Acetylcysteïn Sandoz Granulaat Voor Drank Zakjes 10x600mg

van SANDOZ
5,29 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Acetylcysteïn Sandoz Granulaat Voor Drank Zakjes 10x600mg

Eigenschappen:
Acetylcysteïn Sandoz bevat de werkzame stof acetylcysteïne en maakt viskeus slijm in de luchtwegen vloeibaar.
Acetylcysteïn Sandoz 600 mg poeder voor drank wordt gebruikt om slijmen los te maken en om gemakkelijker te kunnen ophoesten in geval van ademhalingsziekten met viskeus slijm bij kinderen ouder dan 14 jaar, adolescenten en volwassenen.

Indicaties:
Voor volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 14 jaar

Contra-indicaties:
Niet gebruiken als u bent/ heeft:
- Allergisch voor acetylcysteïne of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel
- Een ernstige verergering van uw astma
- Langdurige maag- en darmzweren
- Kinderen en adolescenten van 2 tot 14 jaar

Samenstelling:
Elk sachet bevat 600 mg acetylcysteïne.
De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, ascorbinezuur, natriumsacharine, citroensmaak (smaakstoffen, maltodextrine, sucrose, gewijzigd maiszetmeel, ascorbinezuur), honingsmaak (smaakstoffen, maltodextrine, gewijzigd maiszetmeel).

Gebruiksaanwijzing:
Volwassenen en adolescenten ouder dan 14 jaar nemen 1 sachet eenmaal per dag.
Na een maaltijd wordt Acetylcysteïn Sandoz 600 mg poeder voor drank opgelost in minstens een half glas koud water en dan moet het glas worden gevuld met warm, niet-kokend water.
De oplossing moet worden geroerd en uitgedronken als de temperatuur aanvaardbaar is.
Vermeng het koude en het warme water niet in omgekeerde volgorde.
De gereconstitueerde oplossing moet na bereiding onmiddellijk worden toegediend.

Voorzorgsmaatregelen:
Acetylcysteïn Sandoz 600 mg poeder voor drank bevat 2,1 g sucrose per dosis/ sachet.
Daar moet rekening mee worden gehouden bij patiënten met diabetes mellitus.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als u:
- Huid en slijmvliesveranderingen vertoont.
Het optreden van ernstige huidreacties zoals stevens-johnsonsyndroom en lyellsyndroom is zeer zelden gerapporteerd in samenhang met het gebruik van acetylcysteïne.
Als er huid en slijmvliesveranderingen optreden, moet meteen medisch advies worden gevraagd en moet het gebruik van acetylcysteïne worden beëindigd.
- Bronchiaal astma
- Overgevoelig bent voor histamine
Een langdurige behandeling moet bij die patiënten worden vermeden aangezien Acetylcysteïn Sandoz invloed heeft op het histaminemetabolisme en kan leiden tot symptomen van intolerantie (bijvoorbeeld hoofdpijn, lopende neus, jeuk).
- Als u moeilijkheden heeft met het ophoesten van slijm.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in:
Dat geldt vooral voor:
- Hoeststillers:
Gecombineerd gebruik van Acetylcysteïn Sandoz en hoeststillers kan een gevaarlijke stuwing van secretie veroorzaken door een verminderde hoestreflex.
Voor deze combinatietherapie is vooral een zorgvuldige diagnose vereist.
U moet advies vragen aan uw arts voor u deze combinatie gebruikt.
- Antibiotica:
Experimentele studies wijzen erop dat acetylcysteïne het effect van antibiotica (tetracycl., aminoglycosides, penicillines) verzwakt.
Veiligheidshalve moeten antibiotica apart worden ingenomen met een tussenpoos van minstens 2 uur.
Dat geldt niet voor geneesmiddelen met de werkzame stoffen cefixime en loracarbef. Die mogen tegelijk met acetylcysteïne worden ingenomen.
- Actieve kool
- Glyceroltrinitraat: een geneesmiddel dat ook nitroglycerine wordt genoemd en dat wordt gebruikt om de bloedvaten te verwijden.
Uw arts zal u volgen op daling van de bloeddruk. Dat zou ernstig kunnen zijn en kan zich uiten in hoofdpijn.

Zwangerschap en borstvoeding:
- Zwangerschap:
Aangezien er onvoldoende ervaring is met het gebruik van acetylcysteïne bij zwangere vrouwen, mag u Acetylcysteïn Sandoz tijdens de zwangerschap alleen gebruiken als uw arts het absoluut noodzakelijk vindt.
- Borstvoeding:
Er is geen informatie over de excretie van acetylcysteïne in de moedermelk. Daarom mag u Acetylcysteïn Sandoz tijdens de periode van borstvoeding alleen gebruiken als uw arts het absoluut
noodzakelijk vindt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Acetylcysteïn Sandoz heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te bedienen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen:
In geval van een overdosering kan irritatie van de maag en het darmkanaal optreden zoals buikpijn,
misselijkheid, braken en diarree.
Tot nog toe zijn geen ernstige bijwerkingen of symptomen van intoxicatie waargenomen, zelfs in geval
van een massale overdosering. Bij vermoeden van een overdosering van Acetylcysteïn Sandoz moet u evenwel uw arts inlichten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen:
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem gewoon de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.
Als u stopt met het innemen van dit middel:
Zet de inname van Acetylcysteïn Sandoz zoals door uw arts voorgeschreven niet stop zonder medisch advies omdat dat het succes van de behandeling zou kunnen verminderen.
Mogelijke bijwerkingen:
Soms (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen ):
- Allergische reacties
Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10000 mensen):
- Ernstige allergische reacties gaande tot en met inbegrip van shock
- Ernstige huidreacties, zoals stevens-johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse
Soms (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen):
- Hoofdpijn
- Koorts
- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Buikpijn
- Misselijkheid, braken
- Diarree
- OIorsuizen
- Snelle hartslag
- Gedaalde bloeddruk
- Jeuk, optreden van netelroos, huiduitslag
- Algemene huiduitslag
- Meestal pijnlijke, ernstige zwelling van diepe huidlagen, vooral in het gezicht
Zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 1000 mensen):
- Kortademigheid
- Bronchospasme - overwegend bij patiënten met hyperreactieve luchtpijptakken in geval van Bronchiaal astma
- Indigestie
Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10000 mensen):
- Bloeding

Inhoud:
10 zakjes x 600 mg
Kenmerken:
Merk SANDOZ
Categorie Pastilles - Tabletten, Generieke geneesmiddelen
Prijs 5,29 
Gewicht 56 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.