Nicorette Freshmint Duopack Spray Fles 2x13,2ml

van Nicorette

Voor de behandeling van tabaksverslaving bij volwassenen

  Aan mijn Favorieten toevoegen
44,69 
gratis levering
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
Spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
Heldere tot licht opalescente, kleurloze tot lichtgele oplossing
Nicorette Freshmint wordt gebruikt voor de behandeling van tabaksverslaving bij volwassenen. Het verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die men ondervindt als men tracht te stoppen met roken.
De uiteindelijke doelstelling is permanent te stoppen met roken. Nicorette Freshmint moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met een gedragsondersteunend programma.

Indicaties:
Voor de behandeling van tabaksverslaving
Bij volwassenen
Voor het verlichten de ontwenningsverschijnselen van nicotine

Contra-indicaties :
- Geef Nicorette Freshmint niet aan personen jonger dan 18 jaar. Er is geen ervaring met de behandeling van adolescenten jonger dan 18 jaar met Nicorette Freshmint.
- Overgevoeligheid voor nicotine of voor één van de hulpstoffen
- Personen die nooit gerookt hebben

Samenstelling:
Eén verstuiving stelt 1 mg nicotine vrij in 0,07 ml oplossing.
1 ml oplossing bevat 13,6 mg nicotine.
Hulpstof met een gekend effect : ethanol (minder dan 100 mg ethanol/ verstuiving).

Actieve samenstelling:
Nicotine

Gebruiksaanwijzing:
Patiënten moeten tijdens de behandeling met Nicorette Freshmint volledig stoppen met roken.
Volwassenen en ouderen
Het volgende schema geeft aanbevelingen voor het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik tijdens de volledige behandeling (Stap 1) en tijdens de afbouw (Stap 2 en Stap 3).
Er mogen tot 4 verstuivingen per uur gebruikt worden.
Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per toediening en niet meer dan 64 verstuivingen (4 verstuivingen per uur, over 16 uur) in een periode van 24 uur.

Stap 1: week 1-6
Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert.
Als de hunkering na een enkele verstuiving niet na een paar minuten onder controle is, moet er een tweede verstuiving toegediend worden.
Als 2 verstuivingen vereist zijn, mogen de volgende dosissen ook als 2 opeenvolgende verstuivingen worden toegediend. De meeste rokers hebben om de 30 minuten tot 1 uur 1-2 verstuivingen nodig.

Stap 2: week 7-9
Begin het aantal verstuivingen per dag te verminderen. Tegen het einde van week 9 zouden de patiënten de helft moeten gebruiken van het gemiddelde aantal verstuivingen dat per dag werd gebruikt tijdens Stap 1.

Stap 3: week 10-12
Het aantal verstuivingen per dag moet verder verminderd worden, zodanig dat patiënten niet meer gebruiken dan 4 verstuivingen per dag tijdens week 12.
Wanneer patiënten het gebruik hebben afgebouwd tot 2-4 verstuivingen per dag, zou het gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik moeten stopgezet worden.
Voorbeeld: Als er gewoonlijk gemiddeld 15 sigaretten per dag gerookt worden, moeten er 1-2 verstuivingen tenminste 15 keer verspreid over de hele dag gebruikt worden. Om te helpen om na Stap III de rookstop vol te houden, kunnen patiënten de spray voor oromucosaal gebruik verder gebruiken in situaties waarin de verleiding om te roken zeer groot is.
Eén verstuiving kan gebruikt worden in situaties waarin er behoefte is aan een sigaret, met een tweede verstuiving als één niet binnen een paar minuten helpt.
In deze periode mogen er niet meer dan 4 verstuivingen per dag gebruikt worden.
Regelmatig gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik na 6 maanden is over het algemeen niet aanbevolen.
Voor sommige ex-rokers kan het nodig zijn om de behandeling met de spray voor oromucosaal gebruik langer vol te houden, om te voorkomen dat men terug begint te roken. Alle restanten van de spray voor oromucosaal gebruik moeten bewaard worden om te gebruiken als er plotseling een sterke hunkering optreedt.
Als de spraypomp geladen is, moet hij zo dicht mogelijk bij de open mond gehouden worden.
Druk op de bovenkant van de spraypomp en dien één verstuiving toe in de mond, waarbij de lippen vermeden worden.
Patiënten mogen tijdens het verstuiven niet inhaleren, om te vermijden dat de spray in de luchtwegen terechtkomt.
Voor het beste resultaat mag er een paar seconden na het verstuiven niet geslikt worden.
Patiënten mogen niet eten of drinken op het moment van de toediening van de spray voor oromucosaal gebruik.
Advies en ondersteuning bij gedragstherapie zullen het slaagpercentage normaal gezien verbeteren.

Voorzorgsmaatregelen:
Patiënten die stoppen met hun rookgewoonte, kunnen ongeacht de methode verwachten dat ze last zullen hebben van een nicotineontwenningssyndroom, met 4 of meer van de volgende symptomen: dysforie of depressieve stemming; slapeloosheid; prikkelbaarheid, frustratie of woede; angst; concentratieproblemen, rusteloosheid of ongeduld; vertraagde hartslag; en toegenomen eetlust of gewichtstoename.
Deze werden waargenomen bij gebruikers van de spray voor oromucosaal gebruik.
Nicotinehunkering met drang om te roken wordt ook erkend als een klinisch relevant symptoom, en een belangrijk extra element bij de nicotineontwenning na het stoppen met roken. Daarnaast werden nog andere symptomen die verband hielden met nicotinederving waargenomen bij gebruikers van de spray voor oromucosaal gebruik: duizeligheid, presyncopale symptomen, hoesten, constipatie, mondzweren, tandvleesbloeding en nasofaryngitis.

Nicorette Freshmint kan bijwerkingen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van nicotine toegediend langs andere wegen en zijn voornamelijk dosisafhankelijk. Allergische reacties zoals angio-oedeem, netelroos of anafylaxie kunnen optreden bij gevoelige personen.
De lokale bijwerkingen van de toediening zijn vergelijkbaar met die waargenomen bij andere orale toedieningsvormen. Tijdens de eerste paar dagen van de behandeling kan irritatie in de mond en keel ondervonden worden, en vooral de hik komt vaak voor. Tolerantie is normaal bij langdurig gebruik.
Uit de dagelijks verzamelde gegevens bij patiënten in klinische onderzoeken is gebleken dat zeer vaak voorkomende bijwerkingen werden gemeld die begonnen in de eerste 2-3 weken van gebruik van de spray voor oromucosaal gebruik, en daarna afnamen.

Bijwerkingen gemeld in klinisch onderzoek van de spray voor oromucosaal gebruik omvatten:Zeer vaak (≥1/ 10); vaak (≥1/ 100, <1/ 10); soms (≥1/ 1 000, <1/ 100); zelden (≥1/ 10 000, <1/ 1 000); zeer zelden (< 1/ 10 000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem Incidentie Gemelde bijwerking
Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: Hoofdpijn, dysgeusie
Soms: Paresthesie
Oogaandoeningen: Soms: Versterkte traanproductie          
Niet bekend: Troebel zicht     
Hartstoornissen: Soms: Palpitaties
Niet bekend: Atriumfibrilleren
Bloedvataandoeningen: Soms: Roodheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: Zeer vaak: Hik
Soms: Dyspneu, rinorroe, bronchospasme, niezen, verstopte neus
Maagdarmstelselaandoeningen Zeer vaak:  Misselijkheid, dyspepsie 
Vaak:  Braken, winderigheid, buikpijn, diarree
Soms: Gingivitis, glossitis
Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: Hyperhydrosis, jeuk, uitslag, netelroos
Immuunsysteemaandoeningen: Soms: Overgevoeligheid
Niet bekend: Allergische reacties met inbegrip van angio-oedeem en anafylaxie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Zeer vaak:    Pijn en paresthesie in de weke delen van de mond, stomatitis, speekselvloed, branderige lippen, droge mond en/of keel
Vaak:  Krop in de keel, vermoeidheid, pijn in de borstkas en ongemak
Soms: Exfoliatie van de mondmucosa, dysfonie
 
Inhoud:
2 fles x 13,2 ml
Kenmerken:
Merk Nicorette
Categorie Inhaler
Prijs 44,69 
Gewicht 103 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.