Rhinathiol Antirhinitis Neusverkoudheid-Sinusitis 40 Tabletten

van Rhinathiol

Voor de behandeling van de symptomen van allergische en vasomotorische rhinitis en van sinusitis

  Aan mijn Favorieten toevoegen
6,10 
gratis levering Bij aankoop van minstens 7 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd


Eigenschappen:
Tabletten voor oraal gebruik
Verhelpt verstopte neus en loopneus.

Indicaties:

Voor de behandeling van de symptomen van allergische en vasomotorische rhinitis en van sinusitis

Contra-indicaties:
- Rhinathiol Antirhinitis is tegenaangewezen bij patiënten die een bekende overgevoeligheid vertonen voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel.
Rhinathiol Antirhinitis is tegenaangewezen bij patiënten die behandeld worden met mono-amine-oxidase inhibitoren (MAOI) of binnen de twee weken na de stopzetting van een dergelijke behandeling. De inhibitie van de degradatie van neosynephrine kan aanleiding geven tot een sterke toename van de adrenerge activiteit.
- De sympathicomimetica (neosynephrine) zijn tegenaangewezen in geval van niet-gecontroleerde hypertensie en een ernstige cardiovasculaire ziekte.
Rekening houdend met de anticholinerge eigenschappen van chloorfenamine, is Rhinathiol Antirhinitis tegenaangewezen bij patiënten die lijden aan gesloten-hoek glaucoom of prostaathypertrofie.
Het gebruik van Rhinathiol Antirhinitis is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Samenstelling:
Neosynephrine hydrochloride 10 mg, chloorfenamine maleaat 4 mg per tablet; hulpstoffen: glucosum anhydricum, Lactosum, magnesii stearas, Maydis amylum, sicilicum colloïdal. pro compresso uno

Gebruiksaanwinzing:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 à 2 tabletten om de 4 uur met een maximum van 6 tabletten per 24 uur
Tabletten in te nemen bij voorkeur tijdens de maaltijden

Voorzorgsmaatregelen:
Bijzondere voorzichtigheid is aangewezen in geval van toediening aan patiënten die lijden aan cardiovasculaire ziekten, hyperthyroïdie of diabetes.
Voorzichtigheid is ook aangewezen in geval van gelijktijdige toediening van anesthetica die het myocard sensibiliseren voor sympathicomimetica (bijv. trichloorethyleen, cyclopropaan, halothaan), in geval van gelijktijdige toediening van andere sympathicomimetica, in geval van astma en in geval van verhoogd risico van cerebrale arteriosclerose.
Omwille van de aanwezigheid van chloorfenamine maleaat, moet men ook voorzichtig zijn in geval van gelijktijdige inname van andere geneesmiddelen met sedatief effect, zoals neuroleptica, anxiolytica en slaapmiddelen.
Voorzichtigheid is vereist in geval van astma, blaashalsobstructie, leverinsufficiëntie, pyloroduodenale obstructie en peptisch ulcus met stenose.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
De mono-amine-oxidase inhibitoren, alsook de tricyclische antidepressiva en guanethidine, potentiëren het hypertensief effect van neosynephrine.
Rhinathiol Antirhinitis mag niet gebruikt worden binnen de 2 weken na de stopzetting van een behandeling met mono-amine-oxidase inhibitoren.
Alcohol, sedativa, tranquillizers en hypnotica kunnen het sedatief effect van chloorfenamine versterken.
De werking van de ß-blokkers kan verminderd zijn door de antihistaminica terwijl de effecten van de anticholinergica versterkt kunnen zijn.

Zwangerschap en borstvoeding:
Omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, moet het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden worden tijdens de zwangerschap. Zijn gebruik moet ook vermeden worden tijdens de borstvoeding omdat kleine hoeveelheden antihistaminicum en néosynéphrine geëxcreteerd worden in de moedermelk en bij de pasgeborene aanleiding kunnen geven tot respectievelijk agitatie en hypertensie.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
De patiënt moet rekening houden met het feit dat zijn waakzaamheid kan verminderd zijn als gevolg van de aanwezigheid van chloorfenamine; het risico stijgt in geval van verbruik van alcohol of van geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken.

Bijwerkingen:
- Urologisch systeem: urinaire stoornissen (dysurie, retentie)
Cardiovasculair systeem: hypertensie, palpitaties, tachycardie
Oftalmologisch systeem: gezichtsstoornissen
Centraal zenuwstelsel: neosynephrine - hoofdpijn, nervositeit, slapeloosheid, centrale stimulatie, verwardheid, angst, psychotische toestanden; chloorfenamine - centrale depressie die meer uitgesproken is in geval van gelijktijdig alcoholverbruik: slaperigheid, duizeligheid; mentale verwardheid of excitatie bij bejaarden
Gastro-intestinaal systeem: nausea, braken, constipatie, diarree, monddroogte

Overdosering:
De accidentele absorptie van grote hoeveelheden chloorfenamine zal bij kleine kinderen een centrale stimulatie en anticholinerge reacties uitlokken. Ze kunnen zich uiten door agitatie, hallucinaties, ataxie en convulsies enerzijds, en door pupildilatatie, monddroogte, roodheid van het gelaat, hyperthermie en gastro-intestinale stoornissen anderzijds.
Bij volwassenen wordt er vooral een centraal depressief effect, gekenmerkt door slaperigheid en eventueel coma, waargenomen.
De acute intoxicaties te wijten aan néosynéphrine worden vooral gekenmerkt door hypertensie, palpitaties, mictiestoornissen en prikkelbaarheid.
Er bestaat geen specificiek antidotum. De behandeling is zuiver symptomatisch.

Inhoud:
40 tabletten
Kenmerken:
Merk Rhinathiol
Categorie Tabletten
Prijs 6,10 
Gewicht 25 gr

 

 

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.