Rhinospray Eucalyptus Verstopte Neus 1,18mg/ml Neusspray Oplossing 10ml

van Rhinospray
Geneesmiddel
Rhinospray Eucalyptus Verstopte Neus 1,18mg/ml Neusspray Oplossing 10ml
6,19 
+
Op voorraad!

Beschrijving

Symptomatische behandeling van neuscongestie, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking.

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus 1,18 mg/ml neusspray, oplossing
Symptomatische behandeling van neuscongestie, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontsteking.
Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus is geïndiceerd bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de congestie na het spoelen aanhouden, dan kan Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus worden gebruikt als tweedelijnsbehandeling
Indicaties:
Externe gebruik
Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar
Bij symptomatische behandeling van neuscongestie, bijvoorbeeld bij neusontsteking en neuskeelontstekingContra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de vermelde hulpstoffen
Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus is gecontra-indiceerd in geval van een droge neusontsteking of gesloten-hoek-glaucoom, en na een schedeloperatie via de neus.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 7 jaar.

Samenstelling:
Benzalkoniumchloride: 0,02 mg per verstuiving, overeenkomend met 0,2 mg/ml oplossing
Benzalkoniumchloride, cineol, levomenthol, racemisch kamfer, glycerol, citroenzuur, natriumhydroxide, hypromellose, povidon, magnesiumsulfaat, magnesiumchloride, calciumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride, gezuiverd water

Actieve samenstelling:
1 ml Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus 1,18 mg/ml oplossing voor verstuiving in de neus bevat 1,18 mg tramazolinehydrochloride (= 1,25 mg tramazolinehydrochloride monohydraat)

Gebruiksaanwijzing:
In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de congestie na het spoelen aanhouden, dan kan Rhinospray Verstopte Neus worden gebruikt als tweedelijnsbehandeling.

Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar:
eerst de neus snuiten en daarna in elk neusgat 1 verstuiving toepassen, 3 à 4 maal per dag, naargelang de behoefte. De maximale dosis bedraagt 200 mcg (= 2 verstuivingen) tot 4 keer per 24 uur.
Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Bij een eerste gebruik, na verwijdering van het dopje, de duim op de bodem van het flesje en wijsvinger en middenvinger op de ring rond het uiteinde brengen. ENKELE MALEN POMPEN. Wanneer een lichte nevel verstoven wordt, is de microdoseur op gang gebracht (Fig. 1). Dan het hoofd in normale positie houden en de microdoseur in het neusgat brengen (Fig. 2) en indrukken terwijl men langzaam langs de neus inademt. Hetzelfde doen in het andere neusgat. Het uiteinde reinigen en het dopje terugplaatsen.

Voorzorgsmaatregelen:
Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus moet voorzichtig en onder medisch toezicht worden gebruikt in geval van prostaathypertrofie, verworven of congenitale porfyrie, arteriële hypertensie, hartziekte, hyperthyroïdie, diabetes of feochromocytoom.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die mono-amino-oxydaseremmers, tricyclische antidepressiva, vassopressoren en bloeddrukverlagende middelen nemen.
Langdurige toediening van vaatvernauwers via de neus is niet aangewezen. Dit kan namelijk aanleiding geven tot chronische inflammatie (en bijgevolg een neusverstopping) en tot atrofie van het neusslijmvlies.
Wanneer het therapeutisch effect afneemt, kan een duidelijke zwelling van het neusslijmvlies (oedeem) optreden (rebound verstopping).
Te frequent en te overvloedig gebruik van vaatvernauwers kan een verhoging van de bloeddruk veroorzaken.
Men moet ervoor waken dat Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus niet in de ogen terechtkomt om irritatie te vermijden.
De patiënt moet gewaarschuwd worden, als de symptomen na 5 dagen gebruik aanhouden, er een arts geraadpleegd moet worden om de behandeling opnieuw te evalueren.
Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus bevat 0,02 mg benzalkoniumchloride per verstuiving, overeenkomend met 0,2 mg/ml oplossing. Langdurig gebruik kan oedeem van het neusslijmvlies veroorzaken.
Het gebruik van Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus is geïndiceerd vanaf 16 jaar.

In de eerste plaats wordt aangeraden om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Blijft de neuscongestie aanhouden, dan kan Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Als sommige antidepressiva (de mono-amino-oxydase remmers of de tricyclische antidepressiva) of vasopressoren gelijktijdig met sympathicomimetica worden toegediend, kunnen de effecten op het hart- en vaatstelsel leiden tot een bloeddrukstijging. Het gecombineerd gebruik met tricyclische antidepressiva kan ook leiden tot aritmie. De interacties met bloeddrukverlagende middelen, in het bijzonder met deze die inwerken op het sympathische zenuwstelsel, kunnen complex zijn en kunnen leiden tot verschillende hart- en vaateffecten.

Zwangerschap:
Er bestaan geen gegevens of er bestaan beperkte gegevens (minder dan 300 zwangerschappen) over het gebruik van tramazolinehydrochloride bij zwangere vrouwen. Studies uitgevoerd bij dieren hebben geen bewijs geleverd van rechtstreekse of onrechtstreekse schadelijke effecten op de voortplanting. Uit voorzorgsmaatregel draagt het de voorkeur het gebruik van Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus te vermijden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Na het eerste trimester van de zwangerschap mag het product alleen worden gebruikt op medisch advies.

Borstvoeding:
Men weet niet of tramazolinehydrochloride afgescheiden wordt in de moedermelk. Een risico voor de pasgeborene kan niet uitgesloten worden. Tijdens de borstvoeding mag Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus uitsluitend gebruikt worden op doktersadvies.

Vruchtbaarheid:
Er bestaan geen studies over het effect van het gebruik van Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus op de vruchtbaarheid. Op basis van de beschikbare preklinische studies is er geen enkele indicatie voor mogelijke effecten van het gebruik van tramazolinehydrochloride op de vruchtbaarheid.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen:
Er is geen enkele studie uitgevoerd naar het vermogen om een voertuig te besturen of een machine te bedienen. Sommige patiënten moeten echter gewaarschuwd worden dat ze last kunnen hebben van bijwerkingen zoals hallucinaties, slaperigheid, sedatie, duizeligheid en vermoeidheid tijdens een behandeling met Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus . Voorzichtigheid is bijgevolg geboden tijdens het besturen van een voertuig of het bedienen van een machine. Als een patiënt last heeft van de bovenstaande bijwerkingen, moet hij/zij mogelijk gevaarlijke taken, zoals het besturen van een voertuig of het bedienen van een machine, vermijden.

Bijwerkingen:
De bijwerkingen die het vaakst gerapporteerd zijn, zijn neusklachten, een droge neus en oedeem van de neus. Overgevoeligheidsreacties, waaronder oedemen van de huid en van het slijmvlies (angio-oedemen), huiduitslag, jeuk en netelroos zijn minder vaak gerapporteerd. De bijwerkingen van het hart- en vaatstelsel (hartkloppingen, tachycardie, aritmie, bloeddrukverhoging) en de bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel (bijvoorbeeld hallucinaties, slaperigheid, zenuwachtigheid, hoofdpijn, duizeligheid en sedatie) kunnen sporadisch optreden.

Overdosering:
Door overdosering veroorzaakte tachycardie en bloeddrukverhoging kunnen, in het bijzonder bij kinderen, gevolgd worden door een daling van de bloeddruk, subnormale temperatuur, shock en reflectoire bradycardie. Naar analogie met andere alfa-sympathicomimetica kunnen de klinische symptomen van een overdosering met Rhinospray Eucalyptus Verstopte neus aanleiding geven tot verwarring omdat fasen van stimulatie en onderdrukking van het centraal zenuwstelsel (CZS) en het hart- en bloedvatenstelsel elkaar kunnen afwisselen.
Bij kinderen kan een overdosering aanleiding geven tot effecten op het CZS, zoals epilepsieaanvallen, coma, een vertraging van het hartritme of een ademhalingsdepressie.
De symptomen van stimulatie van het CZS zijn angst, opwinding, hallucinaties en epilepsieaanvallen.
De symptomen van onderdrukking van het CZS zijn een daling van de lichaamstemperatuur, lethargie, slaperigheid en coma.
Bovendien kunnen de volgende symptomen ook optreden: vernauwen of verwijden van de pupillen, zweten, koorts, bleekheid, blauwe lippen, cardiovasculaire stoornissen (inclusief een hartstilstand), ademhalingsstoornissen (zoals ademnood of ademstilstand) en psychologische stoornissen.Inhoud:
Flacon 15 ml


Kenmerken:
Merk Rhinospray
Categorie Neusspray - Neusdruppels
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.