Nurofen 400 Fastcaps Pijnstillend-Korstwerend 20 Zachte Capsules

van Nurofen
Geneesmiddel
Nurofen 400 Fastcaps Pijnstillend-Korstwerend 20 Zachte Capsules
6,85 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Nurofen 400 Fastcaps bevat 400 mg ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep van geneesmiddelen die Niet-Steroïdale Anti-Inflammatoire Geneesmiddelen (NSAID‘s) wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende middelen.

Indicaties:
Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts

Contra-indicaties:
U mag dit middel niet gebruiken in de volfgende gevallen:
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel
- U heeft ooit kortademigheid, astma, een lopende neus, zwelling van uw gezicht en/ of handen of netelroos na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of vergelijkbare pijnstillers (NSAID's) doorgemaakt
- U heeft ernstig lever-, nier- of hartfalen
- U heeft twee of meer episoden doorgemaakt van een maagzweer of een maagbloeding
- U heeft een voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie bij een vroegere behandeling met NSAID’s
- U heeft een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding
- U heeft onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming
- U heeft een ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname)
- U bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap
- Bij kinderen onder de 12 jaar

Samenstelling:
Polyethyleenglycol 600, kaliumhydroxide, gelatine, sorbitol, gezuiverd water, ponceau 4R (E124) en drukinkt

Actieve samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is 400 mg ibuprofen per capsule.

Gebruiksaanwijzing:
Startdosis 1 capsule (400 mg ibuprofen), daarna indien nodig 1 capsule (400 mg) om de 4 à 6 uur
Neem niet meer dan 1 capsule (400 mg) per inname en dan 3 capsules (1200 mg) per 24 uur.
Bij ernstige pijn is maximaal 1 capsule (400 mg) per inname aangeraden.
De capsule inslikken zonder kauwen en met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water).
Nurofen bereikt zijn optimale doeltreffendheid wanneer het nuchter of voor de maaltijden wordt ingenomen.

Voorzorgsmaatregelen:
Ontstekingsremmers/ pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden. Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Nurofen inneemt als u:
- Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad
- Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt

Wees extra voorzichtig met Nurofen:
- Als u bepaalde huidaandoeningen heeft (systemische lupus erythematodes - SLE of gemengde bindweefselziekte)
- Als u ernstige huidreacties vertoont zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse; het gebruik van Nurofen moet onmiddellijk worden stopgezet zodra er huiduitslag, slijmvliesletsels of andere tekenen van allergische reacties verschijnen.
- Als u een bepaalde erfelijke stoornis van de bloedvorming heeft (zoals acute intermitterende porfyrie)
- Als u coagulatiestoornissen vertoont
- Als u een darmaandoening heeft of ooit gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn)
- Als uw nierfunctie verminderd is
- Als u leverstoornissen heeft
- Als u zwanger probeert te worden
- Als u astma of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft omdat dan kortademigheid kan optreden
- Als u hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructief longlijden vertoont, dan is het risico op allergische reacties hoger; die allergische reacties kunnen zich voordoen als astma-aanvallen (zogenaamd analgetisch astma), Quincke-oedeem of urticaria.

Andere voorzorgsmaatregelen:
- Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen het risico op een hartaanval ("myocardinfarct") of een beroerte licht verhogen. Een eventueel risico zal groter zijn met hoge doseringen en bij een lange behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosering en behandelingsduur niet. Die bedraagt bij adolescenten 3 dagen en bij volwassenen 3 dagen voor koorts en 4 dagen voor pijnstilling.
- Tijdens een infectie met waterpokken (varicella) verdient het aanbeveling Nurofen te vermijden.
- Bij langdurige toediening van Nurofen moeten uw leverwaarden, de nierfunctie en het aantal bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd.
- Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de minimale doeltreffende dosering te gebruiken gedurende een zo kort mogelijke tijd.
- Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen.
- Over het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers blijvende, ernstige nierproblemen veroorzaken. Dat risico kan toenemen bij een lichamelijke belasting met verlies van zout en uitdroging. Daarom moet het worden vermeden.
- Langdurig gebruik van onverschillig welk type pijnstiller voor hoofdpijn kan de hoofdpijn verergeren. Als die situatie zich voordoet of wordt vermoed, moet medisch advies worden gevraagd en moet de behandeling worden stopgezet. De diagnose van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) moet worden vermoed bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of wegens) regelmatig gebruik van geneesmiddelen voor hoofdpijn.
- Het gebruik samen met NSAID’s met inbegrip van selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers verhoogt het risico op en moet worden vermeden.
- Er is een risico op nierstoornissen bij uitgedroogde adolescenten.
- Vooral na een zware operatie is controle door een arts vereist.
- NSAID’s kunnen de symptomen van infecties en koorts maskeren.
- Nurofen 400 Fastcaps bevat 36,6 mg sorbitol per capsule en ponceau 4R (E124). Ponceau 4R (E124) kan allergische reacties veroorzaken.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Nurofen kan invloed hebben op, of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:
- Bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijvoorbeeld aspirine/ acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine)
- Bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine II-receptor-antagonisten, zoals losartan)
- Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn en ontsteking te behandelen bijvoorbeeld
acetylsalicylzuur (tenzij uw arts u een lage dosis heeft aangeraden)
- Andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID's), waaronder selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers
- Sommige andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de behandeling met ibuprofen

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
- Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de arts u een ander advies geeft.
- Dit geneesmiddel komt in de moedermelk terecht maar mag tijdens de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering en gedurende een zo kort mogelijke periode worden gebruikt.
- Vermijd inname van dit geneesmiddel als u zwanger probeert te worden.

Mogelijke bijwerkingen:
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken: maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn en misselijkheid, indigestie, diarree, braken, winderigheid en verstopping en licht bloedverlies in het maag-darmkanaal dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kan veroorzaken.

Inhoud:
20 zachte capsules
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Inwendig gebruik
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.