Nurofen Ibuprofen 200mg Pijnstillend Koortswerend 48 Omhulde Tabletten

van Nurofen
Geneesmiddel
Nurofen Ibuprofen 200mg Pijnstillend Koortswerend 48 Omhulde Tabletten
7,62 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Nurofen 200 bevat 200 mg ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep van geneesmiddelen die Niet-steroïdale Anti-Inflammatoire Geneesmiddelen (NSAIDs) wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende middelen.
Gebruik Nurofen tegen milde tot matige pijn en tegen koorts. Nurofen 200 kan gebruikt worden bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar.

Indicaties:
Oraal gebruik
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts

Contra-indicaties:
Niet gebruiken als:
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
- U heeft ooit kortademigheid, astma, een lopende neus, zwelling van uw gezicht en/ of handen of netelroos na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of vergelijkbare pijnstillers (NSAID's) doorgemaakt.
- U heeft ernstig lever-, nier- of hartfalen.
- U heeft twee of meer episoden doorgemaakt van een maagzweer of een maagbloeding.
- U heeft een voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie bij een vroegere behandeling met NSAID’s.
- U heeft een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
- U heeft onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming.
- U heeft een ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
- U bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Samenstelling:
Natriumcroscarmellose, natriumlaurylsulfaat, natriumcitraat, stearinezuur, colloïdaal silicium (anhydrisch), natriumcarmellose, talk, acaciagom, saccharose, titaandioxide (E171), Macrogol 6000 en drukinkt

Actieve samenstelling:
200 mg ibuprofen per omhulde tablet

Gebruiksaanwijzing:
Tenzij uw arts iets anders heeft voorgeschreven, is de geadviseerde dosering voor adolescenten ouder dan 12 jaar en volwassenen:
Startdosis 1 à 2 tabletten (200 mg à 400 mg ibuprofen) daarna indien nodig 1 à 2 tabletten (200 mg à 400 mg) om de 4 à 6 uur. Neem niet meer dan 2 tabletten (400 mg) per inname en dan 6 tabletten (1 200 mg) per 24 uur.

De tabletten inslikken zonder kauwen en met voldoende vloeistof (bv. een half glas water).
Bij ernstige pijn zijn maximaal 2 tabletten (400 mg) per inname aangeraden.
Nurofen bereikt zijn optimale doeltreffendheid wanneer het nuchter of voor de maaltijden
wordt ingenomen.

Voorzorgsmaatregelen:
Bewaren beneden 25°C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Neem contact op met uw arts als uw wordt klacht niet minder na 3 dagen bij adolescenten, na 3 dagen met koorts of na 4 dagen met pijn bij volwassenen, of wordt hij zelfs erger.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de symptomen te verlichten. Als u een infectie hebt, raadpleeg dan direct een arts als de symptomen (zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden.

Bij adolescenten:
Als dit product langer dan 3 dagen nodig is bij adolescenten of als de symptomen verergeren, moet een arts worden geraadpleegd.

Bij volwassenen:
Raadpleeg een arts als uw symptomen verergeren of niet verbeteren na 3 dagen bij koorts of na 4 dagen bij de behandeling van pijn.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Ontstekingsremmers/ pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.
Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Nurofen inneemt als u:
- hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
- hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Nurofen inneemt als u:
- Als u een infectie heeft.
- Als u bepaalde huidaandoeningen heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of gemengde bindweefselziekte).
- Als u een bepaalde erfelijke stoornis van de bloedvorming heeft (zoals acute intermitterende porfyrie).
- Als u coagulatiestoornissen vertoont.
- Als u een darmaandoening heeft of ooit gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn).
- Als uw nierfunctie verminderd is.
- Als u leverstoornissen heeft.
- Als u zwanger probeert te worden.
- Als u astma of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft omdat dan kortademigheid kan optreden.
- Als u hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructief longlijden vertoont, dan is het risico op allergische reacties hoger. Die allergische reacties kunnen zich voordoen als astma-aanvallen (zogenaamd analgetisch astma), Quincke-oedeem of urticaria.
- Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen het risico op een hartaanval (‘myocardinfarct’) of een beroerte licht verhogen. Een eventueel risico zal groter zijn met hoge doseringen en bij een lange behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosering en behandelingsduur niet. Die bedraagt bij adolescenten 3 dagen en bij volwassenen 3 dagen voor koorts en 4 dagen voor pijnstilling.
- Tijdens een infectie met waterpokken (varicella) verdient het aanbeveling Nurofen te vermijden.
- Bij langdurige toediening van Nurofen moeten uw leverwaarden, de nierfunctie en het aantal bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd.
- Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de minimale doeltreffende dosering te gebruiken gedurende een zo kort mogelijke tijd.
- Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen.
- Over het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers blijvende, ernstige nierproblemen veroorzaken. Dat risico kan toenemen bij een lichamelijke belasting met verlies van zout en uitdroging. Daarom moet het worden vermeden.
- Langdurig gebruik van onverschillig welk type pijnstiller voor hoofdpijn kan de hoofdpijn verergeren. Als die situatie zich voordoet of wordt vermoed, moet medisch advies worden gevraagd en moet de behandeling worden stopgezet. De diagnose van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) moet worden vermoed bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of wegens) regelmatig gebruik van geneesmiddelen voor hoofdpijn.
- Het gebruik samen met NSAID’s met inbegrip van selectieve cyclo-oxygenase-2- remmers verhoogt het risico op bijwerkingen en moet worden vermeden.
- Er is een risico op nierstoornissen bij uitgedroogde adolescenten.
- Vooral na een zware operatie is controle door een arts vereist.

Andere geneesmiddelen:
Vertel uw arts of apotheker als u gebruikt naast Nurofen nog andere geneesmiddelen, u heeft dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken.

Nurofen kan invloed hebben op, of beïnvloed worden door andere medicijnen.
Bijvoorbeeld:
- bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine);
- bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine II-receptor-antagonisten, zoals losartan);
- sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn en ontsteking te behandelen vb. acetylsalicylzuur (tenzij uw arts u een lage dosis heeft aangeraden) en
- andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID's), waaronder selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers en zelfs
- sommige andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de behandeling met ibuprofen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
Zwangerschap:
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de arts u een ander advies geeft.

Borstvoeding:
Dit geneesmiddel komt in de moedermelk terecht maar mag tijdens de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering en gedurende een zo kort mogelijke periode worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vruchtbaarheid:
Vermijd inname van dit geneesmiddel als u zwanger probeert te worden.

Inhoud:
48 omhulde tabletten
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Pijn - Koorts - Griep, Inwendig gebruik
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.