Krijg 5€ korting  op je eerste bestelling met code: WELKOM  (vanaf aankoop 49 €, uitgezonderd geneesmiddelen)

Nurofen Voor Kinderen 60mg Ibuprofen 10 Zetpillen

van Nurofen

Bestemd voor de symptomatische behandeling van koorts en van milde tot matige pijn

Aan mijn Favorieten toevoegen
3,99 
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) worden genoemd. Die geneesmiddelen veranderen de wijze waarop het lichaam reageert op pijn, ontsteking en een hoge lichaamstemperatuur.

Indicaties:
- Nurofen voor Kinderen is bestemd voor de symptomatische behandeling van koorts en van milde tot matige pijn
- Het gebruik van Nurofen voor Kinderen is aanbevolen wanneer toediening langs de mond niet aangewezen is, bv. in geval van braken.

Contra-indicaties:
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of andere gelijkaardige pijnstillers (NSAID’s) of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten
- Wanneer u ooit last had van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling van uw gezicht en/ of handen of netelroos na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of andere gelijkaardige pijnstillers (NSAID’s)
- Als u een voorgeschiedenis van maagdarmbloeding of -perforatie vertoonde na eerdere NSAID’s behandelingen
- Als u momenteel een maagdarmzweer (peptische zweer) of maagbloedingen heeft of gehad heeft (twee of meer episoden)
- Als u een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding heeft
- Als u onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming heeft
- Als u een ernstig uitgedroogd bent (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname) heeft
- Als u ernstig leverfalen, nierfalen of hartfalen heeft
- Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap
- Bij zuigelingen die minder dan 6 kg wegen (jonger dan 3 maanden)

Samenstelling:
Ibuprofen; hard vet

Actievesamenstelling:
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
1 zetpil bevat 60 mg ibuprofen.

Gebruiksaanwijzing:
De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de symptomen te verlichten.
Nurofen voor Kinderen enkel gebruiken bij kinderen vanaf 3 maanden met een minimum lichaamsgewicht van 6 kg.
De maximale enkelvoudige dosis mag 10 mg per kg lichaamsgewicht niet overschrijden.
Het dosisinterval mag niet minder dan 6 uur bedragen.
De maximale totale dosering per dag voor ibuprofen is 20-30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 tot 4 toedieningen, afhankelijk van het gewicht.

Als richtlijn kunt u voor Nurofen voor Kinderen het volgende aanhouden (het lichaamsgewicht van het kind is hierbij belangrijker dan de leeftijd):
Lichaamsgewicht (leeftijd) Dosis Hoevaak
6 tot 8kg (3 tot 9 maanden) 1 zetpil Zonodig na minstens 6 à 8 uur een volgende zetpil.
Niet meer dan 3 zetpillen in 24 uur
8 tot 12,5kg (9 maanden tot 2 jaar)     1 zetpil     Zonodig na minstens 6 uur een volgende zetpil.
Niet meer dan 4 zetpillen in 24 uur.

Zetpillen zijn bedoeld voor toediening via de anus waarbij de punt van de zetpil eerst wordt ingebracht. Om het inbrengen te vergemakkelijken kan de zetpil in de hand worden opgewarmd.
Voor kortdurend gebruik

Voorzorgsmaatregelen:
Overleg met uw arts of apotheker alvorens deze zetpillen te gebruiken:
- Als u een infectie heeft
- Als u bepaalde huidziekten heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of gemengde bindweefselziekte)
- Als u een bepaalde erfelijke stoornis van de bloedvorming heeft (zoals acute intermitterende porfyrie)
- Als u coagulatiestoornissen vertoont
- Als u darmziekten heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
- Als u aandoeningen van het rectum of de anus heeft
- Als u ooit hoge bloeddruk heeft gehad en/ of hartfalen
- Als uw nierfunctie verminderd is
- Als u leverstoornissen heeft
- Als u astma of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft omdat dan kortademigheid kan optreden
- Als u hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructief longlijden vertoont, dan is het risico op allergische reacties hoger.
- Als u hartproblemen heeft, als u ooit een beroerte heeft gehad of als u denkt dat u een risico op hartproblemen of beroerte zou kunnen lopen (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, suikerziekte of een hoge cholesterol heeft of als u rookt), moet u uw behandeling bespreken met uw arts of apotheker.
- Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen het risico op een hartaanval ("myocardinfarct") of een beroerte licht verhogen. Een eventueel risico zal groter zijn met hoge doseringen en bij een lange behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosering en behandelingsduur niet. Die bedraagt 24 uur voor babies van 3 to 5 maanden en 3 dagen voor kinderen ouder dan 6 maanden.
- Bij langdurige toediening van Nurofen moeten uw leverwaarden, de nierfunctie en het aantal bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd.
- Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de minimale doeltreffende dosering te gebruiken gedurende een zo kort mogelijke tijd nodig om de symptomen onder controle te houden.
- Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen.
- Over het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers blijvende, ernstige nierproblemen veroorzaken. Dat risico kan toenemen bij een lichamelijke belasting met verlies van zout en uitdroging. Daarom moet het worden vermeden.
- Langdurig gebruik van onverschillig welk type pijnstiller voor hoofdpijn kan de hoofdpijn verergeren. Als die situatie zich voordoet of wordt vermoed, moet medisch advies worden gevraagd en moet de behandeling worden stopgezet. De diagnose van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) moet worden vermoed bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of wegens) regelmatig gebruik van geneesmiddelen voor hoofdpijn.
- Als u maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie heeft gerelateerd aan het gebruik van dit geneesmiddel. Deze aandoeningen worden niet noodzakelijk voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot patiënten met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen en kunnen fataal zijn. Wanneer maagdarmbloeding of -ulceratie optreedt moet de behandeling onmiddellijk gestopt te worden.
- Voorzichtigheid is geboden bij inname van andere geneesmiddelen die het risico op zweervorming of bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden (zoals prednisolon), geneesmiddelen om het bloed te verdunnen (zoals warfarine), selectieve serotonine-heropnameremmers (geneesmiddelen tegen depressie) of plaatjesaggregatieremmers (zoals acetylsalicylzuur)
- Gebruik samen met andere NSAIDs met inbegrip van cyclo-oxygenase-2 (COX-2) remmers zoals celecoxib en etoricoxib verhoogt het risico op bijwerkingen en moet worden vermeden.
- Als u waterpokken (varicella) heeft verdient het aanbeveling het gebruik van Nurofen te vermijden.
- Er is een risico op nierstoornissen bij uitgedroogde kinderen en adolescenten.
- Vooral na een zware operatie is controle door een arts vereist.

Gebruikt uw kind naast Nurofen nog andere geneesmiddelen, heeft het dat kort geleden gedaan of gaat uw kind dit misschien binnenkort doen, vertel dat dan uw arts of apotheker.
Nurofen kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere geneesmiddelen. Bijvoorbeeld:
- Bepaalde anticoagulantia (zoals acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine)
- Sommige geneesmiddelen dat een hoge bloeddruk verlagen (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine II-receptorantagonisten zoals losartan)
Sommige andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de behandeling met Nurofen.

Drink geen alcohol wanneer u Nurofen gebruikt. Voor sommige bijwerkingen, zoals deze die het maagdarmstelsel of het centraal zenuwstelsel beïnvloeden, is de kans groter dat ze optreden wanneer Nurofen samen met alcohol gebruikt wordt.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij uw arts u iets anders aanraadt.
Dit geneesmiddel komt in de moedermelk terecht maar mag tijdens de peroide van borstvoeding in de aanbevolen dosis en gedurende de kortst mogelijke tijd worden gebruikt.
Dit geneesmiddel behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vrouwelijke vruchtbaarheid kunnen aantasten. Dit effect is omkeerbaar bij het stopzetten van de behandeling.
Zoals elk geneesmiddel kan Nurofen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
10 zetpillen
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Geneesmiddelen voor zuigelingen
Prijs 3,99 
Gewicht 20 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.