Rhinathiol Antirhinitis Verstopte Neus Verkoudheid Siroop 200ml

6,90 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24h in afhaalpunt
Beschrijving

Rhinathiol Antirhinitis Verstopte Neus Verkoudheid Siroop 200ml

Therapeutische indicaties:
Behandeling van de symptomen van allergische en vasomotorische rhinitis en van sinusitis.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Rhinathiol Antirhinitis tabletten.
Néosynéphrine hydrochloride 10 mg — Chloorfenamine maleaat 4 mg per tablet.
Rhinathiol Antirhinitis siroop.
Néosynéphrine hydrochloride 10 mg — Chloorfenamine maleaat 4 mg per 10 ml.

Farmaceutische vormen:
Rhinathiol Antirhinitis tabletten.
Tabletten voor oraal gebruik.
Rhinathiol Antirhinitis siroop.
Siroop voor oraal gebruik.

Dosering en wijze van toediening:
Rhinathiol Antirhinitis tabletten.
Tabletten in te nemen bij voorkeur tijdens de maaltijden.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
1 à 2 tabletten om de 4 uur met een maximum van 6 tabletten per 24 uur.
Rhinathiol Antirhinitis siroop.
De siroop wordt bij voorkeur ingenomen tijdens of na de maaltijd.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
1 à 2 dessertlepels (10 à 20 ml) om de 4 uur, met een maximum van 6 dessertlepels (60 ml) per 24 uur.
De behandeling mag niet langer duren dan de symptomatische periode.

Kenmerken:
Merk SANOFI AVENTIS
Categorie Verkoudheid, Allergieën
Prijs 6,90 
Gewicht 383 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Rhinathiol Antirhinitis is tegenaangewezen bij patiënten die een bekende overgevoeligheid vertonen voor één van de bestanddelen die vermeld worden in de rubriek “Samenstelling”.
Rhinathiol Antirhinitis is tegenaangewezen bij patiënten die behandeld worden met mono-amine-oxidase inhibitoren (MAOI) of binnen de twee weken na de stopzetting van een dergelijke behandeling. De inhibitie van de degradatie van néosynéphrine kan aanleiding geven tot een sterke toename van de adrenerge activiteit.
De sympathicomimetica (néosynéphrine) zijn tegenaangewezen in geval van niet-gecontroleerde hypertensie en een ernstige cardiovasculaire ziekte.
Rekening houdend met de anticholinerge eigenschappen van chloorfenamine, is Rhinathiol Antirhinitis tegenaangewezen bij patiënten die lijden aan gesloten-hoek glaucoom of prostaathypertrofie.
Het gebruik van Rhinathiol Antirhinitis (tabletten of siroop) is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Néosynéphrine.
Bijzondere voorzichtigheid is aangewezen in geval van toediening aan patiënten die lijden aan cardiovasculaire ziekten, hyperthyroïdie of diabetes.
Voorzichtigheid is ook aangewezen in geval van gelijktijdige toediening van anesthetica die het myocard sensibiliseren voor sympathicomimetica (bijv. trichloorethyleen, cyclopropaan, halothaan), in geval van gelijktijdige toediening van andere sympathicomimetica, in geval van astma en in geval van verhoogd risico van cerebrale arteriosclerose.
Chloorfenamine.
Omwille van de aanwezigheid van chloorfenamine maleaat, moet men ook voorzichtig zijn in geval van gelijktijdige inname van andere geneesmiddelen met sedatief effect, zoals neuroleptica, anxiolytica en slaapmiddelen.
Voorzichtigheid is vereist in geval van astma, blaashalsobstructie, leverinsufficiëntie, pyloroduodenale obstructie en peptisch ulcus met stenose.

Zwangerschap en borstvoeding:
Omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, moet het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden worden tijdens de zwangerschap. Zijn gebruik moet ook vermeden worden tijdens de borstvoeding omdat kleine hoeveelheden antihistaminicum en néosynéphrine geëxcreteerd worden in de moedermelk en bij de pasgeborene aanleiding kunnen geven tot respectievelijk agitatie en hypertensie.

Bijwerkingen:
Urologisch systeem.
Urinaire stoornissen (dysurie, retentie).
Cardiovasculair systeem.
Hypertensie, palpitaties, tachycardie.
Oftalmologisch systeem.
Gezichtsstoornissen.
Centraal zenuwstelsel.
Néosynéphrine: hoofdpijn, nervositeit, slapeloosheid, centrale stimulatie, verwardheid, angst, psychotische toestanden.
Chloorfenamine: centrale depressie die meer uitgesproken is in geval van gelijktijdig alcoholverbruik: slaperigheid, duizeligheid.
Mentale verwardheid of excitatie bij bejaarden.
Gastro-intestinaal systeem.
Nausea, braken, constipatie, diarree, monddroogte.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
De patiënt moet rekening houden met het feit dat zijn waakzaamheid kan verminderd zijn als gevolg van de aanwezigheid van chloorfenamine; het risico stijgt in geval van verbruik van alcohol of van geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken..

Overdosering:
Symptomen.
De accidentele absorptie van grote hoeveelheden chloorfenamine zal bij kleine kinderen een centrale stimulatie en anticholinerge reacties uitlokken. Ze kunnen zich uiten door agitatie, hallucinaties, ataxie en convulsies enerzijds, en door pupildilatatie, monddroogte, roodheid van het gelaat, hyperthermie en gastro-intestinale stoornissen anderzijds.
Bij volwassenen wordt er vooral een centraal depressief effect, gekenmerkt door slaperigheid en eventueel coma, waargenomen.
De acute intoxicaties te wijten aan néosynéphrine worden vooral gekenmerkt door hypertensie, palpitaties, mictiestoornissen en prikkelbaarheid.
Behandeling.
Er bestaat geen specificiek antidotum. De behandeling is zuiver symptomatisch.

Lijst van hulpstoffen:
Tabletten.
Glucosum anhydricum — Lactosum — Magnesii stearas — Maydis amylum — Sicilicum colloïdal. pro compresso uno.
Siroop.
Maltitol oplossing — Methyl parahydroxybenzoaat — Propyl parahydroxybenzoaat — Ethanol — Dinatrium edetaat — Citroenzuur monohydraat — Vermoutaroma — Sinaasappelaroma — Gezuiverd water.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
De mono-amine-oxidase inhibitoren, alsook de tricyclische antidepressiva en guanethidine, potentiëren het hypertensief effect van néosynéphrine.
Rhinathiol Antirhinitis mag niet gebruikt worden binnen de 2 weken na de stopzetting van een behandeling met mono-amine-oxidase inhibitoren.
Alcohol, sedativa, tranquillizers en hypnotica kunnen het sedatief effect van chloorfenamine versterken..
De werking van de ß-blokkers kan verminderd zijn door de antihistaminica terwijl de effecten van de anticholinergica versterkt kunnen zijn.

Gevallen van onverenigbaarheid: Niet van toepassing.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.