Asaflow 80mg Acetylsalicylzuur 168 Maagsapresistente Tabletten

van SANDIPRO
Geneesmiddel
Asaflow 80mg Acetylsalicylzuur 168 Maagsapresistente Tabletten
9,05 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Asaflow werkt in op de bloedplaatjes. Het behoort tot de groep van geneesmiddelen die het vormen van bloedklonters tegengaan. Deze groep noemt men “antithrombotica”.
Asaflow is aangewezen om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen:

Snelle (acute) behandeling van:
- Een hartaanval
- Een onstabiele hartkramp (angina pectoris)
- Sommige heelkundige ingrepen aan de slagaders van het hart

Preventie:
- Voorkomen van bepaalde hart- en vaataandoeningen bij patiënten die reeds problemen aan het hart of de bloedvaten gehad hebben (secundaire preventie), zoals:
- Hartaanval
- Hartkramp (angina pectoris)
- Sommige voorvallen ter hoogte van de bloedvaten in de hersenen
- Pijn in de bloedvaten van de ledematen

Indicaties:
Om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen

Contra-indicaties:
Niet gebruiken Asaflow:
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere pijnstillende ontstekingsremmers of voor tartrazine (een kleurstof).
- Als u momenteel een maag- of darmzweer heeft.
- Als u een stoornis in de bloedstolling heeft.
- Als u een verhoogd risico op bloedverlies heeft.
- Als u een ernstig verminderde werking van de leverfunctie heeft.
- Als u een ernstig verminderde werking van de nierfunctie heeft.

Samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur.
- De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel. De omhulling bevat een copolymeer van
methylacrylaatzuur en ethylacrylaat (1:1) 30% dispersie, propyleenglycol, talk en simethicone
emulsie (polymethylsiloxane, methylcellulose, sorbinezuur).

Actieve samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur.

Gebruiksaanwijzing:
Behandeling:
- Aanvangsdosis: 320 tot 480 mg
- Volgende dosis: 160 tot 320 mg gedurende enkele weken. Daarna overgaan tot de secundaire preventie

Preventie:
- Secundaire preventie: 80 tot 160 mg per dag
- Primaire preventie: 80 tot 160 mg per dag

De tablet inslikken zonder er op te kauwen.
Neem, om geen enkele tablet te vergeten, de tabletten in volgens de dagvolgorde die op de achterzijde
van de verpakking is gedrukt. Als de eerste dag van de behandeling een maandag is, neem dan de
tablet aangeduid met "MA" en zo verder (MA = maandag; DI = dinsdag; WO = woensdag; DO =
donderdag; VR = vrijdag; ZA = zaterdag; ZO = zondag).

Voorzorgsmaatregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Raadpleeg uw arts als u:
- Astma heeft of heeft gehad.
- Allergische aandoeningen heeft.
- In het verleden reeds een maag- of darmzweer heeft gehad.
- In het verleden reeds een stoornis in de bloedstolling heeft gehad.
- Vaak maagpijn heeft.
Een verminderde werking van de nieren of de lever heeft.
Als u binnenkort een chirurgische ingreep moet ondergaan, kan uw arts beslissen om uw behandeling met Asaflow tijdelijk stop te zetten.

Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed wanneer Asaflow wordt ingenomen samen met
andere geneesmiddelen tegen:
- Bloedklonters (bv. warfarine)
- Het afstoten van organen na een transplantatie (cyclosporine, tacrolimus)
- Hoge bloeddruk (bv. diuretica en ACE-inhibitoren)
- Pijn en ontsteking (bv. steroïden of ontstekingsremmers)
- Jicht (probenecide)
- Kanker of reumatoïde artritis (methotrexaat)
- Maagzuur (antacida)
- Suikerziekte
- Vallende ziekte (valproïnezuur)
- Depressie
- Pijn en koorts (metamizol)
Raadpleeg ook uw arts als u producten op basis van Ginkgo Biloba gebruikt of als u een vaccin tegen waterpokken zal toegediend krijgen.

Gelijktijdige inname van Asaflow met alcohol kan maagproblemen veroorzaken.Het gebruik van Asaflow is afgeraden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.
Als u Asaflow gebruikt op het einde van de zwangerschap kan dit de weeën verlengen, de bevalling
vertragen en gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Bovendien vergroot Asaflow ook het risico op
bloedingen na bevalling.Asaflow heeft geen of weinig invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te
bedienen.
Asaflow bevat propyleenglycol.

Symptomen bij matige overdosering zijn: braken, koorts, buikpijnen, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, verwardheid, zweten, dorst, slaperigheid, stoornissen in de ademhaling en de samenstelling van het bloed, misselijkheid en diarree.
Symptomen bij ernstige overdosering zijn: onderdrukking van de ademhaling, verstoring van het zuurbase-evenwicht in het bloed, verminderd bewustzijn, te lage bloeddruk en suikerspiegel, stuipen, hartritmestoornissen en coma. In dit geval moet u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis voor een dringende behandeling (maagspoeling). Een overdosis kan vooral bij kinderen en bejaarden
gevaarlijk zijn.

Wacht en neem uw volgende tablet op het voorziene tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Stop de behandeling niet zonder uw arts te raadplegen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud:
168 maagsapresistente tabletten
Kenmerken:
Merk SANDIPRO
Categorie Tabletten - Ampullen
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.