D-Cure 25000 IE Harde Capsules 12

van SMB
Geneesmiddel
D-Cure 25000 IE Harde Capsules 12
12,64 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Wordt gebruikt voor de initiële behandeling van symptomatisch vitamine D-tekort bij volwassenen.

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
D-Cure 25.000 IE harde capsules is een vitamine product: D-Cure 25.000 IE harde capsules bevat cholecalciferol (equivalent aan vitamine D3).

Indicaties:
Wordt gebruikt voor de initiële behandeling van symptomatisch vitamine D-tekort bij volwassenen.

Contra-indicaties:
Gebruik D-Cure 25.000 IE harde capsules niet:
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor cholecalciferol of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel
- Als u hypercalciëmie (verhoogde calciumconcentratie in het bloed) heeft
- Als u hypercalciurie (verhoogde calciumconcentratie in de urine) heeft
- Als u pseudohypoparathyroïdisme (verstoord hormoonmetabolisme van de bijschildklier) heeft, omdat de vitamine D-behoefte verminderd kan zijn als gevolg van fasen van normale vitamine D gevoeligheid. In dit geval, bestaat er een kans op langdurige overdosering. Beter regelbare werkzame stoffen met vitamine D activiteit zijn verkrijgbaar hiervoor.
- Als u een aanleg heeft voor nierstenen
- Als u een ernstige nierinsufficiëntie heeft
- Als u hypervitaminose D heeft
- D-Cure 25.000 IE harde capsules is niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten onder de 18 jaar.
- Deze formulering met grote sterkte is niet aanbevolen voor gebruik door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Samenstelling:

Cholecalciferol (vitamine D3); tocoferolacetaat, geraffineerde olijfolie, gelatine

Actieve samenstelling:
De werkzame stof is cholecalciferol (vitamine D3).
1 harde capsule bevat 0,625 mg cholecalciferol, equivalent aan 25.000 IE vitamine D3.

Gebruiksaanwijzing:
Gebruik D-Cure 25.000 IE harde capsules altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld.
Slik de capsule in met water.

Voorzorgsmaatregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u D-Cure 25.000 IE harde capsules gebruikt:
- Als u een verstoorde uitscheiding heeft van calcium en fosfaat via de nieren
- Als u momenteel behandeld wordt met benzothiadiazine-derivaten (gebruikt om de urine-uitscheiding te stimuleren)
- Bij geïmmobiliseerde patiënten gezien zij een risco hebben om hypercalciëmie (verhoogde calciumconcentratie in het bloed) en hypercalciurie (verhoogde calciumconcentratie in de urine) te ontwikkelen
- Als u sarcoïdose heeft, omdat er een risico bestaat op verhoogde omzetting van vitamine D in zijn actieve vorm. In dit geval, moet het calciumgehalte in uw bloed en urine worden gecontroleerd.

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie die behandeld worden met D-Cure 25.000 IE harde capsules moet het effect op het calcium en fosfaat evenwicht worden gecontroleerd.
Als u geneesmiddelen gebruikt die vitamine D of analogen bevatten, of voedingsmiddelen eet of melk drinkt die met vitamine D zijn verrijkt, of als de kans groot is dat u aan veel zonlicht zult worden blootgesteld terwijl u D-Cure 25.000 IE harde capsules gebruikt, moet de dosis aan vitamine D in D-Cure 25.000 IE harde capsules in rekening worden gebracht. De additionele suppletie met vitamine D of calcium dient uitsluitend onder medisch toezicht plaats te vinden. In dergelijke gevallen moet het calciumgehalte in het bloed en de urine worden gecontroleerd.
Er is gerapporteerd dat orale toediening van een hoge dosis vitamine D (500.000 IE door middel van een enkelvoudige jaarlijkse bolus) bij oudere patiënten tot een verhoogd risico op fracturen leidt, waarbij de grootste toename tijdens de eerste 3 maanden na de toediening wordt gezien.
Tijdens langdurige behandeling met cholecalciferol moet het calciumgehalte in het bloed en de urine worden gecontroleerd en moet de nierfunctie worden gecontroleerd door meting van het serum creatinine. Deze controles zijn vooral van belang bij oudere patiënten en in geval van gelijktijdige behandeling met hartglycosiden (gebruikt om de hartspierfunctie te stimuleren) of diuretica (gebruikt om de urine-uitscheiding te stimuleren). In geval van hypercalciëmie (verhoogd calciumgehalte in het bloed) of tekenen van een verminderde nierfunctie, moet de dosis worden verlaagd of de behandeling worden onderbroken. Het is aanbevolen om de dosis te verlagen of de behandeling te onderbreken als het calciumgehalte in de urine een waarde van 7,5 mmol/ 24 uur (300 mg/ 24 uur) overschrijdt.

Vertel uw arts of apotheker als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken:
- Rifampicine (antibioticum), isoniazide (antibioticum), fenytoïne (gebruikt om epilepsie te behandelen) of barbituraten (gebruikt om epilepsie en slaapstoornissen te behandelen en voor anesthesie) kunnen de werkzaamheid van vitamine D verminderen
- Thiazidediuretica (bijv. benzothiadiazine-derivaten) zijn geneesmiddelen die de uitscheiding van urine stimuleren en kunnen tot hypercalciëmie (verhoogde calciumconcentratie in het bloed) leiden, als gevolg van een verminderde uitscheiding van calcium via de nieren. Bij langdurige behandeling moeten daarom het calciumgehalte in het bloed en de urine worden gecontroleerd.
- Gelijktijdige toediening van glucocorticoïden (gebruikt om bepaalde allergische aandoeningen te behandelen) kan het effect van vitamine D verminderen.
- Het risico op een bijwerking kan toenemen bij gebruik van hartglycosiden (gebruikt om de hartspierfunctie te stimuleren) omwille van een verhoogd calciumgehalte in het bloed tijdens de behandeling met vitamine D (risico op hartritmestoornissen). Uw ECG en het calciumgehalte in uw bloed en urine moeten worden gecontroleerd.
- Combinatie van D-Cure 25.000 IE harde capsules met metabolieten of analogen van vitamine D moet worden vermeden.
- Gelijktijdige behandeling met ionuitwisselende harsen zoals cholestyramine of laxeermiddelen zoals paraffineolie kan de gastro-intestinale absorptie van vitamine D verminderen.
- Actinomycine en imidazole antimycotica (geneesmiddelen zoals clotrimaz. en ketocon., gebruikt voor de behandeling van schimmelziekten) kunnen interfereren met het metabolisme van vitamine D.
Gelieve er rekening mee te houden dat dit ook geldt voor geneesmiddelen die u recent heeft gebruikt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
12 harde capsule

Kenmerken:
Merk SMB
Categorie Vitamines
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.