Wit Kruis 20 Tabletten

van OMEGA Pharma
Geneesmiddel
Wit Kruis 20 Tabletten
2,75 
+
 
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
 
Uw aanvraag werd geregistreerd
Op voorraad!
Voor België
(levering in afhaalpunt OF levering aan huis, op kantoor, enz.)
Morgen bij u geleverd (OF in afhaalpunt 24h via Mondial Relay of 24h via Bpost of 4 jours via ColliShop)
Dit product of geneesmiddel is voorradig. Newpharma garandeert dat meer dan 90% van de bestellingen (doorgegeven voor 12u op werkdagen) de volgende dag geleverd worden (werkdag).
Bij u in 48h (OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 48h via Bpost of 5 jours via ColliShop) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus wat langer.
Bij u in 3 jours (OF in afhaalpunt 3 jours via Mondial Relay of 3 jours via Bpost of 6 jours via ColliShop) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus langer.
Bij u in 7 jours (OF in afhaalpunt 7 jours via Mondial Relay of 7 jours via Bpost of 10 jours via ColliShop) Dit product moet bij de fabrikant besteld worden. De normale leveringstermijn wordt dus verlengd met maximum 1 week.

Beschrijving

Zie volledige beschrijving

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw Newpharma Apotheker of arts. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

7 gebruikstips:
- Begin uw behandeling met de laagst mogelijke effectieve dosis: 500 mg
- Neem nooit meer dan 1 g (1000 mg) per keer in
- Wacht na een inname ten minste 4 tot 6 uur voor een nieuwe inname
- Neem bij zelfmedicatie nooit meer dan 3 g (3000 mg) per dag in en neem de medicatie nooit langer dan 5 dagen
- Als uw toestand niet verbetert: verhoog nooit uw dosissen en verkort ook de tijd tussen 2 innames niet
- Als u andere geneesmiddelen neemt tegen koorts, pijn of symptomen van verkoudheid en/of griep, kijk dan steeds na of zij paracetamol bevatten, zodat u de limiet van 3 g per dag niet overschrijdt
- Vermijd elke consumptie van alcohol tijdens de behandeling

Eigenschappen:
Antipyretisch-analgetisch geneesmiddel

Indicaties:
- Symptomatische behandeling van koorts en pijnen
- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Samenstelling:
De werkzame bestanddelen zijn paracetamol 500 mg en cafeïne 50 mg.
De andere hulpstoffen in dit middel zijn: povidone, natrium amyloglycolaat, lactose monohydraat, natrium saccharine, colloïdaal watervrij silicium, magnesium stearaat voor één tablet.

Gebruiksaanwijzing:
1 tablet om de 6 tot 8 uur, naargelang de behoefte
Bij de inname dient een interval van minstens 4 uur in acht te worden genomen.
Per keer mogen niet meer dan 2 tabletten worden ingenomen met een maximum van 6 tabletten per 24 uur.
De behandelingsduur dient zo kort mogelijk te worden gehouden en mag niet langer worden aanhouden dan de symptomen.

Voorzorgsmaatregelen:
Niet toedienen in geval van:
- Overgevoeligheid voor paracetamol of fenacetine
- Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het geneesmiddel
- Ernstige hepatocellulaire insufficiëntie

Andere voorzorgmaatregelen:
- Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen doses niet overschrijden, noch de behandelingsperiode verlengen.
- Voorzichtigheid is geboden in geval van lichte leverinsufficiëntie, chronisch alcoholisme of in geval van gelijktijdige toediening van hepatotoxische geneesmiddelen.
- De aanwezigheid van coffeïne kan misbruik of langdurig gebruik bevorderen.
- Voorzorgen zijn noodzakelijk in geval van ernstige nieraantasting (risico op renale bijwerkingen bij chronisch gebruik).
- Voorzorgsmaatregelen zijn vereist in geval van glucose 6 fosfaatdehydrogenase deficiëntie.
- Wit Kruis niet gebruiken met barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, primidone, isoniazide, rifampicine en alcohol.
- Bij behandeling met acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, metoclopramide, domperidone, cholestyramine, actieve kool, chlooramfenicol, hormonale anticonceptiva, diflunisal, sympathomimetica, thyroxine, theofylline, probenicide, zidovudine en lamotrigine eerst de arts raadplegen voor inname van Wit Kruis.
- Hoewel paracetamol en coffeïne de placenta passeren en in de moedermelk terechtkomen, mag dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de borstvoeding worden voorgeschreven, weliswaar gedurende een zo kort mogelijke periode.
- Als u een suikerintolerantie hebt, moet u uw dokter contacteren alvorens dit medicament te nemen.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen:
- Overgevoeligheidsreacties (rash en zelden Quincke-oedeem, hypotensie en andere tekenen van anafylaxie) werden gerapporteerd.
- Er zijn geïsoleerde gevallen gemeld van leukopenie, hemolytische anemie en trombopenie.
- Langdurig gebruik van paracetamol in een hoge therapeutische dosis (vanaf 2 g, hetzij 4 tabletten Wit Kruis per dag) kan schadelijke effecten teweegbrengen ter hoogte van de nieren, alsook chronische hepatitis veroorzaken.
Dit rechtvaardigt de voorzorgsmaatregelen, vooral in geval van antecedenten van leveraantasting.
- Hepatotoxiciteit met biologische stoornissen van de leverfunctie
- De syndromen van Lyell en Stevens-Johnson zijn gemeld.
- Coffeïne kan tachycardie, hartkloppingen, maagirritatie, alsook insomnia veroorzaken.

Overdosering:
- Intoxicatie te wijten aan paracetamol:
Bij vrijwillige of toevallige inname van massieve doses paracetamol dient het meest te worden gevreesd voor leveraantasting.
De inname van 8 tot 15 g paracetamol door een volwassene (150 mg/ kg voor kinderen) kan hepatocellulaire letsels veroorzaken, die tot uiting komen door een icterus en zelfs een fatale necrose.
De toxische dosis is lager in geval van voorafbestaande aantasting van de leverfunctie.
De levertoxiciteit van paracetamol bij overdosering wordt verklaard door de vorming van grotere hoeveelheden reactieve metaboliet, die niet kan worden gedetoxiceerd en aldus necrose veroorzaakt.
De symptomen in het begin van de intoxicatie zijn gewoonlijk banaal: de eerste uren na inname van het product klaagt de patiënt over nausea. Na de eerste 24 uur, naargelang de hoeveelheid van het ingenomen product, zullen de symptomen hetzij volledig verdwijnen, hetzij verergeren en gevolgd worden door beginnende leverletsels. In dit stadium zijn de biologische laboratoriumtesten verstoord.
Leveraantasting komt over het algemeen tot uiting rond de 2de of de 4de dag; na de 4de dag is er sprake van acute leverinsufficiëntie (icterus, encefalopathie, enz.).
- Intoxicatie te wijten aan coffeïne:
De intoxicatieverschijnselen door coffeïne zullen worden gemaskeerd door deze die op misbruik van paracetamol wijzen.
Toch, een massieve hoeveelheid coffeïne kan een stimulerend effect op het centraal zenuwstelsel veroorzaken, overal bij kinderen.

Behandeling:
De behandeling bestaat uit reductie van de geabsorbeerde hoeveelheid door maagspoeling, en toediening van producten met een vrij of vrij te maken (methionine, l-cysteïne) sulfhydryl (SH) groep binnen de 6 tot 10 uur na inname van de toxische dosis.
Gewoonlijk gebruikt men een IV perfusie van N-acetylcysteïne gedurende 20 uur volgens volgend schema:
- Aanvangsdosis: 150 mg/ kg in 250 ml glucose-oplossing à 5% gedurende 30 tot 60 minuten
- Dan 50 mg/ kg in 500 ml glucose-oplossing à 5% gedurende 4 uur
- Dan 100 mg/ kg in 1.000 ml glucose-oplossing à 5% gedurende 16 uur

Interacties:
- Alcohol en andere hepatotoxische stoffen verhogen het risico op bijwerkingen ter hoogte van de lever te wijten aan paracetamol.
- Het gebruik van enzyminductoren, zoals barbituraten, kan de hepatotoxiciteit van paracetamol doen toenemen.
- Over het algemeen mag paracetamol niet met NSAI worden gecombineerd wegens het hoger risico op renale bijwerkingen.
- Een verhoogde activiteit van de vitamine K-antagonisten werd soms waargenomen na toediening van hoge doses paracetamol. Inname van meer dan 2 g paracetamol per dag gedurende een lange periode kan het bloedingsrisico verhogen en vereist regelmatige controle van de International Normalised Ratio (INR).
- De absorptie van paracetamol kan verhogen bij combinatie met metoclopramide, en verlagen bij combinatie met cholestyramine of actieve kool.
- Paracetamol kan storingen veroorzaken in de glycemiemeting met de glucose oxidase methode en in de plasmadosering van urinezuur met de fosforwolfraamzuurmethode.
- Gelijktijdige toediening van diflunisal verhoogt de plasmaconcentratie van paracetamol. Voorzichtigheid is geboden wegens het risico op levertoxiciteit.
- Caffeïne verhoogt de tachycardiserende inspanning van sympathomimetica en thyroxine.
- Caffeïne vermindert de excretie van theofylline.

Inhoud:
20 tabletten
Kenmerken:
Merk OMEGA Pharma
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Contra indicaties Bijwerkingen

 

 

 

 


Overdosering Interacties


 


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.