarct heeft gehad.
- Indien u angina pectoris (= hartkramp), ernstige hartritmestoornissen of een beroerte heeft of heeft gehad.
- Indien u lijdt aan een chronische huidontsteking zoals psoriasis, chronische dermatitis of netelroos. Gebruik dan best een andere vorm van Nicorette®.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- als u een aandoening heeft aan hart- of bloedvaten (vb. hoge bloeddruk, hartkramp, hartfalen, vaatkrampen)
- als u lijdt aan aandoeningen van de bloedvaten in de hersenen
- als u maag- of darmzweren heeft
- als u lijdt aan insuline-afhankelijke suikerziekte (lagere dosissen insuline kunnen nodig zijn na stoppen met roken)
- als u een overactieve schildklier heeft
- als u een gezwel van de bijnieren heeft (feochromocytoom)
- als u een matige tot ernstige leverziekte heeft
- als u een ernstige nierbeschadiging heeft
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, indien één van de vernoemde aandoeningen op u van toepassing is.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, is het het beste dat u stopt met roken zonder het gebruik van nicotinesubstitutietherapie. Het is echter beter om te stoppen met roken met gebruik van nicotinesubstitutietherapie dan te blijven roken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Bij het begin van de behandeling of bij overmatig gebruik kan eventueel duizeligheid optreden.

Bijwerkingen:
Zoals elk geneesmiddel kan ook Nicorette® Invisi Patch bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. Nicorette® Invisi Patch kan dezelfde ongewenste effecten veroorzaken als nicotine, toegediend via andere
bronnen. Ongeveer 20% van de gebruikers ondervonden milde lokale huidreacties gedurende de eerste weken van de behandeling.
Vaak (=1/100, < 1/10):
Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, duizeligheid
Maagdarmstelselaandoeningen: gastro-intestinaal ongemak, misselijkheid, braken
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen : roodheid van de huid, jeuk
Soms (= 1/1000, < 1/100):
Hart- en bloedvataandoeningen: hartkloppingen, hartritmestoornissen, verergering van hypertensie
Huid- en onderhuidaandoeningen : netelroos
Zelden (= 1/10000, < 1/1000):
Hartaandoeningen : ongecontroleerde hartcontracties
De rookontwenning op zich kan gepaard gaan met symptomen zoals duizeligheid, hoofdpijn en slaapstoornissen. Mondzweren (aften) kunnen voorkomen wanneer u stopt met roken. Het verband met het gebruik van de pleister is onduidelijk.
Indien u ongewenste effecten ondervindt die niet vermeld zijn in de bijsluiter, gelieve deze te melden aan uw arts of apotheker.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.