Pangel 10% Tube 30g

van Pannoc
Geneesmiddel
Pangel 10% Tube 30g
5,58 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Anti-acne gel

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Anti-acne gel
Pangel is een waterige gel voor de behandeling van (jeugd)puistjes (acne). Pangel is uitsluitend bestemd voor cutaan gebruik en bevat benzoylperoxide als werkzame stof.

Indicaties:
Voor de behandeling van (jeugd)puistjes (acne)

Contre-indicaties:
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Samenstelling:
- De werkzame stof in dit middel is benzoylperoxide.
Pangel 100 mg/g: 1 g gel bevat 100 mg benzoylperoxide.
- De andere stoffen in dit middel zijn carbomeer, lauromacrogol, propyleenglycol, natriumhydroxide, gezuiverd water.

Gebruiksaanwijzing:
Over het algemeen begint u de behandeling met Pangel 50 mg/g. Later, als u het product goed verdraagt, kunt u overschakelen op Pangel 100 mg/g.
Gebruik bij voorkeur Pangel 50 mg/g:
- Bij beginnende acne van adolescenten
- Bij patiënten met een tere huid zoals bij vrouwen, kinderen, blond- of roodharige patiënten

Was uw huid vooraf met zuiver water, spoel en droog zorgvuldig af. Breng daarna Pangel voorzichtig aan op uw huid (niet inmasseren). Laat het product drogen en was uw handen zorgvuldig.
Breng Pangel in het begin van de behandeling slechts eenmaal per dag aan. Na een aantal dagen kunt u het product tweemaal per dag aanbrengen.
De dosering moet aangepast worden aan de werking en aan uw persoonlijke verdraagzaamheid voor het product. Krijgt u bijvoorbeeld ernstige irritatie, breng het product dan minder frequent aan en/of schakel over naar de minst geconcentreerde vorm (Pangel 50 mg/g).

Voorzorgsmaatregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Vermijd contact van het product met de ogen en de slijmvliezen (bijvoorbeeld in de neus en mond). Indien dit per ongeluk toch gebeurt, spoel dan onmiddellijk met veel water.
- Gebruik Pangel niet op beschadigde delen van de huid, bijvoorbeeld op open wonden, schaafwonden.
- Gebruik Pangel niet vlak voor, tijdens of kort na het zonnebaden. Gebruik ook geen U.V. lampen tijdens de behandeling (zonnebanken).
- Het is mogelijk dat u een lichte irritatie van de huid waarneemt bij het begin van de behandeling. Zolang deze irritatie matig blijft, wijst deze niet op een onverdraagzaamheid of een verworven overgevoeligheid voor het product. Eventueel kunt u een proefbehandeling op een klein oppervlak van de huid uitvoeren om de reactie van uw huid op het product te testen.
- Als u in de loop van de behandeling bijwerkingen krijgt, moet u overgaan naar een lagere concentratie van Pangel of moet u de behandeling stopzetten. Dit laatste is onder meer vereist als u last krijgt van jeuk en zwelling, al dan niet met vochtafscheiding.
- Gebruik Pangel niet samen met andere lokale anti-acne producten zonder advies van uw arts.
- Niet langdurig gebruiken zonder advies van uw arts.
- Niet in contact brengen met gekleurde weefsels of haren omdat Pangel deze kan verbleken.

Kinderen:
Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.
Gebruik dit middel niet bij pasgeborenen jonger dan 4 weken met open wonden of grote beschadigde huidoppervlakken (zoals brandwonden) zonder eerst met uw arts of apotheker te overleggen.

Gebruikt u naast Pangel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken: vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding:
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de invloed van het gebruik van Pangel tijdens de zwangerschap. Het is ook niet bekend of de stof benzoylperoxide in de moedermelk terechtkomt. Gebruik Pangel daarom niet tijdens de zwangerschap of de borstvoeding zonder medisch advies.

Pangel bevat 50 mg propyleenglycol per gram. Deze stof kan huidirritatie veroorzaken.
Gebruik dit middel niet op open wonden of grote beschadigde huidoppervlakken (zoals brandwonden) zonder eerst met uw arts of apotheker te overleggen.
Wanneer u te veel van Pangel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen als u plots stopt met het gebruik van Pangel.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddelbijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- Roodheid van de huid, branderig gevoel, droge huid, jeuk, zwelling (al dan niet met vochtafscheiding), schilfering en kloven
- Overgevoeligheid (sensibilisatie) en perivasculaire lymfocyteninfiltraties (plaatselijke ophoping van lymfocyten, een type witte bloedcel, rond de bloedvaten)

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Na opening is dit geneesmiddel 3 maanden houdbaar.

Inhoud:
Tube 30 g
Kenmerken:
Merk Pannoc
Categorie Acné
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.