Levocetiriz. Sandoz Filmomhulde Tabletten 100x5mg

van SANDOZ
Geneesmiddel
Levocetiriz. Sandoz Filmomhulde Tabletten 100x5mg
12,85 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Het wordt gebruikt om de symptomen te behandelen van allergische.

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Levocetiriz. is een middel tegen allergie.
Het wordt gebruikt om de symptomen te behandelen van allergische.

Indicaties:
- Hooikoorts
- Niet-seizoengebonden allergie zoals allergie voor huisstofmijt of huisdieren
- Chronische netelroos

Contra-indicaties:
- U allergisch (overgevoelig) bent Levocetiriz., een andere verwante stof of een van de andere bestanddelen van Levocetiriz. Sandoz 5 mg.
- U lijdt aan ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring lager dan 10 ml/ min).
- Uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen.

Samenstelling:
Het werkzame bestanddeel is Levocetiriz.
Elke tablet bevat 5 mg Levocetiriz. dihydrochloride wat overeenstemt met 4,2 mg Levocetiriz.
De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (kern) en hypromellose (E464), titaandioxide (E171) en macrogol 400 (filmomhulling).

Gebruiksaanwijzing:
U moet de tablet in zijn geheel inslikken met water of een andere vloeistof.
De gebruikelijke dosering bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is een tablet per dag.

Voorzorgsmaatregelen:
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Wees extra voorzichtig met Levocetiriz. Sandoz 5 mg:
- Als u lijdt aan epilepsie of als u op een of andere manier een risico loopt om epilepsieaanvallen te krijgen. U moet uw arts om raad vragen.
- Als u lijdt aan nierfalen. U kan een lagere dosis nodig hebben en moet uw situatie met uw arts bespreken.
Levocetiriz. Sandoz is niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 6 jaar aangezien de huidig beschikbare filmomhulde tabletten geen dosisaanpassing toelaten.

Inname met andere geneesmiddelen:
Andere geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door Levocetiriz. Op hun beurt kunnen zij invloed hebben op hoe goed Levocetiriz. werkt.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van Levocetiriz. Sandoz 5 mg met voedsel en drank
Levocetiriz. mag worden ingenomen met of zonder voedsel.
U moet voorzichtig zijn als u Levocetiriz. samen met alcohol inneemt. Bij gevoelige patiënten kan het effect van alcohol toenemen of anders zijn dan verwacht.

Zwangerschap en borstvoeding:
Er is geen informatie beschikbaar over het veilige gebruik van Levocetiriz. tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u Levocetiriz. alleen gebruiken als er een duidelijk voordeel is dat opweegt tegen de mogelijke risico’s. Uw arts zal die beslissing voor u nemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Bij sommige patiënten kan Levocetiriz. sufheid, vermoeidheid en uitputting veroorzaken. Als u een van die symptomen vertoont, mag u niet rijden en geen machines bedienen.

Wat u moet doen als u meer van Levocetiriz. Sandoz 5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen:
Als u meer Levocetiriz. hebt ingenomen dan u zou mogen, kan u de volgende symptomen krijgen: verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, zich onwel voelen, verwijding van de pupillen, jeuk, rusteloosheid, sufheid, slaperigheid, snelle hartslag, bevingen en niet goed kunnen wateren.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Levocetiriz. Sandoz 5 mg in te nemen:
Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.
Sla de gemiste dosis over en neem de volgende tablet in op het gebruikelijke uur.
Als u stopt met het innemen van Levocetiriz. Sandoz 5 mg.
Als u de behandeling met Levocetiriz. Sandoz 5 mg vroeger stopzet dan voorzien, zal dat geen bijwerkingen veroorzaken.
De symptomen waar u Levocetiriz. voor innam, kunnen echter weer verschijnen.

Mogelijke bijwerkingen:
-Bijwerkingen die vaak optreden (bij meer dan 1 op 100 behandelde patiënten):
- Slaperigheid
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Keelontsteking
- Zwelling en irritatie binnenin de neus
- Buikpijn
- Droge mond
- Misselijk voelen
- Vermoeidheid
Bijwerkingen die soms optreden (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten):
- Tintelingen of verdoofd gevoel in de huid
- Diarree
- Huiduitslag
- Jeuk
- Zwaktegevoel
- Zich onwel voelen
- Agitatie
Bijwerkingen die zelden optreden (bij meer dan 1 op de 10000, maar minder dan 1 op de 1000 behandelde patiënten):
- Snellere hartslag
- Epilepsieaanvallen
- Bewegingsstoornissen
- Netelroos
- Zwelling van de huid
- Overgevoeligheid (allergische reactie)
- Abnormale leverfunctie
- Gewichtstoename
- Agressie
- Verwardheid
- Depressie
- Hallucinaties
- Slaapmoeilijkheden
Bijwerkingen die zeer zelden optreden (bij minder dan 1 op de 10000 behandelde patiënten):
- Daling van het aantal bloedplaatjes, waardoor het risico op bloeding of blauwe plekken toeneemt.
- Veranderde of verminderde smaakgewaarwording
- Flauwvallen
- Wazig zicht
- Pijn bij het wateren
- Bedwateren
- Ernstige allergische reactie die een zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt.
- Plaatselijke huidreactie
- Ernstige allergische reactie die ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid veroorzaakt.
- Beven
- Spierstoornissen
- Schokkende bewegingen
- Cirkelvormige oogbewegingen
- Tics

Inhoud:
100 filmomhulde tabletten x 5 mg


Kenmerken:
Merk SANDOZ
Categorie Allergieën
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.