Nasa Rhinathiol 0,1% Neusspray Oplossing 10 ml Verstopte Neus 10ml

5,29 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 24u via Mondial Relay of 24u via DPD of 24u via Bpost of 24u via Bpost of 48u via ColliShop
Beschrijving

Nasa Rhinathiol 0,1% Neusspray Oplossing 10 ml Verstopte Neus 10ml

Therapeutische indicaties:
Nasa Rhinathiol wordt langs de neus toegediend, als decongestief middel bij de symptomatische behandeling van neuscongestie, met name als gevolg van een banale rhinitis, een vasomotorische of allergische rhinitis of een sinusitis.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Nasa Rhinathiol 0,05 % Oplossing voor neusspray.
Xylomet. HCl 0,5 mg q.s. ad 1 ml.
Eén druppel (ongeveer 70 mcl) stemt overeen met ongeveer 35 mcg xylomet. HCl.
Nasa Rhinathiol 0,1 % Oplossing voor neusspray.
Xylomet. HCl 1,0 mg q.s. ad 1 ml.
Eén verstuiving (ongeveer 70 mcl) stemt overeen met ongeveer 70 mcg xylomet. HCl.
Voor de hulpstoffen, zie rubriek "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vormen:
Waterige oplossing voor extern gebruik. Oplossing voor neusspray.

Dosering en wijze van toediening:
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.
De oplossing voor neusspray van 0,1 % gebruiken.
Kinderen van 2 tot 6 jaar.
De oplossing voor neusspray van 0,05 % gebruiken.
VOLWASSENEN EN KINDEREN OUDER DAN 6 JAAR.
Oplossing voor neusspray 0,1 %.
Volwassenen: 1 tot 2 verstuivingen per neusgat, 2 tot 3 maal per dag.
Maximum 2 verstuivingen per toediening en 6 verstuivingen per dag.
Kinderen ouder dan 6 jaar: 1 verstuiving per neusgat, 1 tot 2 maal per dag.
Maximum 1 verstuiving per toediening en 2 verstuivingen per dag.
KINDEREN VAN 2 TOT 6 JAAR.
Oplossing voor neusspray 0,05 %.
1 verstuiving per toediening in elk neusgat, 3 toedieningen per dag.
Maximum 1 verstuiving per toediening en 3 verstuivingen per dag.
Als de symptomen langer dan een week blijven bestaan, moet een klinische herevaluatie worden overwogen.
Gebruiksaanwijzing van de microdoseur.
Om het preparaat te verstuiven, het pompje activeren door de flacon tussen de wijsvinger, de middelvinger en de duim te houden. Vooraf 2 tot 3 maal op het pompje drukken (niet in de neusopeningen) om een regelmatige verstuiving te verkrijgen.

Kenmerken:
Merk Rhinathiol
Categorie Neusspray - Neusdruppels
Prijs 5,29 
Gewicht 54 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor xylomet. of een ander bestanddeel van de rubriek "Samenstelling".
Personen met geslotenhoekglaucoom.
Zoals voor alle vasoconstrictoren is de toediening van xylomet. tegenaangewezen na een transsfenoïdale hypofysectomie of na transnasale chirurgische interventies waarbij de dura mater werd blootgelegd.
Nasa Rhinathiol0,1 % oplossing voor neusspray is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Nasa Rhinathiol 0,05 % oplossing voor neusspray is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Als de symptomen langer dan een week blijven bestaan, moet een klinische herevaluatie worden overwogen.
Langdurig gebruik (langer dan twee weken) moet vermeden worden aangezien dit kan leiden tot rebound congestie met hyperemie. Dit zet aan tot hernemen van de behandeling met een risico van chronische rhinitis en atrofie van de neusmucosa.
Voorzichtigheid is eveneens vereist bij personen met hyperthyroïdie, hartaandoeningen, hypertensie en bij patiënten die behandeld worden met MAO-inhibitoren of tricyclische antidepressiva.

Zwangerschap en borstvoeding:
Tot dusver bleek dit geneesmiddel geen schadelijke effecten te hebben bij het gebruik tijdens de zwangerschap en de periode van de borstvoeding, voor zover de voorgestelde dosering in acht wordt genomen. Een langdurig gebruik tijdens de borstvoeding is te vermijden, omwille van de risico 's van tachycardie, hypertensie en agitatie van de pasgeborene.

Bijwerkingen:
Bij gevoelige personen en bij risicopatiënten (kinderen en bejaarde personen), kan xylomet. systemische effecten veroorzaken, eigen aan de sympathomimetica, zoals beschreven in de rubriek "Overdosering".
Cardio-vasculaire nevenwerkingen.
Hypertensie, palpitaties.
Effecten op het centraal zenuwstelsel.
Hoofdpijn, slapeloosheid.
Effecten op het gastro-intestinale systeem.
Nausea.
Effecten op het ademhalingsstelsel.
In geval van langdurig of frequent gebruik, kan er rebound congestie optreden, gekenmerkt door zwelling en chronische roodheid van de neusmucosa en door chronische rhinitis.
Allergische reacties.
Overgevoeligheidsreacties.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Er is op dit ogenblik geen enkel argument dat aantoont dat Nasa Rhinathiol® een invloed heeft op het vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Overdosering:
In geval van overmatig gebruik kunnen zich vooral bij kleine kinderen systemische bijwerkingen, eigen aan de alfa-sympathicomimetica, voordoen:
Hypertensie, nervositeit, nausea, vertigo, hoofdpijn, insomnie, palpitaties, tachycardie en aritmieën. De imidazolinen, de groep waartoe xylomet. behoort, veroorzaken in geval van accidenteel oraal gebruik of in geval van overdosering, depressie van het CZS, eventueel gepaard gaande met een daling van de lichaamstemperatuur, bradycardie, zweten, vertigo, mogelijk leidend tot coma. Na eventuele maagspoeling, moet een langdurige symptomatische behandeling worden ingesteld.

Lijst van hulpstoffen:
Nasa Rhinathiol 0,05 % oplossing voor neusspray.
Mononatrii phosphas monohydr. — Dinatrii phosphas dess. — Natrii chloridum — Benzalkonii chloridum — Aqua purificata.
Nasa Rhinathiol 0,1 % oplossing voor neusspray.
Monokalii phosphas — Natrii chloridum — Dinatrii phosphas dihydr. — Nonylphenoxypolyethoxyaethanolum — Dinatrii edetas — Eucalyptol. — Neroli essent. — Benzalkonii chloridum — Aqua purificata.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Gelijktijdig gebruik met MAO-inhibitoren en tricyclische antidepressiva moet vermeden worden.

Gevallen van onverenigbaarheid: Niet van toepassing.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.