Balsoclase Dextrometorphan 125ml

5,60 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Balsoclase Dextrometorphan 125ml

Indicaties:
Het is een geneesmiddel tegen de hoest (antitussivum).
Balsoclase Dextromethorphan wordt gebruikt voor de kortdurende symptomatische behandeling van droge hoest en prikkelhoest bij volwassenen (vanaf 15 jaar).

Samenstelling:
- Alcohol: het alcoholgehalte van de drank is 1,3% hetzij 0,05 g alcohol per maatlepel van 5 ml. Medisch advies is noodzakelijk vóór de inname van dit geneesmiddel in geval van een leverziekte of epilepsie.
- Maltitol: indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat: kunnen (mogelijk vertraagde) allergische reacties veroorzaken.
De werkzame stof in dit middel is: dextromethorfanhydrobromide, 15 mg per 5 ml drank.
De andere stoffen in dit middel zijn: methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, alcohol, vloeibaar maltitol, puncharoma, natriumhydroxide, gezuiverd water.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Toedieningsweg: oraal gebruik
Voorbehouden voor volwassen (vanaf 15 jaar):
De aanbevolen dosering is 1 of 2 maatlepels van 5 ml maximum per inname.
Neem, indien nodig, deze hoeveelheid na 4 uur opnieuw in.
Neem in geen geval meer dan 8 maatlepels van 5 ml per dag in.
Voor bejaarden of in geval van een leverziekte: raadpleeg uw arts opdat hij de dosering kan aanpassen.
Reinig na gebruik de maatlepel met water.
Laat minstens 4 uur tussen elke inname.
Dit geneesmiddel mag enkel worden ingenomen op momenten waarop de hoest opduikt. Bijvoorbeeld, voor een hoest die enkel ’s avonds voorkomt, kan één keer innemen van dit geneesmiddel ’s avonds volstaan.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan opnieuw uw arts.U mag dit geneesmiddel niet langer dan 5 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Kenmerken:
Merk PIERRE FABRE SANTE BENELUX
Categorie Siropen, Suikervrije siroop
Prijs 5,60 
Gewicht 265 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen
Contra-indicaties:
Niet in te nemen wanneer:
- U bent allergisch voor dextromethorfanhydrobromide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Als u astma heeft
-Als u ademhalingsproblemen heeft
- Als u behandeld wordt met MAO-remmers (geneesmiddelen voorgeschreven bij bepaalde depressieve toestanden)
- Als u borstvoeding geeft
- Bij kinderen (jonger dan 15 jaar)
Bijzondere voorzorgen bij gebruik:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Balsoclase Dextromethorphan inneemt.
- In geval van een chronische (langdurige) ziekte van de luchtwegen of longen met fluimhoest is medisch advies noodzakelijk.
- In geval van een slijmhoest. In dat geval is de hoest een natuurlijk verdedigingsmiddel nodig voor de afvoering van afscheidingen van de luchtpijptakken.
- Als de hoest slijmerig wordt, gepaard gaat met ophoesten en verwijderen van fluimen, koorts, raadpleeg dan uw arts.? Door de aanwezigheid van maltitol mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt in geval van fructose-intolerantie (erfelijke metabolische ziekte).
- Want dit geneesmiddel bevat alcohol: het alcoholgehalte van de drank is 1,3% hetzij 0,05 g alcohol per maatlepel van 5 ml.
- Door de aanwezigheid van alcohol is medisch advies noodzakelijk vóór de inname van dit geneesmiddel in geval van een leverziekte of epilepsie.
- Neem in geval van koorts alsook in geval van verergering of geen verbetering na 4 tot 5 dagen geen hogere doses dan de aanbevolen, neem niet gelijktijdig een ander antihoestmiddel in, maar raadpleeg uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding:
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
- Tot op heden zijn er geen betrouwbare gegevens over misvorming bij dieren met dextromethorfan.
- Klinisch lijken de resultaten van studies uitgevoerd op een beperkt aantal vrouwen een bijzonder misvormend effect van dextromethorfan uit te sluiten.
- Aan het einde van de zwangerschap kunnen hoge doses, zelfs bij een korte behandeling, de ademhaling van de pasgeborene onderdrukken.
- Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap kan langdurige inname van dextromethorfan door de moeder, en dit aan gelijk welke dosis, aan de basis liggen van ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene.
- Door de aanwezigheid van alcohol moet het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap worden vermeden.
Borstvoeding:
- Dit geneesmiddel gaat over in de moedermelk.
- Te sterke doses dextromethorfan toegediend aan vrouwen die borstvoeding geven, kunnen ademhalingspauzes geven of de zuigkracht van de zuigeling doen dalen. De inname van dit geneesmiddel wordt bijgevolg afgeraden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Balsoclase Dextromethorphan kan lichte en voorbijgaande slaperigheid of duizeligheid veroorzaken wat gevaarlijk kan zijn voor bestuurders van voertuigen (auto’s…) en gebruikers van bepaalde machines. Dit verschijnsel vermindert na meerdere innamen. Het kan nuttig zijn de behandeling ‘s avonds te beginnen.
Dit verschijnsel wordt versterkt door de inname van alcoholische dranken.

Bijwerkingen:

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Immuunsysteemaandoeningen: allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, netelroos, plotse zwelling van de hals en het gezicht (Quincke-oedeem) of plotse hinder bij het ademhalen, soms met piepende ademhaling (bronchospasme)
- Zenuwstelselaandoeningen: duizeligheid, slaperigheid
- Oogaandoeningen: verwijding van de pupillen (mydriase)
- Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken, verstopping en door de aanwezigheid van maltitol, risico op verteringsproblemen en diarree
- Huid- en onderhuidaandoeningen: jeuk, netelroos.
Overdosering - Interacties
Andere geneesmiddelen:
Neemt u naast Balsoclase Dextromethorphan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
- Neem met dit antihoestmiddel niet gelijktijdig een geneesmiddel in dat de afscheidingen van de luchtpijptakken vloeibaar maakt (expectorans, mucolyticum).
- Neem niet gelijktijdig andere antihoestmiddelen in om de aanbevolen maximale doses niet te overschrijden (zie rubriek 3 "Hoe neemt u Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker in?").
- Vermijd elk type mono-amino-oxidase-remmer in te nemen (MAO-remmers = geneesmiddelen voorgeschreven bij bepaalde depressieve toestanden), want de gelijktijdige inname ervan kan een serotoninerg syndroom veroorzaken wat zich uit in de vorm van diarree, snelle hartslag (tachycardie), zweten, beven, verwardheid en zelfs coma.
- Als u andere onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel inneemt, meer bepaald:
o morfinederivaten (pijnstillers, antihoestmiddelen en substitutiebehandelingen)
o neuroleptica (geneesmiddelen voor de behandeling van psychosen)
o barbituraten (soort slaapmiddelen)
o benzodiazepinen (kalmeermiddelen)
o andere anxiolitica (kalmeermiddelen tegen angst) dan benzodiazepinen (kalmeermiddelen)
o hypnotica (slaapmiddelen)
o kalmerende antidepressiva
o H1-antihistaminica (geneesmiddelen voor de behandeling van acute allergische periodes)
o clonidine en aanverwanten (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en migraine)
o baclofeen (geneesmiddel tegen krampen)
o thalidomide (geneesmiddel dat immuniteitsreacties onderdrukt), is het mogelijk dat de onderdrukking van het centrale zenuwstelsel verergert. Dit veroorzaakt een vermindering van de waakzaamheid wat het besturen van voertuigen en het gebruik van machines gevaarlijk kan maken.
- Andere morfinederivaten (pijnstillers, antihoestmiddelen en substitutiebehandelingen) kunnen een daling van het ademhalingsritme veroorzaken, in het bijzonder bij bejaarden.
- Een interactie is mogelijk met paroxetine, sertraline, fluvoxamine (geneesmiddelen voor de behandeling van depressie), amiodaron, kinidine (geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen), haloperidol (geneesmiddel voor de behandeling van psychosen), want deze geneesmiddelen worden door dezelfde leverenzymen gemetaboliseerd en kunnen zo de dextromethorfanconcentratie in het bloed beïnvloeden.
- Als u gelijktijdig fluoxetine (geneesmiddel voor de behandeling van depressie) inneemt, is het mogelijk dat uw arts de dosis Balsoclase Dextromethorphan aanpast, want fluoxetine heeft bij bepaalde personen (trage metaboliseerders) een invloed op het metabolisme van dit geneesmiddel.

Heeft u te veel van Balsoclase Dextromethorphan ingenomen?
Wanneer u te veel van Balsoclase Dextromethorphan heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
- De tekenen van overdosering zijn: misselijkheid, braken, duizeligheid, opwinding, verwardheid, slaperigheid, verwijding van de pupillen, versnelde hartslag (tachycardie), huiduitslag, hallucinaties.
- De tekenen in geval van zware overdosering zijn: coma, onderdrukking van de ademhaling, stuipen.
Bij zware overdosering is onmiddellijke ziekenhuisopname vereist.

Bent u vergeten Balsoclase Dextromethorphan in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.