Rhinospray Tramazoline 1,18mg/ml Neusspray Oplossing 15ml

van Rhinospray

Verlicht snel en effectief een verstopte neus bij neusontsteking en neuskeelontsteking

  Aan mijn Favorieten toevoegen
6,65 
Op voorraad!
Voor België
(levering in afhaalpunt OF levering aan huis, op kantoor, enz.)
Morgen bij u geleverd (OF in afhaalpunt 24h via Mondial Relay of 24h via Bpost of 4 jours via ColliShop of 24h via DPD)
Dit product of geneesmiddel is voorradig. Newpharma garandeert dat meer dan 90% van de bestellingen (doorgegeven voor 16u op werkdagen) de volgende dag geleverd worden (werkdag).
Bij u in 48h (OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 48h via Bpost of 5 jours via ColliShop of 48h via DPD) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus wat langer.
Bij u in 3 jours (OF in afhaalpunt 3 jours via Mondial Relay of 3 jours via Bpost of 6 jours via ColliShop of 3 jours via DPD) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus langer.
Bij u in 7 jours (OF in afhaalpunt 7 jours via Mondial Relay of 7 jours via Bpost of 10 jours via ColliShop of 7 jours via DPD) Dit product moet bij de fabrikant besteld worden. De normale leveringstermijn wordt dus verlengd met maximum 1 week.
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
Rhinospray Tramazoline neusspray verlicht snel en effectief een verstopte neus bij neusontsteking en neuskeelontsteking. De neusspray Rhinospray Tramazoline werkt in 5 minuten en werkt tot 8u-10u.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de congestie na het spoelen aanhouden, dan kan Rhinospray Tramazoline worden gebruikt als tweedelijnsbehandeling.

Indicaties:
- Voor symptomatische behandeling van neuscongestie, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking
- Bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar
- Voor verstuiving in de neus

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één hulpstoffen
Rhinospray Tramazoline is gecontra-indiceerd in geval van een droge neusontsteking of gesloten-hoek-glaucoom, na een schedeloperatie via de neus, en in geval van allergie voor tramazoline, benzalkonium. Gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 7 jaar

Samenstelling:
1 ml Rhinospray Tramazoline 1,18 mg/ml oplossing voor verstuiving in de neus bevat 1,18 mg tramazolinehydrochloride (dit is ongeveer 82,6 mcg tramazolinehydrochloride per verstuiving).
Hulpstof met bekend effect: bevat 0,020 g benzalkoniumchloride.

Actieve ingrediënten:
1,18 mg tramazolinehydrochloride

Gebruiksaanwijzing:
Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing.
Volwassenen:
Eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen,
3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. De maximale dosis bedraagt 200 mcg tot 4 keer per 24 uur.

Pediatrische patiënten:
Jongeren vanaf 16 jaar: zie volwassenen.
Rhinospray Tramazoline mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Bij een eerste gebruik, na verwijdering van het dopje, de duim op de bodem van het flesje en wijsvinger en middenvinger op de ring rond het uiteinde brengen. Enkele malen pompen. Wanneer een lichte nevel verstoven wordt, is de microdoseur op gang gebracht (Fig. 1). Dan het hoofd in normale positie houden en de microdoseur in het neusgat brengen (Fig. 2) en indrukken terwijl men langs de neus inademt. Hetzelfde doen in het andere neusgat. Het uiteinde reinigen en het dopje terugplaatsen.Voorzorgsmaatregelen :
Uit voorzorgsmaatregel draagt het de voorkeur het gebruik van Rhinospray Tramazoline te vermijden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Na het eerste trimester van de zwangerschap en tijdens de borstvoeding mag Rhinospray Tramazoline uitsluitend gebruikt worden op doktersadvies. Geen gebruik langer dan 5 opeenvolgende dagen zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker.

Samenvatting van het veiligheidsprofiel:
De bijwerkingen die het vaakst gerapporteerd zijn, zijn neusklachten, een droge neus en oedeem van de neus. Overgevoeligheidsreacties, waaronder oedemen van de huid en van het slijmvlies (angio-oedemen), huiduitslag, jeuk en netelroos zijn minder vaak gerapporteerd. De bijwerkingen van het hart- en vaatstelsel (hartkloppingen, tachycardie, aritmie, bloeddrukverhoging) en de bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel (bijvoorbeeld hallucinaties, slaperigheid, zenuwachtigheid, hoofdpijn, duizeligheid en sedatie) kunnen sporadisch optreden.

Tabel van de bijwerkingen:
De frequentie van de onderstaande bijwerkingen is gebaseerd op de bijwerkingen die tijdens 4 klinische studies met 5089 patiënten zijn gemeld. De bijwerkingen die zijn geassocieerd met de Rhinospray Tramazoline die zijn verkregen op basis van klinische studies en post-marketingonderzoek zijn hieronder opgenomen.

De bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:
Zeer vaak (> 1/10); vaak (> 1/100 tot < 1/10); soms (> 1/1.000 tot < 1/100); zelden (> 1/10.000 tot < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Orgaansysteemklasse (medra) Bijwerkingen
Immuunsysteemaandoeningen
niet bekend overgevoeligheid
Psychische stoornissen
Soms zenuwachtigheid
niet bekend hallucinatie, slapeloosheid
Zenuwstelselaandoeningen
Soms hoofdpijn
zelden duizeligheid, dysgeusie
niet bekend sedatie, slaperigheid
Hartaandoeningen
Soms hartkloppingen
niet bekend aritmie, tachycardie
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak neusklachten
soms oedeem van de neus, droge neus, rinorree, niezen
zelden epitaxis
Maagdarmstelselaandoeningen
Soms misselijkheid
Huid- en onderhuidaandoeningen
niet bekend oedeem van de huid*, oedeem van het slijmvlies*, huiduitslag, jeuk
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
niet bekend vermoeidheid
Onderzoeken
niet bekend verhoging van de bloeddruk
*Symptoom van overgevoeligheid

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen :
Gevallen van angio-oedeem (oedemen van de huid/oedemen van het slijmvlies) zijn gerapporteerd bij patiënten die behandeld zijn met Rhinospray Tramazoline.
Patiënten die geneigd zijn arteriële hypertensie te hebben, hebben een grotere kans op de ontwikkeling van een verhoging van de bloeddruk na het gebruik van Rhinospray Tramazoline.
Bij patiënten die aan prostaathypertrofie lijden, kunnen de tekenen/symptomen van deze hypertrofie erger zijn.

Andere bijzondere populaties :
Na toediening zoals aangegeven in de bijsluiter (via de neus) is aangetoond dat 50 tot 80% van de dosis geabsorbeerd wordt. Tramazolinehydrochloride en de metabolieten ervan worden hoofdzakelijk via de nieren afgescheiden.
Er is geen enkele klinische studie uitgevoerd bij ouderen of patiënten met nier- of leverinsufficiëntie.
Wat de postmarketingervaring betreft, bestaat er geen enkel bewijs dat patiënten van andere bijzondere populaties andere/meer bijwerkingen zouden ervaren dan deze die zijn gespecificeerd in de informatie die momenteel beschikbaar is.

Inhoud:
Spray 15 ml

Kenmerken:
Merk Rhinospray
Categorie Neusspray - Neusdruppels
Prijs 6,65
Reviews 0/5 (0 reviews)
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.