Nurofen Voor Kinderen 200mg Ibuprofen Koortswerend En Pijnstillend 24 Omhulde Tabletten

van Nurofen
Geneesmiddel
Nurofen Voor Kinderen 200mg Ibuprofen Koortswerend En Pijnstillend 24 Omhulde Tabletten
4,75 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Nurofen Voor Kinderen zijn omhulde tabletten en zijn bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar (20 kg).
Nurofen Voor Kinderen bevat als enig werkzaam bestanddeel ibuprofen, een middel tegen pijn en koorts.
Gebruik Nurofen Voor Kinderen tegen milde tot matige pijn en tegen koorts.
De werkzame stof in dit middel is 200 mg ibuprofen per omhulde tablet.

Indicaties:
- Tegen milde tot matige pijn en tegen koorts
- Voor kinderen vanaf 6 jaar (20 kg)

Contra-indicaties :
Niet innemen:
- Uw kind is allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Uw kind heeft ooit last gehad van kortademigheid, astma, een lopende neus, zwelling van het gezicht en/ of handen of netelroos na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s).
- Uw kind heeft ernstige lever-, nier- of hartfalen.
- Uw kind heeft een maagzweer of maagbloeding of twee of meer episoden doorgemaakt.
- Uw kind heeft een voorgeschiedenis van maag- of darmbloeding of perforatie bij vroegere behandeling met NSAID’s.
- Uw kind heeft een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
- Uw kind heeft onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming.
- Uw kind heeft een ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
- Uw kind is jonger dan 6 jaar (20 kg).
- Nurofen Voor Kinderen is een geneesmiddel voor kinderen; indien het gebruikt wordt door volwassenen is het niet aangewezen in de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Samenstelling:
Ibuprofen, natriumcroscarmellose, natriumlaurylsulfaat, natriumcitraat, stearinezuur, colloïdaal silicium (anhydrisch), natriumcarmellose, talk, acaciagom, saccharose, titaandioxide (E171), macrogol 6000 en drukinkt

Actieve ingrediënten:
Ibuprofen

Gebruiksaanwijzing:
De geadviseerde dosering is:
- Kinderen vanaf 6 tot 9 jaar (20-30 kg): 1 tablet (200 mg)
- Indien nodig 1 tablet om de 6 uur met een maximum van 1 tablet per inname en van 3 tabletten per dag (600 mg).
- Kinderen vanaf 10 tot 12 jaar (30-40 kg): 1 tablet (200 mg)
- Indien nodig 1 tablet om de 4 à 6 uur met een maximum van 1 tablet per inname en van 4 tabletten per dag (800 mg).
- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (+ 40 kg): 1 à 2 tabletten (200 mg-400 mg)
- Indien nodig 1 à 2 tabletten om de 4 à 6 uur met een maximum van 2 tabletten per inname en van 6 tabletten per dag (1200 mg).
- Wanneer de maximale dosis per keer ingenomen is, moet minstens 4 uur gewacht worden tot de volgende dosis ingenomen mag worden.
- De omhulde tabletten inslikken zonder kauwen en met voldoende vloeistof (bv. een half glas water).

Voorzorgsmaatregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Ontstekingsremmers/ pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Nurofen inneemt als u:
- Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
- Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
- Als uw kind een infectie heeft
- Als uw kind bepaalde huidaandoeningen heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of gemende bindweefselziekte).
- Als uw kind een bepaalde erfelijke stoornis van de bloedvorming heeft (zoals acute intermitterende porfyrie).
- Als uw kind coagulatiestoornissen vertoont.
- Als uw kind een darmaandoening heeft of ooit gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn).
- Als de nierfunctie van uw kind verminderd is.
- Als uw kind leverstoornissen heeft.
- Als uw kind zwanger probeert te worden.
- Als uw kind astma of allergische aandoeningen heeft of gehad heeft omdat dan kortademigheid kan optreden.
- Als uw kind hooikoorts, neuspoliepen of chronisch obstructief longlijden vertoont, dan is het risico op allergische reacties hoger. Die allergische reacties kunnen zich voordoen als astma-aanvallen (zogenaamd analgetisch astma), Quincke-oedeem of urticaria.
- Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen het risico op een hartaanval (‘myocardinfarct’) of een beroerte licht verhogen. Een eventueel risico zal groter zijn met hoge doseringen en bij een lange behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosering en behandelingsduur niet. Die bedraagt 3 dagen bij kinderen en adolescenten.
- Tijdens een infectie met waterpokken (varicella) verdient het aanbeveling het gebruik van Nurofen te vermijden.
- Bij langdurige toediening van Nurofen moeten uw leverwaarden, de nierfunctie en het aantal bloedcellen regelmatig worden gecontroleerd.
- Bijwerkingen kunnen worden verminderd door de minimale doeltreffende dosering te gebruiken gedurende een zo kort mogelijke tijd.
- Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen.
- Over het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers blijvende, ernstige nierproblemen veroorzaken. Dat risico kan toenemen bij een lichamelijke belasting met verlies van zout en uitdroging. Daarom moet het worden vermeden.
- Langdurig gebruik van onverschillig welk type pijnstiller voor hoofdpijn kan de hoofdpijn verergeren. Als die situatie zich voordoet of wordt vermoed, moet medisch advies worden gevraagd en moet de behandeling worden stopgezet. De diagnose van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) moet worden vermoed bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of wegens) regelmatig gebruik van geneesmiddelen voor hoofdpijn.
- Het gebruik samen met NSAID’s met inbegrip van selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers verhoogt het risico op bijwerkingen en moet worden vermeden.
- Als uw kind uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zorg ervoor dat uw kind voldoende drinkt. Er is een risico op nierfalen bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
- Vooral na een zware operatie is controle door een arts vereist.

Nurofen voor Kinderen kan symptomen van infecties, zoals koorts en pijn, verbergen. Het is daarom mogelijk dat Nurofen voor Kinderen de passende behandeling van een infectie vertraagt, wat kan leiden tot een verhoogd risico op complicaties. Dit is waargenomen in door bacteriën veroorzaakte longontsteking en bacteriële huidinfecties die kunnen voorkomen bij waterpokken. Als u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u een infectie heeft, en de symptomen van uw infectie blijven bestaan of worden erger, dan moet u direct een arts raadplegen.
Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn.

Nurofen kan invloed hebben op, of beïnvloed worden door andere medicijnen.
Bijvoorbeeld:
- Bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, zoals aspirine/ acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine)
- Bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine II-receptorantagonisten, zoals losartan)
- Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn en ontsteking te behandelen vb. acetylsalicylzuur (tenzij uw arts u een lage dosis heeft aangeraden) en andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID's), waaronder selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de behandeling met ibuprofen.

U moet hen zeker op de hoogte brengen als u de volgende middelen inneemt:
- Acetylsalicylzuur of andere NSAID's (ontstekingsremmende middelen en pijnstillers), omdat die het risico op maag-darmzweren of -bloeding kunnen verhogen.
- Digoxine (voor hartfalen), omdat het effect van digoxine kan toenemen.
- Glucocorticoïden (geneesmiddelen op basis van cortison of cortisonachtige stoffen), omdat die het risico op maag-darmzweren of -bloeding kunnen verhogen.
- Plaatjesaggregatieremmers, aangezien die het risico op bloeding kunnen verhogen.
- Acetylsalicylzuur (lage dosis), aangezien het bloedverdunnende effect kan verminderen.
- Geneesmiddelen die het bloed verdunnen (zoals warfarine), aangezien ibuprofen het effect van die geneesmiddelen kan versterken.
- Fenytoïne (voor epilepsie), aangezien het effect van fenytoïne kan toenemen.
- Selectieve serotonineheropnameremmers (geneesmiddelen die worden gebruikt bij depressie), omdat die het risico op gastro-intestinale bloeding kunnen verhogen.
- Lithium (een geneesmiddel voor bipolaire stoornis en depressie), omdat het effect van lithium kan toenemen.
- Probenecide en sulfinpyrazonen (geneesmiddelen tegen jicht), omdat de excretie van ibuprofen vertraagd kan zijn.
- Geneesmiddelen voor een hoge bloeddruk en plastabletten, omdat ibuprofen de effecten van die geneesmiddelen kan verminderen en het risico voor de nieren kan toenemen.
- Kaliumsparende diuretica, omdat dit hyperkaliëmie kan veroorzaken.
- Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of reuma), omdat het effect van methotrexaat kan toenemen.
- Tacrolimus en ciclosporine (immunosuppressieve geneesmiddelen), omdat nierbeschadiging kan optreden.
- Zidovudine: (een geneesmiddel om hiv/ aids te behandelen) Aangezien het gebruik van Nurofen het risico kan verhogen op bloeding in een gewricht of bloeding die tot zwelling leidt bij hiv-positieve hemofiliepatiënten.
- Sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen tegen suikerziekte); interacties zijn mogelijk.
- Chinolonantibiotica, omdat het risico op convulsies (toevallen) kan toenemen.
- Voriconazol en fluconazol (CYP2C9-remmers) gebruikt bij schimmelinfecties. Het effect van ibuprofen kan toenemen. Vermindering van de dosis ibuprofen moet overwogen worden, in het bijzonder wanneer een hoge dosis ibuprofen wordt toegediend met voriconazol of fluconazol.

Kinderen met een gevoelige maag krijgen de raad Nurofen bij het eten in te nemen.
Zet de inname van dit geneesmiddel STOP en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende krijgt:
- Tekenen van darmbloeding zoals: hevige buikpijn, pekzwarte stoelgang, braken van bloed of donkere partikels die eruitzien als koffiedik.
- Tekenen van een zeer zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, snelle hartslag, daling van de bloeddruk leidende tot shock. Dat kan zelfs gebeuren bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel.
- Ernstige huidreacties zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling, blaarvorming of afschilfering van de huid.
- Een rode uitslag op uw huid met bultjes onder de huid en blaren (frequentie niet bekend). In de bultjes zit pus. De uitslag zit vooral bij uw huidplooien, romp en bovenste ledematen en gaan samen met koorts aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose AGEP). Stop met het innemen van dit middel als u last krijg van deze klachten en roep direct medische hulp in.

Inhoud:
24 omhulde tabletten
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Geneesmiddelen voor kinderen
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.