Nurofen 200mg Ibuprofen 30 Omhulde Tabletten

van Nurofen
Geneesmiddel
Nurofen 200mg Ibuprofen 30 Omhulde Tabletten
8,10 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Nurofen 200 bevat 200 mg ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep van geneesmiddelen die Niet-Steroïdale Anti-Inflammatoire Geneesmiddelen (NSAID‘s) wordt genoemd.
Deze geneesmiddelen zijn pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende middelen.

Indicaties:
- Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts
- Adolescenten ouder dan 12 jaar en volwassenen

Contra-indicaties:
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel
- U heeft ooit kortademigheid, astma, een lopende neus, zwelling van uw gezicht en/ of handen of netelroos na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of vergelijkbare pijnstillers (NSAID's) doorgemaakt
- U heeft ernstig lever-, nier- of hartfalen
- U heeft twee of meer episoden doorgemaakt van een maagzweer of een maagbloeding
- U heeft een voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie bij een vroegere behandeling met NSAID’s
- U heeft een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding
- U heeft onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming
- U heeft een ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname)
- U bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap
- Niet voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar

Samenstelling:
Natriumcroscarmellose, natriumlaurylsulfaat, natriumcitraat, stearinezuur, colloïdaal silicium (anhydrisch), natriumcarmellose, talk, acaciagom, saccharose, titaandioxide (E171), Macrogol 6000 en drukinkt

Actieve samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is 200 mg ibuprofen per omhulde tablet.

Gebruiksaanwijzing:
Startdosis 1 à 2 tabletten (200 mg à 400 mg ibuprofen) daarna indien nodig 1 à 2 tabletten (200 mg à 400 mg) om de 4 à 6 uur
Neem niet meer dan 2 tabletten (400 mg) per inname en dan 6 tabletten (1200 mg) per 24 uur.
Bij ernstige pijn zijn maximaal 2 tabletten (400 mg) per inname aangeraden.
De tabletten inslikken zonder kauwen en met voldoende vloeistof (bv. een half glas water).
Nurofen bereikt zijn optimale doeltreffendheid wanneer het nuchter of voor de maaltijden wordt ingenomen.
Patiënten met een gevoelige maag krijgen de raad Nurofen bij het eten in te nemen.

Voorzorgsmaatregelen:
Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Nurofen inneemt:
- Als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad
- Als u hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt
- Als u bepaalde huidaandoeningen heeft (systemische lupus erythematodes - SLE of gemengde bindweefselziekte)
- Als u ernstige huidreacties vertoont zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse
Het gebruik van Nurofen moet onmiddellijk worden stopgezet zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen van allergische reacties verschijnen.
- Als u een bepaalde erfelijke stoornis van de bloedvorming heeft (zoals acute intermitterende porfyrie)
- Als u coagulatiestoornissen vertoont
- Als u een darmaandoening heeft of ooit gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn)
- Als uw nierfunctie verminderd is
- Als u leverstoornissen heeft
- Als u zwanger probeert te worden
- Als u astma of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft omdat dan kortademigheid kan optreden
- Als u hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructief longlijden vertoont, dan is het risico op allergische reacties hoger
Die allergische reacties kunnen zich voordoen als astma-aanvallen (zogenaamd analgetisch astma), Quincke-oedeem of urticaria.

Nurofen kan invloed hebben op, of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:
- Bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijv. aspirine/ acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine)
- Bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine II-receptor-antagonisten, zoals losartan)
- Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn en ontsteking te behandelen vb. acetylsalicylzuur (tenzij uw arts u een lage dosis heeft aangeraden)
- Andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID's), waaronder selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers en zelfs
- Sommige andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de behandeling met ibuprofen

Andere voorzorgsmaatregelen:
Overschrijd de aanbevolen dosering en behandelingsduur niet. Die bedraagt bij adolescenten 3 dagen en bij volwassenen 3 dagen voor koorts en 4 dagen voor pijnstilling.
Tijdens een infectie met waterpokken (varicella) verdient het aanbeveling Nurofen te vermijden.
Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen.
Er is een risico op nierstoornissen bij uitgedroogde adolescenten.
Vooral na een zware operatie is controle door een arts vereist.
NSAID’s kunnen de symptomen van infecties en koorts maskeren.
Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de arts u een ander advies geeft.
Dit geneesmiddel komt in de moedermelk terecht maar mag tijdens de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering en gedurende een zo kort mogelijke periode worden gebruikt.
Nurofen bevat suiker. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken: maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn en misselijkheid, indigestie, diarree, braken, winderigheid en verstopping.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
30 omhulde tabletten
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Inwendig gebruik
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.