Nicorette Fruit & Mint Nicotine 1mg/Mondspray Fles 2x13,2ml

van Nicorette
48,65 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 24u via Mondial Relay of 24u via DPD of 24u via Bpost of 24u via Bpost of 48u via ColliShop
Beschrijving

Nicorette Fruit & Mint Nicotine 1mg/Mondspray Fles 2x13,2ml

Eigenschappen:
Dit middel wordt gebruikt om u te helpen stoppen met roken wanneer u dat wil. Dit type behandeling noemt men nicotinesubstitutietherapie.
Dit middel verlicht de ontwenningsverschijnselen van nicotine, waaronder hunkering, die u krijgt als u stopt met roken. Wanneer uw lichaam plotseling geen nicotine meer ontvangt uit tabak, krijgt u te maken met uiteenlopende onaangename gevoelens die men ontwenningsverschijnselen noemt.
Door dit middel te gebruiken, kunt u deze onaangename gevoelens en hunkering naar roken voorkomen of verminderen, omdat u tijdens een korte periode uw lichaam blijft voorzien van een kleine hoeveelheid nicotine. Dit middel bevat niet de teer, koolstofmonoxide of andere schadelijke stoffen van sigarettenrook.
Eén verstuiving staat gelijk aan 1 mg nicotine.
Om de kans om u te helpen stoppen met roken te verhogen, moet u wanneer mogelijk ook professionele steun en advies zoeken.

Indicaties:
Om de kans om u te helpen stoppen met roken te verhogen

Contra-indicaties:
Niet gebruiken:
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
- U bent jonger dan 18 jaar.
- U heeft nooit gerookt.

Samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is nicotine.
De andere stoffen in dit middel zijn: propyleenglycol (E1520), watervrij ethanol, trometamol, poloxameer 407, glycerol (E422), natriumbicarbonaat, levomenthol, aroma van rode vruchten, verkoelend aroma, sucralose, kaliumacesulfaam, butylhydroxytolueen (E321), zoutzuur en gezuiverd water.

Actieve samenstelling:
Nicotine

Gebruiksaanwijzing:
Personen jonger dan 18 jaar mogen dit middel niet gebruiken.
U moet volledig stoppen met roken tijdens de behandeling met dit middel.

Stap 1: Week 1 tot 6
Gebruik 1 of 2 verstuivingen wanneer u normaal een sigaret zou roken of ernaar hunkert. Gebruik eerst één verstuiving en als uw hunkering niet verdwijnt binnen een paar minuten, gebruikt u een tweede verstuiving.
Als 2 verstuivingen vereist zijn, mogen de volgende dosissen steeds als 2 opeenvolgende verstuivingen
worden toegediend. Voor de meeste rokers betekent dit ongeveer 1 of 2 verstuivingen om de 30 minuten tot 1 uur.
Als u bijvoorbeeld gemiddeld 15 sigaretten per dag rookt, zou u ten minste 15 keer tijdens de dag 1 of 2
verstuivingen moeten gebruiken.
Gebruik niet meer dan 2 verstuivingen per keer of 4 verstuivingen per uur gedurende 16 uur. De maximale dosis is 64 verstuivingen gedurende 16 uur per periode van 24 uur.

Stap 2: Week 7 tot 9
Begin met het aantal verstuivingen per dag te verminderen.
Tegen het einde van week 9 moet u voldoende hebben aan de helft van het gemiddelde aantal
verstuivingen per dag dat u nog gebruikte bij Stap 1.

Stap 3: Week 10 tot 12
Blijf het aantal verstuivingen per dag verminderen, zodat u niet meer dan 4 verstuivingen per dag gebruikt in week 12. Wanneer u het verbruik hebt verminderd tot 2 - 4 verstuivingen per dag, moet u stoppen met het gebruik van dit middel.

U kunt opnieuw in de verleiding komen om te roken nadat de behandeling stopgezet is. Bewaar mogelijk
overblijvende dosissen van de spray, omdat u plotseling naar een sigaret kunt hunkeren. Als u ernaar
hunkert, gebruik dan één verstuiving, of twee als één verstuiving niet binnen een paar minuten helpt.
Normaal gesproken moet u dit middel 3 maanden lang gebruiken, maar niet langer dan 6 maanden. Neem contact op met uw arts als u dit middel langer dan 6 maanden nodig heeft.

Wanneer u de spray voor oromucosaal gebruik voor het eerst gebruikt, moet u de spraypomp eerst laden.
Richt de kop van de spraypomp veilig weg van u, andere volwassenen, kinderen of huisdieren. Druk 3 keer met uw wijsvinger op de top van de spraypomp tot u een fijne mist ziet. Als u de spraypomp 2 dagen lang niet gebruikt, moet deze laadprocedure herhaald worden.
Richt de kop van de spraypomp in uw open mond en houd deze zo dicht mogelijk voor uw mond.
Druk krachtig op de kop van de spraypomp om één keer in uw mond te verstuiven, vermijd de lippen.
Inhaleer niet tijdens het verstuiven om te vermijden dat u product in uw keel krijgt. Voor de beste resultaten mag u een paar seconden na het verstuiven niet slikken.

Voorzorgsmaatregelen:
Het kan zijn dat u dit middel mag gebruiken, maar bespreek dit eerst met uw arts als u het volgende heeft of heeft gehad:
- Kort geleden (in de laatste 3 maanden) een hartaanval of beroerte
- Beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) in onstabiele vorm of bij rust
- Een hartaandoening met effecten op uw hartslag of hartritme
- Hoge bloeddruk die niet onder controle gebracht is door geneesmiddelen
- Ooit allergische reacties met zwelling van de lippen, gezicht en keel (angio-oedeem) of huiduitslag met
hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten). Gebruik van dit middel kan dit soort reacties soms opwekken
- Ernstige of matige leveraandoening
- Ernstige nieraandoening
- Diabetes
- Een overactieve schildklier
- Tumor van de bijnier (feochromocytoom)
- Maag- of darmzweer
- Ontsteking van de slokdarm (oesofagitis)
Dit middel mag niet gebruikt worden door niet-rokers.

Dit is vooral belangrijk als u geneesmiddelen gebruikt met:
- Theofylline tegen astma
- Tacrine tegen de ziekte van Alzheimer
- Clozapine tegen schizofrenie
- Ropinirol tegen de ziekte van Parkinson

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is zeer belangrijk om te stoppen met roken tijdens de zwangerschap omdat uw baby zich hierdoor slecht kan ontwikkelen. Het kan ook leiden tot vroeggeboorte of doodgeboorte. Het is het beste als u kunt stoppen met roken zonder het gebruik van geneesmiddelen die nicotine bevatten. Als dit u niet lukt, mag dit middel alleen gebruikt worden na overleg met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die uw zwangerschap volgt, uw huisarts of een arts in een centrum dat gespecialiseerd is om mensen te helpen te stoppen met roken.
Dit middel moet vermeden worden tijdens de borstvoeding omdat nicotine teruggevonden wordt in de
moedermelk en invloed kan hebben op uw kind. Als uw arts u het gebruik van dit middel heeft aanbevolen, moet de spray vlak na de borstvoeding gebruikt worden en niet tijdens de 2 uur die aan de borstvoeding voorafgaan.
Roken verhoogt het risico op onvruchtbaarheid bij vrouwen en mannen. Het effect van nicotine op de
vruchtbaarheid is niet gekend.Er werd geen effect waargenomen op het vermogen om voertuigen te besturen en machines te gebruiken.

Nicorette Fruit & Mint bevat 12 mg propyleenglycol per verstuiving en kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis (1 of 2 verstuivingen). Dit middel bevat ook minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per verstuiving, dat wil zeggen dat het in wezen natriumvrij is. Omwille van de aanwezigheid van butylhydroxytolueen kan Nicorette Fruit & Mint plaatselijk huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

Overdosering met nicotine kan optreden als u tegelijk met het gebruik van dit middel ook rookt.
Als een kind dit middel gebruikt heeft, of als u meer van dit middel heeft gebruikt dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Nicotinedoses die verdragen worden door volwassen rokers tijdens de behandeling, kunnen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken bij kinderen en zelfs dodelijk zijn.
De verschijnselen van overdosering zijn misselijkheid, braken, te veel speeksel, maagpijn, diarree, zweten (transpireren), hoofdpijn, duizeligheid, gehoorveranderingen en extreme zwakte. Bij hoge doses kunnen deze symptomen gevolgd worden door lage bloeddruk, zwakke en onregelmatige pols, moeizame ademhaling, extreme vermoeidheid, stilvallen van de bloedsomloop (circulatoire collaps) en aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies).

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Dit middel kan dezelfde bijwerkingen veroorzaken als andere vormen van nicotine. De bijwerkingen hangen over het algemeen af van de dosis die u neemt.
Effecten veroorzaakt door het stoppen met roken (nicotineontwenning)
Sommige van de bijwerkingen die u ervaart bij het stoppen met roken kunnen ontwenningsverschijnselen zijn door de verminderde inname van nicotine.
Deze effecten omvatten:
- Prikkelbaarheid, agressie, ongeduld of frustratie
- Angstig gevoel, rusteloosheid of concentratieproblemen
- Nachtelijk ontwaken of slaapstoornissen
- Toegenomen eetlust of gewichtstoename
- Zich neerslachtig voelen
- Hunkering om te roken
- Vertraagde hartslag
- Bloedend tandvlees of pijnlijke zweertjes in de mond (aften)
- Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd
- Hoesten, pijnlijke keel, verstopte neus of loopneus
- Verstopping (obstipatie)
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de spraypomp en de blisterverpakking na ”exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 30°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.

Inhoud:
2 fles x 13,2 ml
Kenmerken:
Merk Nicorette
Categorie Inhaler
Prijs 48,65 
Gewicht 100 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.