1.600.000 tevreden klanten
FR / NL
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Afebryl 32 Bruistabletten

Afebryl 32 Bruistabletten

Afebryl 32 Bruistabletten
5,97 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Afebryl 32 Bruistabletten

Eigenschappen:
Farmacotherapeutische groep: pijnstillend en koortswerend

Indicaties:

Symptomatische behandeling van pijn en koorts

Samenstelling:
De werkzame stoffen in dit middel zijn: acetylsalicylzuur 300 mg, ascorbinezuur (overdosering 4%) 300 mg, paracetamol 200 mg cum polyvidone 8 mg, natriumbicarbonaat, anhydrisch citroenzuur, sorbitol, lactose, natriumsaccharinaat, etherische citroenolie (derog. n° 42/ 734) pro tablet. compres. una.

Gebruiksaanwijzing: 
- Volwassene en kind boven de 12 jaar: gebruikelijke dosis 1 tablet één tot viermaal per dag; het normale interval tussen 2 innamen is 4 uur.
Maximale dosis: 2 tabletten in één inname en 6 tabletten binnen de 24 uur
- Kind van 2 tot 12 jaar: 1/ 2 tablet 1 tot 4 maal per dag; de behandelingsduur zal zo kort mogelijk gehouden worden en zal de symptomatische periode niet overschrijden.
De tablet in een half glas water oplossen door lichtjes te roeren met een lepel.
Afebryltabletten vrezen de vochtigheid. Het is dan ook noodzakelijk teneinde hun goede bewaring te verzekeren de tube onmiddellijk na gebruik hermetisch te sluiten.

Voorzorgsmaatregelen: 

- Antecedenten van overgevoeligheid aan salicylbevattende stoffen, aan NSAI's of aan tartrazine
- Evolutieve maag- of duodenumzweer, bloeding van het spijsverteringsstelsel
- Aanleg voor bloedingen en klinische toestand met risico op bloedingen
- Ernstige nierinsufficiëntie
- Gevaar voor methemoglobinemie en hemolytische anemie vooral bij de patienten die een genetische deficientie vertonen van glucose-6-fosfaat deshydrogenase
- Ernstige hepatocellulaire insufficiëntie en overgevoeligheid aan paracetamol en fenacetine
- Patienten onderworpen aan een strikt zoutloos dieet (voor de patienten onderworpen aan een zoutarm dieet rekening houden met het natriumgehalte: zijnde 14 mEq per tablet)
- Bij kinderen van minder 12 bij wie men een koorts van virale origine vermoedt, zal de arts geen acetylsalicylzuur voorschrijven tenzij andere geneesmiddelen niet de gewenste resultaten opleveren. Indien een kind met koorts na de inname van acetylsalicylzuur last krijgt van aanslepende braakneigingen en soms het bewustzijn verliest, met de behandeling onmiddelijk worden stopgezet en moet meteen een arts worden geraadpleegd.
In dat geval zou het immers om een syndroom van Reye kunnen gaan, een erg zeldzame maar soms dodelijke ziekte, die in ieder gaval onmiddellijk moet worden behandeld. Tot nog toe werd echter nog geen duidelijk oorzakelijk verband gelegd tussen deze ziekte en het innemen van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur.
- Bijzondere voorzorgsmaatregelen zullen genomen worden in geval van astma, van antecedenten van gastroduodenale zweer of van maag-darmbloeding alsook in geval van menorragie, bloedstoornissen en tijdens de concomiterende inname van orale antistollingsmiddelen.
- Bij aanwezigheid van een lichte tot matige nierinsufficiëntie zal het aantal dagelijkse innamen zoveel mogelijk gereduceerd worden door een verlenging van het tijdsinterval tussen elke inname. Bij ouderlingen dienen dezelfde voorzorgsmaatregelen genomen te worden.
- De posologie dient verminderd te worden wanneer bijwerkingen optreden die een salicylintoxicatie aankondigen met name oorsuizingen of een stijging van de frequentie en de amplitude van de ademhaling.
Vaak zal het stopzetten van de therapie noodzakelijk zijn, ze kan eventueel later hervat worden bij een lagere dosering.
- Recente studies hebben een mogelijke correlatie aangetoond tussen het verschijnen van het Reye syndroom en het toedienen van salicylbevattende stoffen in geval van waterpokken of van influenza B. Het syndroom begint met ademhalings - en niet gespecifieerde gastro-intestinale symptomen (herhaaldelijk braken) en evolueert snel naar een hersenbeschadiging met convulsies, zinsverbijstering en coma.
- Gezien Afebryl paracetamol bevat zullen voorzorgsmaatregelen genomen worden in geval van lichte of matige leverinsufficiëntie en van chronisch alcoholisme.
- Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur. Niet gebruiken zonder medisch advies bij kinderen met koorts.
- Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen dosis niet overschrijden, noch de behandeling verlengen. Bij aanhouden van symptomen, uw behandelende geneesheer raadplegen.
- Afebryl bevat lactose en sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Gezien de maximale aanbevolen dagdosis voor volwassene (6 tabletten) de 1,8 g acetylsalicylzuur per dag niet overschrijdt moet Afebryl niet gelijkgesteld worden met anti-inflammatoire medicatie.

Bijwerkingen: 
- Te wijten aan de aanwezigheid van acetylsalicyluur:
Overgevoeligheidsreacties met reacties ter hoogte van de huid of respiratoir (Quincke-oedeem, urticaria, astma, anafylactische shock)
Bronchospasmen
Gekruiste overgevoeligheidsreacties met de NSAI's en met tartrazine
De aanbevolen lage dosis bij het gebruik van Afebryl beperken de ongewenste effecten van het acetylsalicylzuur tot een zekere irritatie van de gastro-intestinale tractus.
Bij hogere dosissen omvatten de ongewenste effecten op het spijsverteringsstelsel de slijmvlieserosies, maag- of duodenumzweer, occult bloedverlies, melaena.
Het acetylsalicylzuur kan ook de kans op bloedingen verhogen alsook de bloedingstijd (de verlenging van de bloedingstijd houdt 4 tot 6 dagen aan na stopzetting van de medicatie).
Het kan ook de nierfunctie beschadigen vooral bij reeds bestaande aandoening (langdurig gebruik kan een chronische nefropathie veroorzaken).
Hyperuricemie kan optreden bij de vooropgestelde dosering.
Verschijnselen van salicylisme zijn beschreven onder de rubriek overdosering.
- Te wijten aan de aanwezigheid van paracetamol:
Overgevoeligheidsreacties
Bij de aanbevolen dosis en behandelingsduur zijn de nevenwerkingen gewoonlijk te verwaarlozen. Nochtans kan de langdurige inname van paracetamol aan belangrijke therapeutische dosis (2 tot 4 g per dag d.w.z. 10 tot 20 Afebryl tabletten) het optreden van een chronische hepatitis veroorzaken.
Dit rechtvaardigt de aanbevelingen tot voorzichtigheid vooral in geval van reeds bestaande leveraandoening.
Heel zelden kan zich thrombopenie voordoen.
De acute levertoxiciteit in geval van massale overdosering (dosis hoger dan 8 g paracetamol) wordt uitgelegd in de rubriek overdosering.

Overdosering: 
- Intoxicatie te wijten aan het acetylsalicylzuur:
Bij het kind van 2 tot 12 jaar treden de vergiftigingsverschijnselen op bij relatief lage dosissen van 150 mg/ kg terwijl bij de volwassene een inname van bij de 20 g nodig is.
De chronische intoxicatie te wijten aan acetylsalicylzuur openbaart zich door vroegtijdige ademhalingsstoornissen met sterke hyperpnoea die meer slaan op de amplitude dan op de frequentie van de ademhaling.
Men neemt vaak occulte bloedingen waar via de stoelgang en soms ernstige maagbloedingen. Oorsuizingen zijn de eerste neurologische verschijnselen. Het stopzetten van de therapie is over 't algemeen noodzakelijk; de behandeling kan soms verdergezet worden tegen een lagere dosis.
In geval van acute intoxicatie verschijnen convulsies, een ademhalingsdepressie met metabolische acidose, zinsverbijstering en coma.
Deze verschijnselen treden meestal enkel op bij dosissen hoger dan 150 mg/ kg.
De acute intoxicatie komt vaker voor bij het jonge kind.
De intoxicatie zal behandeld worden door een overvloedige maagspoeling (20 liter), het toedienen binnen de eerste uren van actieve kool reduceert sterk de gifabsorptie. De eliminatie via urine van de salicylbevattende stoffen door acute diurese is eveneens onontbeerlijk.
- Intoxicatie te wijten aan paracetamol:
Bij een vrijwillige of accidentele inname van een massale dosis paracetamol, is de aantasting van de lever het meest geduchte ongeval. De absorptie van 8 tot 15 g paracetamol door een volwassene (150 mg/ kg voor een kind) kan hepatocellulaire beschadigingen veroorzaken die zich openbaren door geelzucht en zelfs door een fatale necrose.
De toxische dosis is lager in geval van een voorafgaande aantasting van de leverfunctie.
In het begin van de intoxicatie zijn de symptomen gewoonlijk banaal: binnen de eerste uren na de inname van het product klaagt de zieke over misselijkheid.
Op het einde van de eerste 24 uren naargelang de hoeveelheid van het opgenomen product, verdwijnen de symptomen volledig ofwel verergeren zich. In dit geval zijn ze een gevolg van de beginnende lever beschadigingen.
Op dit niveau zijn de biologische testen verstoord. De leveraantasting uit zich over 't algemeen rond de 2de of de 4de dag, na de 4de dag spreekt men van een acute leverinsufficiëntie (geelzucht, encefalopathie).
Het waarschijnlijk mechanisme van de levertoxiciteit van paracetamol is het volgende:

De acute intoxicatie vereist een onmiddellijke overbrenging naar het ziekenhuis.

Interacties: 
Potentiëring van de werking van de coumarinederivaten en van de heparine wegens de niet stollende werking op de bloedplaatjes van het acetylsalicylzuur; er bestaat ook een verhoogd risico van bloeding op gastro-intestinaal vlak in geval van verwondingen.
Potentiëring van de werking van de bloedsuikerverlagende sulfamiden
In het algemeen dient men Afebryl niet samen met andere NSAI's toe te dienen namelijk wegens het risico van een verergering van de ongewenste effecten.
Het salicylzuur veroorzaakt een stijging van de activiteit en van de toxiciteit van methotrexaat door een verplaatsing van zijn proteïnebindingsplaats en door een vermindering van zijn afscheiding in de niertubuli.
De maagtoxiciteit van het acetylsalicylzuur wordt verhoogd door alcohol.
Acetylsalicylzuur, ingenomen aan de aangeduide dosis, vermindert de uricosurische effecten van alle uricosurica.
Het gebruik van enzym inducerende geneesmiddelen zoals barbituraten kan de lever toxiciteit van paracetamol verhogen.

Inhoud:
32 bruistabletten
Kenmerken:
Merk SMB LABORATOIRE
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 5,97 
Gewicht 130 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren