1.600.000 tevreden klanten
FR / NL
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Algostase 500mg Paracetamol/50mg Cafeïne 32 Bruistabletten

Algostase 500mg Paracetamol/50mg Cafeïne 32 Bruistabletten

Algostase 500mg Paracetamol/50mg Cafeïne 32 Bruistabletten
5,38 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Algostase 500mg Paracetamol/50mg Cafeïne 32 Bruistabletten

De maximum hoeveel per bestelling bedraagt 16g per gezin en 2 dozen voor kinderen. Als u meer wenst te bestellen, dan vragen we om het formulier over de gezinssamenstelling in te vullen. Dat kan via deze linkOnze apothekers zullen uw vraag zo snel mogelijk behandelen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

7 gebruikstips:
- Begin uw behandeling met de laagst mogelijke effectieve dosis: 500 mg
- Neem nooit meer dan 1 g (1000 mg) per keer in
- Wacht na een inname ten minste 4 tot 6 uur voor een nieuwe inname
- Neem bij zelfmedicatie nooit meer dan 3 g (3000 mg) per dag in en neem de medicatie nooit langer dan 5 dagen
- Als uw toestand niet verbetert: verhoog nooit uw dosissen en verkort ook de tijd tussen 2 innames niet
- Als u andere geneesmiddelen neemt tegen koorts, pijn of symptomen van verkoudheid en/of griep, kijk dan steeds na of zij paracetamol bevatten, zodat u de limiet van 3 g per dag niet overschrijdt
- Vermijd elke consumptie van alcohol tijdens de behandeling

Eigenschappen:
Pijnstillend en antipyretisch
 
Indicaties:
Tegen koorts en pijn
 
Contra-indicaties:
- Als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel
- Als u een ernstige nierinsufficiëntie hebt
- Als u lijdt aan anemie of aan een hart-, long-, nier- of leveraandoening
- De bruistabletten niet gebruiken als u intolerant bent voor fructose.
- Niet gelijktijdig gebruiken met alcoholhoudende dranken.
 
Samenstelling:
Povidone, natrium bicarbonaat, watervrij citroenzuur, sorbitol, lactose, monohydraat 80 M, natrium saccharine, L-leucine
 
Actieve samenstelling:
De werkzame stoffen in dit middel zijn: paracetamol 500 mg, cafeïne 50 mg.
 
Gebruiksaanwijzing:
- Kinderen en adolescenten vanaf 12 jaar (lichaamsgewicht < 50 kg):
De gebruikelijke dosis is 1 bruistablet, 1 capsule, hard of 1 zakje met poeder per keer, tot maximaal 4 per dag.
Het toedieningsinterval dient ten minste 4 uur te bedragen.
De maximale doses zijn 15mg/ kg paracetamol per inname en 60 mg/ kg paracetamol per dag.
 
- Adolescenten en volwassenen (lichaamsgewicht > 50 kg):
1 bruistablet om de 4 tot 6 uur, naargelang de behoefte
Bij de inname dient een interval van minstens 4 uur in acht te worden genomen.
Per keer mogen niet meer dan 2 bruistabletten worden ingenomen met een maximum van 6 bruistabletten per 24 uur.
De maximale doses zijn 1 g paracetamol per keer en 3 g paracetamol per dag.
In geval van meer intense pijn of koorts, kan de dagdosis worden verhoogd tot 4 g paracetamol per dag.
 
- Voor volwassenen die minder dan 50 kg wegen, is de maximale dagdosis van 60 mg/ kg paracetamol per 24 uur.
 
- Bij patiënten met een verminderde leverfunctie, moet de dosis worden verminderd of het doseringsinterval verlengd.
De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 2 gram paractamol in geval van leverinsufficiëntie, syndroom van Gilbert of chronisch alcoholgebruik.
 
- In geval van matige en ernstige nierinsufficiëntie moet de dosis verminderd worden:
Glomerulaire filtratie Dosis paracetamol
10-50 mL/min 500mg elke 6 uur
500mg elke 8 uur
 
Wijze van toediening:
Een bruistablet oplossen in een beetje water en onmiddellijk opdrinken.
 
Voorzorgsmaatregelen:
Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen dosissen niet overschrijden en de behandelingsduur niet verlengen.
Zonder medisch advies niet langer dan 2-3 dagen toedienen aan kinderen.
Om het risico van een overdosis te vermijden, mogen geen andere paracetamol-bevattende producten gelijktijdig ingenomen worden.
Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van volgende risicofactoren, die de drempel voor levertoxiciteit mogelijk verlagen: leverinsufficiëntie (waaronder het syndroom van Gilbert), acute hepatitis, nierinsufficiëntie, chronisch alcoholgebruik en zeer magere volwassenen (< 50 kg). De dosering dient in deze gevallen aangepast te worden.
Bijzondere voorzichtigheid en naleving van de aanbevolen dosering zijn onontbeerlijk bij epileptische kinderen die behandeld worden met barbituraten, fenytoïne, carbamazepine of lamotrigine.
Voorzorgsmaatregelen zijn vereist in geval van glucose 6 fosfaatdehydrogenase deficiëntie en haemolitische anaemie.
De aanwezigheid van cafeïne kan misbruik of langdurig gebruik in de hand werken.
Bij behandeling met acetylsalicylzuur of andere ontstekingsremmers, metocl., domperidon, probenicide, zidovudine, lamotrigine, cholestyramine, actieve kool, chlooramfenicol en hormonale anticonceptiva, moet de arts worden geraadpleegd alvorens Algostase in te nemen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding: neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Als het echt nodig is, mag u Algostase tijdens de zwangerschap gebruiken. Gebruik de laagst mogelijke dosering die de pijn of koorts minder maakt en gebruik het middel zo kort mogelijk.
De bruistabletten kunnen, indien klinisch noodzakelijk, gedurende een zeer beperkte periode gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Algostase 500 mg/ 50 mg Bruistabletten bevat lactose, natrium en sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Algostase 500 mg/ 50 mg Bruistabletten bevat 316 mg (13,76 mmol) natrium per dosis. Men moet hiermee rekening houden bij patiënten die hun natriumtoevoer via de voeding moeten controleren.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet dosis in te halen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken: slapeloosheid, nervositeit, trillingen, nierinsufficiëntie, tachycaridie, palpitaties.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 
Inhoud:
32 bruistabletten
Kenmerken:
Merk SMB LABORATOIRE
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 5,38 €
Gewicht 122 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren