Feldene Gel Tube 0,5% 50g

van PFIZER
7,49 

Tijdelijk niet beschikbaar
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Beschrijving

Feldene Gel Tube 0,5% 50g

Therapeutische indicaties:
Feldene Gel is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van diverse pijn- en ontstekingstoestanden, zoals artrose, posttraumatische of acute abarticulaire aandoeningen, waaronder tendinitis, tendosynovitis, periarthritis, verstuiking, verrekking en lage rugpijn.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Het actief bestanddeel is piroxic. 1 g Feldene 0,5 % Gel bevat 5 mg piroxic.
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm: Gel.

Dosering en wijze van toediening:
Het product is alleen bestemd voor cutaan gebruik. Men mag geen occlusieve verbanden gebruiken. De gel doen indringen door massage totdat de huid geen spoor van het preparaat meer draagt. Het is aanbevolen om na applicatie de handen te wassen.
De hoeveelheid te gebruiken Feldene Gel is afhankelijk van de grootte van de te behandelen oppervlakte. Maximaal wordt ongeveer 3 cm gel geappliceerd 3 tot 4 maal per dag.
Bij kinderen mag Feldene Gel vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Kenmerken:
Merk PFIZER
Categorie Uitwendig gebruik
Prijs 7,49 
Gewicht 69 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor piroxic., wat ook zijn afleveringsvorm is, of voor een van de hulpstoffen aanwezig in de gel (zie rubriek "Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik"). Er bestaat bovendien een kans op kruisovergevoeligheid met acetylsalicylzuur en andere niet-steroïdale anti-inflammatoire stoffen.
Niet gebruiken bij patiënten bij wie acetylsalicylzuur en andere niet-steroïdale anti-inflammatoire stoffen symptomen van astma, rinitis, angioneurotisch oedeem of urticaria veroorzaken.
Niet aanbrengen op een beschadigde huid.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Indien zich een lokale irritatie voordoet, wordt het appliceren van de gel stopgezet en wordt eventueel een symptomatische behandeling ingesteld.
Niet appliceren op de ogen, de slijmvliezen, open huidletsels, noch bij aanwezigheid van om het even welke huidaandoening ter hoogte van het te behandelen oppervlak.
Geen occlusief verband gebruiken.
Wegens het risico van systemische reacties is voorzichtigheid geboden bij patiënten met nierinsufficiëntie en patiënten behandeld met diuretica.
Dit product bevat propyleenglycol, dat kan leiden tot irritatie van de huid.
De behandeling mag niet langer dan 2 tot 3 weken duren.
Het is aanbevolen om na applicatie de handen te wassen.
Feldene Gel is voorbehouden voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding:
De gebruiksveiligheid van Feldene tijdens de zwangerschap en de lactatie is niet vastgesteld. Feldene remt de synthese en de vrijmaking van de prostaglandinen door een omkeerbare inhibitie van het enzym cyclo-oxygenase. Dit effect, dat de andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen gemeen hebben, gaat gepaard met een toegenomen frequentie van moeilijke en vertraagde partus bij dieren waaraan het geneesmiddel tot in de laatste stadia van de dracht werd toegediend. Ook is men het erover eens dat de toediening van niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca een voortijdige sluiting van de ductus arteriosus bij de pasgeborene kan teweegbrengen. Uit een preliminair onderzoek is gebleken dat na orale toediening piroxic. in de moedermelk wordt teruggevonden in een concentratie gelijk aan ongeveer 1 % van de plasmaspiegel. Het is niet aanbevolen om Feldene Gel te gebruiken bij borstvoeding omdat de klinische veiligheid in dergelijk geval niet is aangetoond.

Bijwerkingen:
Huid- en onderhuidaandoeningen.
De gemelde ongewenste effecten zijn: lichte of matige lokale irritatie, erytheem, huiduitslag, defurfuratie, pruritus, andere lokale reacties van een zelfde type voorkomend op de plaats van de applicatie, contactdermatitis, eczeem en cutane fotosensibiliteitsreactie.
In geval van onvolledige penetratie kan de gel een lichte maar voorbijgaande kleuring van de huid veroorzaken en vlekken op het linnen maken.
Andere.
Het risico van NSAID-gerelateerde systemische bijwerkingen (renale, gastro-intestinale) kan niet worden uitgesloten.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
De effecten van de actieve stof op het vermogen om voertuigen te besturen en machines te bedienen werden niet bestudeerd.

Overdosering:
Overdoseringis weinig waarschijnlijk met dit preparaat voor lokaal gebruik.

Lijst van hulpstoffen:
Carbomeer 980 — Propyleenglycol — Ethanol — Benzylalcohol — Diisopropanolamine — Hydroxyethylcellulose — Gezuiverd water.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen interacties bekend.

Gevallen van onverenigbaarheid:
In afwezigheid van compatibiliteitsstudies mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen vermengd worden.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.